środa, 4 marca 2015

Japanese heavy mortar printed | Japoński ciężki moździerz wydrukowany

Black Grom Studio has shown a photo of master of its upcoming 28mm scale model of Japanese heavy Type 98 mortar. Model will be casted in resin and available soon.

Firma Black Grom Studio pokazała zdjęcie wydrukowanego mastera swojego przygotowywanego modelu japońskiego ciężkiego moździerza Type 98 w skali 28 mm. Model będzie odlewany w żywicy, wkrótce znajdzie się w sprzedaży.

Spellcrow shows Plague Spawn | Spellcrow pokazuje Pomiota Plagi

Spellcrow has shown first of two upcoming resin 28mm 'heroic' scale miniatures of Plague Spawns. Figure will have approximately 5cm of height, you can see it on company's Facebook profile here.

Firma Spellcrow pokazała pierwszą z dwóch przygotowywanych figurek Pomiotów Plagi w skali 28 mm "heroic". Miniaturka będzie miała ok. 5 cm wysokości, jej zdjęcie można zobaczyć na profilu fejsbukowym producenta.

Modular base system from Assault Publishing | Modularna baza produkcji Assault Publishing

Assault Publishing has released its laser-cut modular base system. All modules may be finished in one of three styles (mid-tech, hi-tech, neo-gothic), all are compatible with each other and may be freely mixed. System is designed to work best for 15/20mm scale miniatures but is equally good in representing claustrophobic corridors for 28/32 mm miniatures. You can read more about complete system on producer's website here, and you can place your order here.

Firma Assault Publishing rozpoczęła sprzedaż swojego wycinanego laserowo systemu terenowego, pozwalającego odtworzyć wygląd przyszłościowej bazy, kompleksu naukowego lub obronnego. Moduły dostępne są obecnie w trzech różnych stylach wykońecznia (mid-tech, hi-tech, neo-gotyk), są też wzajemnie kompatybilne i można je dowolnie mieszać. System powstał z myślą o wykorzystywaniu figurek w skalach 15/20 mm, sprawdza się jednak doskonale przedstawiając też klaustrofobiczne wnętrza budowli w skali 28/32 mm. Więcej na temat sytemu można przeczytać na stronie producenta, tutaj zaś można złożyć swoje zamówienie. 

Timothy McGuire 3D renders | Rendery 3D figurki Timothy'ego McGuire

Irek Zieliński, digital sculptor working for Prodos Games, has published 3D renders of recently announced Timothy McGuire miniature for 'Warzone Resurrection' game. You can see renders on sculptor's Facebook profile here.

Na profilu fejsbukowym Irka Zielińskiego, cyfrowego rzeźbiarza pracującego dla Prodos Games, opublikowane zostały rendery 3D figurki Timothy'ego McGuire do gry "Warzone Resurrection". Można je obejrzeć tutaj.

'The Edge' and Awaken Realms | "The Edge" i Awaken Realms

Awaken Realms is a new Polish wargaming company, which was known - so far - as a painting studio (with exceptionally well painted models in offer, may I add). Today Awaken Realms has started its Kickstarter campaign for 'The Edge' miniature game. The aim of the campaign is to raise funds for launching a game and many miniatures for it. Producer would like to raise at least 10 000 GBP and so far more then 9000 GBP have been already pledged.
"The Edge" is a skirmish miniature game, set in steampunk, postapocalyptic universe. Game rules, are written by Paweł Żuchowski ('Norsgard' game author). You can read more information about game on its official website.
Welcome and good luck!

Awaken Realms to nowy, polski producent figurek i gier bitewnych, znany dotychczas jako studio malarskie (mają w ofercie naprawdę świetnie pomalowane figurki). Dziś firma rozpoczęła kampanię kickstarterową, za pomocą której chce sfinansować wydanie gry "The Edge" - postapokaliptycznej gry skirmishowej, osadzonej w świecie steampunkowym. Autorem zasad do gry jest Paweł Żuchowski, autor gry "Norsgard". Producent chciałby zebrać co najmniej 10 000 GBP, dotychczas zadeklarowano już wpłatę ponad 9000 GBP (do końca zbiórki pozostało jeszcze 28 dni). Więcej informacji na temat gry można uzyskać na jej oficjalnej stronie.
Witamy i powodzenia!

Cheaper kits from Scibor | Tańsze modele produkcji SMM

Scibor Monsterous Miniatures has started another round of its 30% off discounts. This time offer is valid for seven days and for six different models and sets: 'Ogre Slaughterer' (14.69 EUR, 20.98 EUR is regular price); 'Servants set' (14.08 EUR with regular price being 20.11 EUR); 'Graal SF Knight Jetpack #1' (14.69 EUR, 20.98 EUR being regular price); bust of 'Dwarf Warrior' (26.4 EUR instead of regular 37.71 EUR); 'Stone Giant Monster' (29.34 EUR, 41.91 EUR being regular price) and 'SF Ogres set', which is available for 26.4 EUR instead of 37.71 EUR now.
All sets contains 28mm 'heroic' scale resin miniatures, with an exception of a bust model, which has a height of 135 mm.

Firma Scibor Monsterous Miniatures rozpoczęła kolejną rundę zniżek, w ramach których taniej o 30% można kupić niektóre modele i zestawy tego producenta. Tym razem zniżki, ważne przez 7 dni, obejmują następujące modele: "Ogre Slaughterer" (58,66 PLN, normalna cena to 83,80 PLN); "Servants set" (56,35 PLN zamiast 80,50 PLN); 'Graal SF Knight Jetpack #1' (58,66 PLN, 83,80 PLN); popiersie "Dwarf Warrior" (105,56 PLN zamiast 150, 80 PLN); "Stone Giant Monster" (117,32 PLN, 167,60 PLN) i "SF Ogres set", dostępny obecnie w cenie 105,56 PLN zamiast 150,80 PLN.
Wszystkie oferowane zestawy zawierają żywiczne figurki w skali 28 mm "heroic" - wyjątkiem jest popiersie krasnoludzkiego wojownika, mające 135 mm wysokości.

Plague Lord Conversion set | Zestaw do konwertowania Lorda Plagi

Spellcrow company has just released its new conversion set for its 28mm 'heroic' scale 'Plague Lord' miniature. Set contains eight parts (right forearm, right hand with a mace, right hand with a scythe, left forearm, left hand with a gun, Plague Lord's head and Plague familiar). You can buy this new release for EUR. Parts were designed and sculpted by Marek Rurarz and Piotr Pirianowicz.

Firma Spellcrow wprowadziła do sprzedaży zapowiadany od kilku tygodni zestaw żywicznych części w skali 28 mm "heroic", przeznaczony do konwertowania produkowanej przez nią figurki "Lorda Plagi". W zestawie znajduje osiem części (prawe przedramię, prawa dłoń z buzdyganem, prawa dłoń z kosą, lewe przedramię, lewa dłoń ze sprzężonym karabinem, głowa, chowaniec plagi). Nowość kosztuje 39 PLN, autorami projektu i rzeźb są Marek Rurarz oraz Piotr Pirianowicz.