wtorek, 4 lutego 2014

Space Knights legs from Spellcrow | Nogi Kosmicznych Rycerzy ze Spellcrow

Spellcrow company released a new set of 28 mm "heroic" scale resin parts labelled as "Space Knights legs". Set contains six pairs of legs in heavy armour (three different designs), you can buy it for 8 EUR. Sculpted by Piotr Pirianowicz.

Firma Spellcrow oferuje w swoim sklepie sieciowym nowy zestaw żywicznych części w skali 28 mm "heroic", noszący nazwę "Nogi Kosmicznych Rycerzy". W zestawie znajduje się sześć par nóg w ciężkich pancerzach (trzy różne pozy), jego cena wynosi 29 PLN. Autorem rzeźb jest Piotr Pirianowicz.

Photo of Valerie Duval | Zdjęcie Valerie Duval

Official "Warzone Resurrection" game's Facebook fanpage has been updated with a photo of painted miniature of Valerie Duval, heroine of Bauhaus megacorporation.

Na oficjalnym fanpejdżu gry "Warzone Resurrection" opublikowane zostało zdjęcie, pokazujące pomalowaną figurkę Valerie Duval, bohaterki megakorporacji Bauhaus.