poniedziałek, 8 września 2014

"Afterglow" game crowdfunding update | Aktualizacja zbiórki społecznościowej gry "Afterglow"

"Afterglow" game campaign site (Polish crowdfunding platform Wspieram.to) has been updated. There are two important things in the update. First - new draft of the basic rules is available, you can download it here (Polish only yet, version 0.2, English version will be available soon). Second - publisher of the game, White Tree company, has shown first photo of printed masters of Nayim'vael warriors, which were - so far - known only from renders. Check it here.

Strona zbiórki społecznościowej gry "Afterglow" doczekała się pierwszej aktualizacji. Zawiera ona dwie istotne sprawy. Pierwsza - dostępna jest już kolejna, dość mocno zmieniona wersja zasad podstawowych, nosi ona oznaczenie 0.2. Można ją pobrać stąd. Druga nowość to zdjęcia wydrukowanych masterów figurek wojowników Nayim'vael, znanych wcześniej tylko z renderów.

Upcoming MaxMini's Kickstarter campaign | Zbliżająca się kampania kickstarterowa MaxMini

MaxMini company has published detailed article explaining what we can to expect from its upcoming Kickstater "The Green Alliance" campaign, which will start shortly. Let me remind that this will be a campaign with a goal of funding complete orc and goblin army based on US Army WW2 era look - with units and vehicles. Read more on company's website.

Firma MaxMini opublikowała dość szczegółowy artykuł, w którym wyjaśnia, czego możemy spodziewać się po nadchodzącej kampanii kickstarterowej "Zielony Sojusz", której początek będzie miał miejsce już za kilkanaście godzin. Pozwolę sobie przypomnieć, że celem zbiórki będzie wydanie kompletnej armii orków i goblinów, których wygląd i wyposażenie oparte będzie na wyglądzie jednostek armii amerykańskiej z okresu II wojny światowej. Armia zawierać będzie zarówno modele piesze, jak i pojazdy. Więcej na temat kampanii można przeczytać na stronie MaxMini.

Asvald - viking gatling operator from Hi-Tech Miniatures | Asvald - wikiński operator gatlinga z Hi-Tech Miniatures

Hi-Tech Miniatures company offers new 28 mm "heroic" scale resin miniature from its "Vikings" range. New release is labelled as "Asvald - Gatling Operator". This is multi-part miniature, supplied with round scenic resin base. You can buy it for 17 EUR.

Firma Hi-Tech Miniatures oferuje nową figurkę w skali 28 mm "heroic" z serii "Wikingowie". Nowość opisana jest jako "Asvald - Gatling Operator". Figurka złożona jest z kilku części, wymaga montażu. Jest dostarczana wraz z okrągłą, żywiczną podstawką sceniczną. Cena nowości to 17 EUR.

Four cheaper models from Scibor Monsterous Miniatures | Cztery tańsze modele ze Scibor Monsterous Miniatures

Scibor Monsterous Miniatures webstore runs another promotion now - we can buy four models with 30% reduced price. All models are casted in resin in 28 mm "heroic" scale. First of them is "Rotten Lord" (13.64 EUR), then "Dwarves Miners 12 figures set" (29.34 EUR), third kit is labelled as "Celtic SF Boar Rider #3" (26.4 EUR) and the last one is "Extremely Barbaric Barbarian" (10.07 EUR). All kits are available chaper for four days.

Firma Scibor Monsterous Miniatures prowadzi kolejną promocję - w jej sklepie sieciowym przez cztery kolejne dni dostępne są cztery zestawy żywicznych figurek w skali 28 mm "heroic" tańsze o 30% w stosunku do ceny standardowej. Zestawy objęte promocją to "Rotten Lord" (54,47 PLN), "Dwarves Miners 12 figures set" (117,32 PLN), trzeci z nich nosi nazwę "Celtic SF Boar Rider #3" (105,56 PLN), natomiast ostatni to "Extremely Barbaric Barbarian" (40,16 PLN).