czwartek, 21 sierpnia 2014

"Alien vs Predator" pledges available | Dostępne deklaracje wpłat na grę "Alien vs Predator"

Prodos Games, publisher of the upcoming "Alien vs Predator" game, has announced that for a limited time company offers limited number of "AvP" Kickstarter pledges available for purchase in company's webstore. Offered pledges allow to buy limited edition of this game at the discounted Kickstarter price. Full list of available pledges is here.

Prodos Games, wydawca nadchodzącej gry "Alien vs Predator", ogłosił, że przez ograniczony czas oferuje możliwość nabycia limitowanej liczby deklaracji wpłat z Kickstartera gry "AvP". Deklaracje dostępne są w sklepie sieciowym producenta. Pozwalają one dokonać zakupu limitowanej edycji gry w cenie oferowanej wyłącznie uczestnikom zakończonej zbiórki społecznościowej. Pełna lista dostępnych poziomów wpłat dostępna jest tutaj.

Huge wave of goblin miniatures at REM webstore | Wielka fala goblinów w sklepie REM

Ristul's Extraordinary Market webstore offers full range of goblins produced by this company now. There are 26 different sets available - too numerous to list them all here. You can buy new miniatures in singles (with prices varying from 6.75 EUR to 4.25 EUR), in threes (14.50 EUR), fives (17.25 EUR), tens (32.75 EUR) and whole group numbering 20 miniatures (55.50 EUR). There is one more distinction too - ten of new miniatures are male, ten are female. Check them out here.

W sklepie sieciowym firmy Ristul's Extraordinary Market pojawiła się całość zapowiadanych od pewnego czasu goblinów. Ogółem dostępnych jest 26 nowych zestawów - zbyt wiele, by wyliczać je tu wszystkie. Nowe figurki można kupować pojedynczo (w cenie od 28,39 PLN do 17,88 PLN), trójkami (60,99 PLN), piątkami (72,55 PLN), dziesiątkami (137,74 PLN) oraz jako komplet liczący 20 figurek (233,43 PLN). Dostępny jest również jeszcze jeden podział - dziesięć z nowych miniaturek to gobliny płci męskiej, dziesięć to stwory płci żeńskiej. Wszystkie można obejrzeć tutaj.

"Pulp City" progress Thursday 25 | Czwartkowa informacja o "Pulp City" nr 25

"Pulp City Supreme Edition" Kickstarter website has been updated with a new progress report from the team behind the game. Layout of the rulebook is being finalised and you can see photos of new painted miniatures. Well worth to take a look.

Strona kampanii kickstarterowej gry "Pulp City Supreme Edition" doczekała się kolejnej, coczwartkowej aktualizacji. Tym razem twórcy dzielą się z graczami głównie zdjęciami nowych, pomalowanych figurek - zdecydowanie warto je obejrzeć. Autorzy informują również o bliskim zakończeniu prac nad składem podręcznika.

"The Deluge" KS update | Informacja o kampanii "Potopu"

"The Deluge" expansion for "By Fire and Sword" game Kickstarter campaign is slowly nearing its end - there are only nine days till the end of it. So far Wargamer has gathered more then 36 500 GBP, unlocking dozens of new miniatures, boxed sets and special miniatures. Next two stretch goals to unlock are "Holy Roman Empire infantry regiment" and light artillery sets for Holy Roman Empire, Brandenburg and Transylvania.
Publisher of the game has also updated lists of add-ons, to reflect recent additions and changes. Check campaign website here.

Kampania kickstarterowa "Potopu", dodatku do gry "Ogniem i mieczem" produkcji Wargamera, powoli zmierza do końca - pozostało jednak jeszcze dziewięć dni do jej zakończenia. Jak dotad, wydawcy udało się zebrać ponad 36 500 GBP, co odblokowało również dziesiątki nowych figurek, kilkanaście nowych zestawów pudełkowych i figurki specjalne. W kolejce do odblokowania czekają teraz zestaw pułkowy piechoty Świętego Cesarstwa Rzymskiego oraz zestawy artylerii lekkiej Cesarstwa, Brandenburgii i Siedmiogrodu. Wydawca gry zaktualizował również listy dodatków, które można dobrać w ramach swojego zamówienia.

Stone Wall from Puppets War | Kamienny murek z Puppets War

Puppets War company has released a new 28 mm "heroic" scale resin terrrain model - "Stone Wall". Set consists of eight pieces with maximum height of 27 mm and 110 mm lenght of longer parts. Price of this new release is 12.50 EUR.

Firma Puppets War rozpoczęła sprzedaż nowego modelu terenu wykonanego z żywicy w skali 28 mm "heroic" - "Kamiennego murku". W zestawie znajduje się osiem części, mających maksymalną wysokość 27 mm, długość dłuższych odlewów wynosi 110 mm. Cena tej nowości to 12,50 EUR.