niedziela, 24 maja 2015

New set of Dwarves from SMM | Nowy zestaw krasnoludów produkcji SMM

Scibor Monsterous Miniatures company offers new set of 28mm 'heroic' scale miniatures labelled as 'Dwarves Iron Hammerers set'. Set consists of twelve resin miniatures and twelve, resin, square 20mm scenic bases. Price of this new release is 41.91 EUR.

Firma Scibor Monsterous Miniatures oferuje nowy zestaw żywicznych figurek w skali 28 mm "heroic", nosi on nazwę "Dwarves Iron Hammerers set". Liczy on dwanaście figurek i dwanaście żywicznych podstawek scenicznych o boku długości 20 mm. Cena nowego produktu to 167,60 PLN.


Morten Oakenfist review | Recenzja figurki Mortena Oakenfista

Dice and Brush blog has published a review of 'Morten Oakenfist' miniature, released by Prodos Games for Imperial faction of its 'Warzone Resurrection' game. Read it here.

Na blogu Dice and Brush ukazała się recenzja figurki "Morten Oakenfist", wyprodukowanej przez firmę Prodos Games dla frakcji Imperialu z jej gry "Warzone Resurrection". Można ją przeczytać tutaj.


New Egyptian Ruins Terrain from Scibor | Nowy zestaw Egipskie ruiny ze Scibor Monsterous Miniatures

Scibor Monsterous Miniatures company offers new set of terrain accessories labelled as 'Egyptian Ruins Terrain'. Set contains four resin pieces, its price is 18.42 EUR.

Firma Scibor Monsterous Miniatures oferuje nowy zestaw akcesoriów terenowych o nazwie "Egyptian Ruins Terrain". W zestawie znajdują się cztery żywiczne odlewy, jego cena to 73,60 PLN.


Review: Kromlech Stygian Noble Heads | Recenzja zestawu "Kromlech Stygian Noble Heads" firmy Kromlech

Power Armoured Metal blog has been updated with a review of 'Stygian Noble Heads' set of bits released by Kromlech. You can read it here.

Na blogu Power Armoured Metal zamieszczona zostałą recenzja zestawu "Stygian Noble Heads" produkcji firmy Kromlech. Można ją przeczytać tutaj.