środa, 1 kwietnia 2015

Dwarves Cannoneers from Scibor | Krasnoludzcy kanonierzy od Ścibora

Scibor Monsterous Miniatures company has released another set of 28mm 'heroic' scale dwarves. New release is labelled as 'Dwarves Cannoneers', set contains ten resin miniatures and ten resin, square, scenic 20 mm bases. You can buy this unit for 41.91 EUR.

Firma Scibor Monsterous Miniatures rozpoczęła sprzedaż kolejnego zestawu figurek krasnoludów w skali 28 mm "heroic". Nowość nosi nazwę "Dwarves Cannoneers", zestaw zawiera dziesięć figurek i dziesięć żywicznych, scenicznych podstawek o boku 20 mm. Cena oddziału to 167,60 PLN.

Spout - upcoming Dwarf from Siren Miniatures | Spout - zapowiedź figurki krasnoluda z Siren Miniatures

Siren Miniatures company has shown 3D renders of its next Dwarf miniature - Spout will be available for pre-orders this Friday.

Firma Siren Miniatures pokazała rendery 3D swojej kolejnej figurki krasnoluda. Spout dostępny będzie w przedsprzedaży od najbliższego piątku.

Nakamura AI avatar render for 'HINT' game | Render awatara AI Nakamury do gry "HINT"

'HINT' game's Facebook profile has been updated with a 3D render of 'Nakamura AI avatar' miniature. Check it here.

Na profilu fejsbukowym gry "HINT" opublikowany został render 3D figurki "Awatara SI Nakamury". Render można obejrzeć tutaj.

Zombie egg available | Jajko zombie dostępne w sprzedaży

Scibor Monsterous Miniatures company offers its newest curio - resin 'Zombie Egg'. You can buy it for 20.98 EUR.

Firma Scibor Monsterous Miniatures oferuje swoją najnowszą, żywiczną ciekawostkę - "Zombie Egg". Cena jajka to 83,80 PLN.

Spellcrow shows Plague Spawns | Spellcrow pokazuje Pomioty Plagi

Spellcrow company has published a photo of its upcoming miniatures of Plague Spawns. Three new figures with interchangeable heads will be available at the end of April.

Firma Spellcrow opublikowała zdjęcie swoich figurek Pomiotów Plagi, które trafią do sprzedaży za około trzy tygodnie. Dostępne będą trzy wzory pomiotów, każdy z wzajemnie wymiennymi głowami.

Werewoolf Miniatures releases Dwareg Tsardom Colonel | Werewoolf Miniatures oferuje Pułkownika Carstwa Dwaregów

Werewoolf Miniatures company has released a new 28mm 'heroic' scale miniature labelled as 'Dwareg Tsardom Colonel'. New miniature, sculpted by Marcin Szymański, is available at manufacturer's E-bay webstore, you can buy it for 11.99 USD. Sample was painted by Camelson.

Firma Werewoolf Miniatures rozpoczęła sprzedaż nowej figurki żywicznej w skali 28 mm "heroic", nosi ona nazwę "Dwareg Tsardom Colonel". Nowa figurka, której autorem jest Marcin Szymański, dostępna jest w sklepie ebajowym producenta, w cenie 46 PLN. Wzór pomalował Camelson.