sobota, 23 marca 2013

Mitch Hunter ufundowany | Mitch Hunter funded

Projekt gry "Warzone Resurrection" przekroczył właśnie barierę 85 tysięcy funtów, co oznacza, że do gry wkracza Mitch Hunter i jego wierny pies Pride. Kolejny cel, który zostanie ufundowany przy 90 tysiącach funtów, to jednostki dla każej z dotychczasowych frakcji. Wiadomo już, że dla Capitolu będą to Marsjańskie Zjawy.

"Warzone Resurrection" project has just gathered 85k GBP, which means that Mitch Hunter and his dog, Pride, are in game. Another stretchead goal - 90K GBP - will unlock additional units for all faction funded so far. Capitol will receive Martian Banshees, other units will be announced in next four days.

Rozstrzygnięcie konkursu Puppets War | Puppets War competition winners

Firma Puppets War poinformowała o rozstrzygnięciu konkursu malarskiego, jaki kilka tygodni temu ogłoszono na stronie fejsbukowym przedsiębiorstwa. Wszyscy uczestnicy zabawy - jedenaście osób - otrzymają w nagrodę limitowaną wersję ciągnika "Ursus" (wersję transportową wypełnioną ładunkiem). JP Farenden, którego praca otrzymała największą liczbę "lajków" otrzyma dwa modele pojazdu latającego Dragonfly. Więcej informacji w ogłoszeniu Puppets War.

Puppets War has announced winners of painting competition, which was started few weeks ago. All eleven participants will receive limited edition of "Ursus" tractor (transport version with full cargo). Additionally JP Farenden, who received highest number of "likes" under his work, will receive two models of Dragonfly flyer. More information at Puppets War announcement.

Zdjęcia wersji transportowej modelu Dragonfly | Pictures of Dragonfly transport version

W galerii fejsbukowej prac dla Puppets War użytkownika Hamster52 pojawiło się kilkanaście nowych zdjęć pokazujących stan prac nad transportową wersją modelu Dragonfly.

Hamster52's Facebook "WIP for Puppets War" gallery has been updated with about a dozen new photos showing upcoming transport version of Dragonfly flyer being worked on.

Kolejne cele do osiągnięcia w kampanii "Warzone" | More stretched goals to achieve in "Warzone" Kickstarter campaign

Kampania crowdfundingowa firmy Prodos Games, mająca na celu sfinansowanie wydania gry "Warzone Resurrection" potrwa jeszcze nieco ponad 3 tygodnie, dotychczas zebrano blisko 85 tysięcy funtów. Dziś ujawniono nowe cele kampanii - wśród nich pojawiło się wydanie megakorporacji Mishima, która odblokowana zostanie w przypadku zebrania 140 tysięcy funtów. Pełna lista nowych celów znajduje się na stronie kickstarterowej kampanii. Prodos Games dodała także do listy możliwych do wykupienia dodatków Doktor Dianę, dowódcę Cybertronicu.

Prodos Games' "Warzone Resurrection" crowdfunding campaign has still a little more then three weeks to the end. So far nearly 85k GBP has been gathered. Today new stretched goals has been published - one of them is another megacorporation - Mishima - which will be unlocked after achieving 140k GBP. Full list of new stretched goals is available on the Kickstarter project page. New add-on for Cybertronic has been revealed too - it's Dr Diana, commander of this megacoporation.