piątek, 31 października 2014

Armoured Orc SMG company | Kompania opancerzonych orków z pistoletami maszynowymi

Kromlech offers new set of resin 28 mm "heroic" scale miniatures labelled as "Armoured Orc SMG company". Set consists of 29 miniatures of orcs wearing heavy armour and wielding SMG's, miniature of Snagrat Kromm, commander armed with Crusher and 30 round plain plastic 25 mm bases. You can buy this new release for 97.99 EUR.

Firma Kromlech oferuje nowy zestaw żywicznych figurek w skali 28 mm "heroic" o nazwie "Armoured Orc SMG company", zawierający 29 figurek orków uzbrojonych w pistolety maszynowe i noszących ciężkie pancerze, figurkę dowódcy - Snagrata Kromma, uzbrojonego w Crusher, oraz 30 plastikowych, okrągłych podstawek o średnicy 25 mm. Cena tej nowości to 392 PLN.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz