sobota, 13 czerwca 2015

Metal prototypes of 'HINT' miniatures | Metalowe prototypy figurek do gry "HINT"

'HINT' game's Facebook profile has been updated with photo of three metal prototypes of miniatures - Hoffman, Murphy and Shoko 2.0. You can see picture here.

Na profilu fejsbukowym gry "HINT" zamieszczono zdjęcie pokazujące trzy metalowe prototypy figurek - Hoffmana, Murphy'ego i Shoko 2.0. Zerknijcie tutaj.


Backpacks for Salamander/Dragon Knights | Plecaki Rycerzy Salamandry/Smoka

Spellcrow company has released a new set of resin 28mm 'heroic' scale accessories labelled as 'Backpacks for Salamander/Dragon Knights'. Set contains ten resin casts in five different designs. You can buy it for 8 EUR.
Models were designed and sculpted by Marek Rurarz and Piotr Pirianowicz.

Firma Spellcrow wprowadziła do sprzedaży zestaw nowych, żywicznych części do konwertowania figurek w skali 28 mm "heroic" o nazwie "Plecaki dla Rycerzy Salamandry / Smoka". W zestawie znajduje się dziesięć odlewów w pięciu różnych wzorach. Cena tej nowości to 29 PLN.
Autorami projektów i rzeźb są Marek Rurarz i Piotr Pirianowicz.


Puppets War's upcoming new troopers | Zapowiedź nowych żołnierzy z Puppets War

Puppets War company has shown two photos of upcoming new, heavy soldiers from its Mankind range. You can see pictures on manufacturer's Facebook profile here.

Firma Puppets War pokazała dwa zdjęcia, na których widać opracowywane, nowe figurki żołnierzy w ciężkich pancerzach. Fotografie można zobaczyć na profilu fejsbukowym producenta.Photos of Granny Weatherwax bust from Micro Art Studio | Zdjęcia popiersia Babci Weatherwax z Micro Art Studio

Micro Art Studio has shared photos of new bust from Discworld range - Granny Weatherwax, sculpted by Andreas Bergman. You can see photos here.

Firma Micro Art Studio udostępniła na swoim profilu fejsbukowym zdjęcia gotowego nowego popiersia z linii Świat Dysku. Tym razem do sprzedaży trafi podobizna Babci Weatherwax, wyrzeźbiona przez Andreasa Bergmana.

Photo of next Scibor's figures | Zdjęcie kolejnych figurek z SMM

Scibor Monsterous Miniatures company has shared photo showing some of its upcoming releases. You can see it on manufacturer's Facebook profile here.

Firma Scibor Monsterous Miniatures udostępniła zdjęcie pokazujące niektóre z powstających teraz nowych figurek. Można je obejrzeć na profilu fejsbukowym producenta.Sneak peek of next Multiverse Gaming release | Zapowiedź kolejnego produktu Multiverse Gaming

Multiverse Gaming company has shown a picture of its "drawing board' software, with elements of upcoming release. It seems that manufacturer is preparing set of computers for heroes/villains lairs.

Firma Multiverse Gaming pokazała zdjęcie swojego cyfrowego "warsztatu", gdzie na "desce kreślarskiej" widoczne są zarysy opracowywanego nowego modelu. Jak się wydaje, producent szykuje zestaw komputerów do kryjówek bohaterów/łotrów, o którym wspomniano w niedawno opublikowanie zarysie planów firmy.

Baskets and Pumpkins from Mini Monsters | Kosze i dynie z Mini Monsters

Mini Monsters company has released a set of terrain accessories labelled as 'Baskets and Pumpkins'. Set contains six resin casts in 28mm 'heroic' scale - two pumpkins and four baskets with various fruits and vegetables. You can buy this new set for 5 USD.

Firma Mini Monsters rozpoczęła sprzedaż nowego zestawu akcesoriów terenowych w skali 28 mm "heroic". Nowość nosi nazwę "Baskets and Pumpkins", w zestawie znajduje się sześć odlewów - dwie dynie i sześć koszy z różnymi owocami i warzywami. Cena to 5 USD. 
Dread Reapers from Titan-Forge | Nowe figurki złych krasnoludów z Titan-Forge

Titan-Forge company has released a new unit from its range of evil, steampunk-themed Dwarves - Sons of Kashan Vra. Set labelled as 'Dread Reapers' contains ten resin 28mm 'heroic' scale miniatures and ten resin, scenic bases. You can buy this new release for 25 EUR.
Models were sculpted by Daniel Wysocki.

Firma Titan-Forge wprowadziła do sprzedaży nowy oddział złych, steampunkowych krasnoludów z linii Synów Kashan Vra. Zestaw o nazwie "Dread Reapers" liczy dziesięć figurek żywicznych w skali 28 mm "heroic" i dziesięć żywicznych podstawek scenicznych. Cena tej nowości to 25 EUR.
Autorem rzeźb jest Daniel Wysocki.