poniedziałek, 27 października 2014

Howling Horde barbarians from "Norsgard" | Barbarzyńcy z "Norsgardu"

"Norsgard" game's Kickstarter campaign will start next week and the publisher of the game shares with us some new photos of miniatures. Here you can see photo of painted barbarians from the Howling Horde and here are orcs in all their glory.

Już  za tydzień rusza kampania kickstarterowa gry "Norsgard", z tej okazji wydawca dzieli się z nami zdjęciami pomalowanych nowych (i nieco starszych) figurek. Tu można zobaczyć fotografię barbarzyńców z Wyjącej Hordy, tutaj natomiast jest zdjęcie orków.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz