środa, 28 maja 2014

Weekly Kromlech update 3 | Informator firmy Kromlech nr 3

In the third issue of its weekly update, Kromlech company has informed about video review of new models (Orc Flakvierling and Orc Barricades) and gave us a small teaser about upcoming cooperation with Army Painter. Both companies will work on building orc army using their products. Last news is about changing official company logo. Check whole update here.

W trzecim wydaniu swojego cotygodniowego informatora firma Kromlech zwróciła naszą uwagę na wideorecenzję swoich nowych produktów (Orc Flakvierling oraz Orc Barricades), a także uchyliła rąbka tajemnicy nad projektem, nad którym pracuje wraz z firmą Army Painter - stworzeniem kompletnej armii orków. Ostatnia wiadomość dotyczy zmiany loga firmy. Z pełną treścią informatora można zapoznać się tutaj.

Guardiani Oblati

"Warzone Resurrection" game's Facebook profile has been updated with a photo showing part of a 3D render of a new miniature named "Guardiani Oblati". According to the caption this figure will soon make its way into Prodos Games' webstore.
Update: alternative head variant render here.

Na profilu fejsbukowym gry "Warzone Resurrection" pojawiło się zdjęcie pokazujące fragment rendera 3D nowej figurki nazwanej "Guardiani Oblati". Podpis informuje, że figurka trafi wkrótce do sprzedaży w sklepie sieciowym Prodos Games.
Aktualizacja: render alternatywnego wariantu hełmu.

May releases from Oddział Ósmy | Majowe nowości z Oddziału Ósmego

Oddział Ósmy has updated its Facebook profile with photos of upcoming May releases. We will get following 1:600 scale (3 mm scale) sets: "Civilian cars" (15 models per pack), "AT-105 Saxon (15 pcs), "Mystere IVA" (8 pcs), "Sdkfz 151/17 +/21 (15 pcs), "M26 Pershing" (15 pcs), "Schneider CA1" (15 pcs), "AS-14B Crow" (2 pcs), "M76 McAuliffe MBT" (15 pcs), "M59 AA + M52 MC" (15 pcs) and Napoleonic "Line Lancer + command" (15 pcs). Additionally there is one set in 15 mm scale labelled as "Green men I" (6 pcs). This last set depicts Russian "separatist" soldiers from Crimea annexion.

Firma Oddział Ósmy zamieściła na swoim profilu fejsbukowym zdjęcia majowych nowości. Otrzymamy następujące zestawy w skali 1:600 (3 mm): "Samochody cywilne" (15 sztuk w zestawie), "AT-105 Saxon (15 sztuk), "Mystere IVA" (8 sztuk), "Sdkfz 151/17 +/21 (15 sztuk), "M26 Pershing" (15 sztuk), "Schneider CA1" (15 sztuk), "AS-14B Crow" (2 sztuki), "M76 McAuliffe MBT" (15 sztuk), "M59 AA + M52 MC" (15 sztuk) oraz zestaw napoleoński "Lansjerzy liniowi plus dowództwo" (15 sztuk). Dodatkowo wydany zostanie jeden zestaw w skali 15 mm, będzie on nosić nazwę "Zielone ludziki I" (6 figurek). Przedstawia on żołnierzy rosyjskich biorących udział w aneksji Krymu.

Changed Knights legs (WIP) | Nogi Rycerzy Zmian (WIP)

Spellcrow company has shown a photo of new legs for Changed Knights. This will be one of the next sets in the company's webstore.

Firma Spellcrow pokazała dziś zdjęcie obrazujące wygląd przygotowywanych nóg dla Rycerzy Zmian. Odpowiedni zestaw znajdzie się wkrótce w ofercie sklepu tego producenta.

Scibor Teleszynski Sketchbook #1

Scibor Monstrous Miniatures' webstore offers "Scibor Teleszynski Sketchbook #1" - album with a selection of works created in the year 2013 and 2014. Presented sketches, concepts of colours and impressions were later used as concepts for sculpting miniatures. Artbook contains 26 whole-page reproduction in 26x23 cm format. You can buy it for 25.18 EUR.

Sklep sieciowy firmy Scibor Monstrous Miniatures oferuje album "Scibor Teleszynski Sketchbook #1". Książka zawiera szkice, rysunki poglądowe i koncepcje kolorów wykonane w latach 2013-2014, które posłużyły jako podstawa do wykonania figurek. Album zawiera 26 pełnostronicowych ilustracji, ma format 26x23 cm. Można go kupić za 100,70 PLN.