piątek, 19 grudnia 2014

Werewoolf Miniatures contest | Konkurs Werewoolf Miniatures

Werewoolf Miniatures company has announced a contest of sorts on its Facebook profile. You can win pre-release models of Dwareq Tsardom Colonel or Crazy Shaman with his 'mentally stable' goblin. All you need to do is to write a comment telling producer which model would you like to get and why. Werewoolf will choose the most interesting answers, one for Dwareq, and one for Orc, on January 2nd.

Firma Werewoolf Miniatures ogłosiła na swoim profilu fejsbukowym konkurs, w którym można wygrać jedną z dwóch jeszcze nie wydanych figurek - pułkownika Carstwa Dwaregów lub Szalonego Szamana i jego "stabilnego mentalnie" gobliniego asystenta. Co trzeba zrobic? Wystarczy napisać komentarz do tego wpisu, a w nim wypowiedzieć się, który model chciałoby się dostać i dlaczego.  Producent wybierze dwie najlepsze, jego zdaniem, wypowiedzi 2 stycznia 2015 r.

'El Diablo' and 'Ninja' from Rothand Studio | "El Diablo" i "Ninja" z Rothand Studio

Rothand Studio company offers two new resin miniatures. First is labelled as 'El Diablo'. You can buy this 35 mm tall miniature for 8 EUR. Second of the releases is named 'Ninja'. Its height is 35 mm too (45mm with 'smoke'). Price of this new release is 7 EUR. You can place orders by mail here.

Firma Rothand Studio oferuje dwie nowe figurki żywiczne. Pierwsza to "El Diablo". Miniaturka ma 35 mm wysokości, można ją kupić w cenie 8 EUR. Druga z nowości to "Ninja". Również i ta figurka ma 35 mm wysokości (45 mm łącznie z "dymem"). Cena tej miniaturki to 7 EUR. Figurki można zamawiać pisząc pod ten adres emailowy.


Dark Lord from Titan-Forge | Mroczny Władca z Titan-Forge

Titan-Forge company has released 'Voldar The Tormentor' resin 28 mm 'heroic' scale miniature, which is currently available at the producer's webstore. Miniature comes in three parts (body, hand with helmet, top of the axe) and is supplied with plastic round base. Height of the figure from base to the top of the head is 35 mm. Price of this new release is 15 EUR.
Figure was sculpted by Sławek Kościukiewicz.

Firma Titan-Forge rozpoczęła sprzedaż figurki "Voldar The Tormentor", odlanej z żywicy w skali 28 mm "heroic". Miniaturka, dostępna już w sklepie sieciowym producenta, składa się z trzech części (ciała, dłoni z hełmem, górnej części topora), jest dostarczana wraz z plastikową, okrągłą podstawką. Wysokość miniaturki, mierzona od podstawki do szczytu głowy, to 35 mm. Cena tej nowości wynosi 15 EUR.
Autorem rzeźby jest Sławek Kościukiewicz.

Inquisitor Ingrid von Schwarzheim | Inkwizytorka Ingrid von Schwarzheim

Kromlech offers new resin 28 mm 'heroic' scale miniature - 'Inquisitor Ingrid von Schwarzheim'. This model of female inquisitor consists of six parts (body, right arm, hand with sword, hand with pistol, cloak, dead mutant) and is supplied with plain plastic round 25 mm base. You can buy it for 9.99 EUR.
Miniature was sculpted by Maciej Pomianowski, sample is painted by Artur.

Kromlech oferuje nową figurkę żywiczną w skali 28 mm "heroic", nosi ona nazwę "Inquisitor Ingrid von Schwarzheim". Model kobiety-inkwizytora składa się z sześciu części (ciało, prawa ręka, dłoń z mieczem, dłoń z pistoletem, płaszcz, martwy mutant), jest dostarczany wraz z plastikową, okrągłą podstawką o średnicy 25 mm. Cena tej nowości to 40 PLN.
Autorem rzeźby jest Maciej Pomianowski, wzór pomalował Artur.

'The Deluge' Kickstarter update | Aktualizacja kampanii "Potopu"

Wargamer, publisher of 'By Fire and Sword' rules and 'The Deluge' supplement, has updated its Kickstarter campaign website, showing new miniatures for two units - Mercenary infantry (old type pikemen) and armored cuirassiers.
Company has also stated, that Polish version of the "The Deluge" rulebook is finally ready and probably will be available in limited quantities just before Christmas. English version is almost proofreaded and will be printed really soon.
You can vote which part of the rulebook would you like to see in a short preview too.

Wargamer, producent gry "Ogniem i mieczem" i dodatku "Potop", zaktualizował stronę kampanii kickstarterowej, publikując informacje o stanie prac i pokazując fotografie nowych figurek wchodzących w skład dwóch oddziałów - najemników (pikinierów starego typu) oraz opancerzonych kirasjerów.
Firma podała też do wiadomości, że polska wersja "Potopu" będzie dostępna w ograniczonej liczbie jeszcze przed Świętami, natomiast wersja angielska jest w ostatniej fazie poprawek językowych i wkrótce trafi do druku.
Osoby zainteresowane zobaczeniem fragmentu wersji angielskiej nowego podręcznika mogą zagłosować na jedną z proponowanych części.

ZEN Terrain Christmas offer | Świąteczna oferta z ZEN Terrain

ZEN Terrain company offers 10% discount on all orders placed from 20.12.2014 till 4.01.2015. Orders will be processed after 4.01.2015. All you need to do, to get your discount, is to use this promotional code - 'HOLS2014'.

Firma ZEN Terrain z okazji Świąt Bożego Narodzenia oferuje zniżkę 10% na swoje produkty. Oferta obowiązuje od 20 grudnia 2014 r. do 4 stycznia 2015 r. Wszystkie zamówienia złożone w tym okresie będą realizowane po 4 stycznia przyszłego roku. W celu uzyskania 10% zniżki, należy użyć kodu promocyjnego "HOLS2014".