sobota, 7 marca 2015

'The Deluge" review | Recenzja "Potopu"

Anatoli's Game Room has been updated with a detailed review of English version of 'The Deluge' expansion for 'By Fire and Sword' rules which were published by Wargamer. Read it here.

Na blogu Anatoli's Game Room ukazała się obszerna recenzja anglojęzycznej wersji 'Potopu", dodatku do gry "Ogniem i mieczem" produkcji Wargamera. Z treścią recenzji można zapoznać się tutaj.

Kromlech releases 'Birds' | Kromlech sprzedaje "Ptaki"

Kromlech offers new basing set of resin 28mm scale accessories labelled as 'Birds'. Set contains six small, different birds, useful for diorama making, base modelling, etc. You can buy this new release for 6.99 EUR.

Firma Kromlech wprowadziła do swojej oferty nowy zestaw żywicznych modeli w skali 28 mm "heroic", przeznaczony do ozdabiania podstawek i terenu. Zestaw "Birds" zawiera sześć odlewów różnych ptaków, jego cena to 28 PLN.

Green light for 'Alien vs. Predator' miniatures | Zielone światło dla figurek z gry "Alien vs. Predator"

Prodos Games informs, that after many months of waiting, all elements of the 'Alien vs. Predator' game - except the rules - got final approval. The rules are in the final stages and will be sent to a professional proofing company.

Prodos Games informuje, że po wielu miesiącach oczekiwania wszystkie elementy gry "Alien vs. Predator" - z wyjątkiem zasad - zostały zaakceptowane. Same zasady są w ostatniej fazie produkcji, zostaną wkrótce wysłane do profesjonalnej firmy redakcyjnej.