środa, 7 maja 2014

Extremaly barbaric Barbarian | Ekstremalnie barbarzyński barbarzyńca

Scibor Monstrous Miniatures company offers new 28 mm "heroic" scale miniature labelled as "Extremaly barbaric Barbarian". This macho-barbarian is supplied with round resin 50 mm scenic base which is head of the slain giant. You can buy this new release for 12.59 EUR.

Firma Scibor Monstrous Miniatures oferuje nową figurkę żywiczną w skali 28 mm "heroic" o nazwie "Ekstremalnie barbarzyński barbarzyńca". To uosobienie barbarzyństwa dostarczane jest wraz z okrągłą podstawką sceniczną o średnicy 50 mm, będącą niczym innym, niż głową zabitego olbrzyma. Nowość kosztuje w sklepie producenta 50,20 PLN.

Phalanx is finished | Phalanx gotowy

"Pulp City" game's Facebook fanpage has been updated with two photos showing finished large miniature of Phalanx, one of the new Supremes from upcoming "Supreme Edition" of this game.

Profil fejsbukowy "Pulp City" został zaktualizowany - twórcy pokazali zdjęcia gotowej dużej figurki jednego z nowych Supremów, Phalanxa, z nadchodzącej nowej edycji tej gry.

Another updated dwarf from SMM | Kolejny odnowiony krasnolud z SMM

Scibor Monstrous Miniatures company is still working on updating its line of 54 mm scale dwarfs. You can see results of updating one of such miniatures on company's Facebook profile.

Firma Scibor Monstrous Miniatures kontynuuje prace nad odświeżeniem swojej linii figurek krasnoludów w skali 54 mm. Na profilu fejsbukowym tego producenta można obejrzeć zdjęcia pokazujace obecny wygląd jednej z odnawianych miniaturek.

Updated models for "Umbra Turris" | "Umbra Turris" updated models

"Umbra Turris" is a free skirmish wargame published by Spellcrow. Producer has informed that many older models for this game has been updated and refreshed last month. You can see changed hobgoblin model on Spellcrow's Facebook profile.

"Umbra Turris" to darmowa gra bitewna wydawana przez Spellcrow. Producent poinformował, że przez miniony miesiąc poprawiane było wiele starszych modeli wydanych do tej gry. Zdjęcie zmienionej figurki hobgoblina dostępne jest na profilu fejsbukowym producenta.

Nowe promocje w polskich sklepach | New promotions in Polish webstores

Two Polish wargaming companies run promo sales at their webstores currently. First of them is Scibor Monstrous Miniatures, offering two sets with 30% discount - "Celtic SF Bear Rider #3" (26.4 EUR) and "Treemen Set" (38.15 EUR). Both sets contain miniatures casted in resin in 28 mm "heroic" scale, Bear Rider offer is valid for clost to three days now and Treemen set is cheaper for almost two more days.
Spellcrow's webstore is running another promotion, valind till this Saturday - buy four orc sets and you will get one more for free. Just choose which orc set you would like to receive and write it down in the comments section of the order form. Additionally, two models of greenskins are cheaper now too - "Orc with clan axe" and "Young orc with a club" (special price for each of these miniatures is 5.80 EUR and standard price of one of them is 6.90 EUR).

Dwie polskie firmy figurkowe prowadzą obecnie sprzedaż promocyjną niektórych ze swych produktów. Pierwszą z nich jest Scibor Monstrous Miniatures, w którego sklepie sieciowym dwa zestawy objęte są zniżką 30% - są to "Celtic SF Bear Rider" (105,56 PLN) oraz "Treemen Set" (152,46 PLN). Oba zestawy zawierają figurki w skali 28 mm "heroic" odlane w żywicy, zniżka na pierwszy model obowiązuje jeszcze blisko trzy dni, zniżka na drugi jest ważna przez jeszcze niemal dwie pełne doby.
Kolejna firma oferująca zniżki to Spellrow - w sklepie tego producenta trwa promocja na modele orków. Do każdych czterech zestawów tych istot producent dorzuci za darmo piąty, dowolny zestaw zielonoskórych - wystarczy w polu komentarzy zamówienia wpisać nazwę piątego zestawu. Dodatkowo, w sklepie firmowym dwie figurki tego rodzaju są obecnie tańsze - "Ork z toporem klanu" oraz "Młody ork z pałką" kosztują po 21 PLN przy normalnej cenie 25 PLN.