sobota, 4 stycznia 2014

Roman Cruiser Mech Suit #1 from SMM | Rzymski pancerz mech nr 1 produkcji SMM

Scibor Monstrous Miniatures company has started to sell its new large resin kit in 28 mm "heroic" scale labelled as "Roman Cruiser Mech Suit #1". This is a multipart kit supplied with round scenic resin 60 mm base. Total height of the model is 75 mm. You can buy it in producer's webstore for 25,18 EUR.

Firma Scibor Monstrous Miniatures rozpoczęła sprzedaż nowego, dużego modelu żywicznego w skali 28 mm "heroic", noszącego nazwę "Rzymski pancerz mech nr 1". Nowość to wieloczęściowy model o wysokości 75 mm, dostarczany wraz z okrągłą, żywiczną podstawką sceniczną o średnicy 60 mm. Cena w sklepie producenta wynosi 100,70 PLN.

Skudra Kobold-Khan - Sons of Adramelech hero (WIP) | Skudra Kobold-Chan - bohater synów Adramelecha

Werewoolf Miniatures has presented on its Facebook fanpage a new miniature in 28 mm "heroic" scale. Skudra Kobold-Khan is a hero of Sons of Adramelech - evil dwarves. Miniature will come with two variants of armament, it was sculpted by Marcin Szymański.

Firma Werewoolf Miniatures przedstawiła na swoim fanpejdżu fejsbukowym album ze zdjęciami opracowywanej obecnie figurki bohatera Synów Adramelecha -złych krasnoludów. Heros nosi nazwę Skudra - Kobold-Chan. Figurka będzie możliwa do sklejenia w dwóch wariantach, autorem rzeźby jest Marcin Szymański.

PMC 2640: Hell on Echidna

Assault Publishing has informed that demonstation rules for the game "PMC 2640" are currently under development. Demo rules will be published with a small expansion under the title "PMC 2640: Hell on Echidna". This supplement will cover all basic rules, a list of few dozen units (including two or three new ones) with all special rules, unique terrain generator for post-apocalyptic world, one simple scenario written specificall for demo rules, short description of Echidna and small campaign add-on - probably doctrine for company run by a player in a campaign games.
"PMC 2640: Hell on Echidna" will be released probably this month.

Firma Assault Publishing poinformowała, że trwają obecnie prace nad wersją zasad demonstracyjnych gry "PMC 2640". Zasady te będą połączone z małym dodatkiem do gry, wspólnie będą nosić tytuł "PMC 2640: Hell on Echidna". W dodatku znajdą się wszystkie zasady podstawowe, kilkanaście jednostek (w tym dwie lub trzy nowe) wraz z potrzebnymi dla nich zasadami specjalnymi, unikatowy generator terenu dla świata postapokaliptycznego, prosty nowy scenariusz, krótki opis Echidny oraz niewielki dodatek do kampanii - bądź to unikatowy Battle Honour, bądź też specjalna doktryna dla firmy prowadzonej przez gracza w ramach kampanii.
"PMC 2640: Hell on Echidna" ukaże się najprawdopodobniej jeszcze w styczniu.

"Wasteland" bases from Ristul's Extraordinary Market | Podstawki "Wasteland" z Ristul's Extraordinary Market

Ristul's Extraordinary Market company offers new set of two randomly selected resin square 40 mm scenic bases from new "Wasteland" range. You can buy new set for 5.75 EUR.

Firma Ristul's Extraordinary Market oferuje nowy zestaw dwóch losowo dobranych żywicznych podstawek scenicznych o boku 40 mm z nowej linii "Wasteland". Nowość kosztuje 23,96 PLN.

Inbox of Polish HMG wz. 30 with crew by SMM | Inbox polskiego CKM wz. 30 produkcji SMM

You can see inbox of "Polish HMG wz. 30 with crew" in one of the threads of the Modelarstwo Plastikowe Polish forum. This is another historical 1:72 mm scale (20 mm) set by Scibor Monstrous Miniatures, unavailable yet on the producer's webstore but it should be in store in a next few days.

W jednym z wątków forum Modelarstwo Plastikowe można obejrzeć inbox przedstawiający wygląd figurek z zestawu "Polski CKM wz. 30 z obsługą" produkcji firmy Scibor Monstrous Miniatures w skali 1:72 (20 mm). Zestaw nie jest jeszcze dostępny na stronie producenta, powinien się tam pojawić w najbliższych dniach.

Preview of upcoming shoulder pads from REM | Zapowiedź nowych naramienników z REM

Ristul's Extraordinary Market company's Facebook fanpage has been updated with a photo showing various upcoming shoulder pads in 28 mm "heroic" scale - both fantasy and sci-fi variants. Shoulder pads will be a new kind of resin bits in this manufacturer's catalogue.

Fanpejdż fejsbukowy firmy Ristul's Extraordinary Market został zakutalizowany o zdjęcie, na którym widoczne są przygotowywane naramienniki w skali 28 mm "heroic" - w wariantach zarówno fantasy, jak i science-fiction. Naramienniki będą nowością w katalogu produktów tego wytwórcy.

Second to last special Christmas offer from Kromlech | Przedostatnia oferta świąteczna z Kromlecha

In today's, second to last, special Christmas offer, Kromlech company offers "Beasts skulls and bones" basing set 20% cheaper. You can buy it here for 6.97 USD - that's 25% cheaper then usual.

W dziesiejszej, już przedostatniej świątecznej promocji specjalnej, firma Kromlech oferuje zestaw do robienia podstawek "Beasts skulls and bones" w cenie 6,97 USD - 25% taniej niż zazwyczaj.

Sons of Kashan Vra - first renders | Synowie Kashan Vra - pierwsze rendery

Titan-Forge company, which runs Metal Beards Kickstarter campaign currently, has presented first renders of Sons of Kashan Vra, evil steampunk dwarves known previously as Possessed. Campaign will run for 14 more days, there are close to 19 000 GBP being pledged so far.

Firma Titan-Forge zaprezentowała na stronie swojej kampanii kickstarterowej Metalowe Brody pierwsze rendery Synów Kashan Vra - złych steampunkowych krasnoludów, znanych wcześniej pod ogólną nazwą Opętani. W kampanii, która trwać będzie jeszcze 14 dni, zgromadzono dotychczas blisko 19 000 GBP.