środa, 12 marca 2014

Three new "Wraithstone" bases from Micro Art Studio | Trzy nowe podstawki "Wraithstone" z Micro Art Studio

Micro Art Studio company has released three new sets of round resin scenic bases from its "Wraithstone" range. All new sets contain bases with so called "wide lip". First set contains just one 50 mm round base, second contains two randomly chosen 40 mm bases and a third consists of five randomly chosen 30 mm bases. Price of all sets is the same - 4.92 EUR per set. Bases were designed by Sasha Tynan and sculpted by Sebastian Makowski.

Firma Micro Art Studio wprowadziła do sprzedaży trzy nowe zestawy okrągłych żywicznych podstawek scenicznych z linii "Wraithstone". Wszystkie podstawki z nowych zestawów posiadają tzw. szeroki brzeg. Pierwszy zestaw zawiera jedną podstawkę o średnicy 50 mm, drugi zestaw składa się z dwóch losowo dobranych podstawek o średnicy 40 mm, natomiast w skład trzeciego wchodzi pięć losowo wybranych podstawek o średnicy 30 mm. Cena wszystkich nowych zestawów jest identyczna, wynosi 17,71 PLN za zestaw. Autorem projektu podstawek jest Sasza Tynan, wyrzeźbił je Sebastian Makowski.

Tech Dice set available | Zestaw kości "Tech" w sprzedaży

Q-Workshop company has informed that plastic version of its "Tech Dice Set" is currently available on Amazon for a price of 11.95 GBP. Set is available in three versions - Red and Black, Beige and Black and Green and Black. New product will soon be available on E-Bay and in producer's webstore.

Firma Q-Workshop poinformowała, że plastikowa wersja zestawu kości "Tech" jest już dostępne w sklepie Amazon. Cena nowości wynosi tam 11,95 GBP. Kości dostępne są w trzech zestawach kolorów - Czarny/Czerwony, Beżowy/Czarny oraz Zielony/Czarny. Nowy zestaw będzie wkrótce dostępny również za pośrednictwem serwisu E-Bay oraz w sklepie sieciowym producenta.

Sorcerer Agzorth Lord of Chaos from Rothand Studio | Czarnoksiężnik Agzorth, Lord Chaosu z Rothand Studio

Rothand Studio offers new resin miniature in 38 mm heroic scale - "Sorcerer Agzorth Lord of Chaos". Miniature is supplied with square 25 mm base, you can find more information on manufacturer's blog here.

Firma Rothand Studio oferuje nową figurkę żywiczną w skali 38 mm "heroic" - "Czarnoksiężnik Agzorth Lord Chaosu". Figurka dostarczana jest wraz z kwadratową podstawką o boku 25 mm, więcej informacji na jej temat można znaleźć na blogu producenta.

"Wolsung SSG: rules for new Triad hero | Nowy bohater Triady - zasady do gry "Wolsung SSG"

Micro Art Studio has published experimental rules for new hero of the Triad faction - Shiryo. You can find them on the game's official Facebook fanpage and in one of the threads on the game's forum.

Firma Micro Art Studio opublikowała eksperymentalne zasady dla nowego bohatera Triady - Shiryo. Można je znaleźć na oficjalnym fanpejdżu gry na Facebooku, a także w jednym z wątków na forum gry.


"Angels Big Conversion Set" cheaper | Tańszy zestaw "Angels Big Conversion Set"

"Angels Big Conversion Set" by Scibor Monstrous Miniatures is currently 30% cheaper. You can buy it for 14.69 EUR in company's webstore. Promotion will last for 3 more days.

Zestaw do konwersji "Angels Big Conversion Set" produkowany przez Scibor Monstrous Miniatures jest obecnie o 30% tańszy. Można go kupić w cenie 58,66 PLN w sklepie sieciowym producenta. Promocja potrwa jeszcze trzy dni.