sobota, 1 sierpnia 2015

Greed sale of busts from Werewoolf Miniatures | Kto pierwszy ten lepszy - popiersia z Werewoolf Miniatures

Werewoolf Miniatures has released its first three bust sculpts, all three sharing common theme - dwarves. Three new releases are available on Hexy Games Shop, with special prices. Every second week price of each bust will rise, to find its final value on October the 1st. You can buy now following busts: 'Tan Baldrick Konkhazad', 'Tartan Szamszi-Adramelech' and 'Tsarograd Spetsnaz-Veteran". Price of a single bust is 25 EUR, you can also buy all three of them for 65 EUR. Sculpts by Marcin Szymański, samples were painted by Łukasz Grzyb C'tan, Luka Frost Mrozek and Rafał Rafix Raczyński.

Firma Werewoolf Miniatures rozpoczęła sprzedaż trzech pierwszych popiersi, połączonych tematem krasnoludów. Nowości dostępne są w sklepie sieciowym Hexy Games Shop w specjalnych cenach. Co drugi tydzień ceny będą rosnąć, by ostatecznie, 1 października, osiągnąć docelową wartość. Dziś cena każdego popiersia to 100 PLN, a dostępne są następujące rzeźby: "Tan Baldrick Konkhazad", "Tartan Szamszi-Adramelech" and "Tsarograd Spetsnaz-Veteran". Wszystkie trzy popiersia można również nabyć w zestawie, ich łączna cena to 256 PLN. Autorem rzeźb jest Marcin Szymański, wzory pomalowali Łukarz Grzyb C'tan, Luka Frost Mrozek oraz Rafał Rafix Raczyński.

Silver Ennies Award for Q-Workshop | Srebrna Nagroda Ennies dla Q-Workshop

It is my pleasure to inform that Q-Workshop company has won Silver Ennies Award for Best Aid/Accessory in 2015 for Black-Green Call of Cthulhu 7th Edition RPG dice set. Congratulations!

Z wielką przyjemnością mogę poinformować, że firma Q-Workshop otrzymała właśnie nagrodę Silver Ennies Award w kategorii Najlepszej Pomocy/Akcesoriów roku 2015 za zestaw czarno-zielonych kostek do gry do siódmej edycji "Zewu Cthulhu". Gratulacje!
Heavy Riot Control Officer for 'HINT' game | Oficer Tłumienia Zamieszek z gry "HINT"

Postindustrial Games, publisher of upcoming cyberpunk themed 'HINT' game - has shown 3D renders of another miniature - Heavy Riot Control Officer Gutierez from RAID 44 unit. You can see pictures here.

Firma Postindustrial Games - wydawca opracowywanej, cyberpunkowej gry "HINT" - pokazał rendery 3D kolejnej figurki - Heavy Riot Control Officer Gutierez z oddziału RAID 44. Obrazki można obejrzeć w tym miejscu.

Cheaper Monstrous Miniatures from Puppets War | Promocja w Puppets War

Puppets War company offers 10% discount on all its Monstrous Miniatures in the webstore - Arthropods, Cyber Arthropods, Slayers, Butchers, Giants and Cyclops - something for every taste. Check it here.

Firma Puppets War oferuje obecnie zniżkę 10% na figurki określone jako Potworne Miniaturki, sprzedawane w jej sklepie sieciowym - Arthropody, Cyber Arthropody, Olbrzymy, Cyklopy i im podobne. Pełną listę miniaturek w promocji można znaleźć tutaj.
July releases from Oddział Ósmy | Lipcowe nowości z Oddziału Ósmego

Oddział Ósmy, leading manufacturer of 3mm scale miniatures and models, has presented its July releases. Company offers following sets of models in 3mm scale: Leopard 2A6 (15 models per pack); GTK Boxer (15 models per pack); Panzerhaubitze 2000 (15 models per pack); MAN 630 (15 models per pack); J-10A (8 models per pack); BJ2022 Yongshi (15 models per pack); P-38G Lightning (8 models per pack); A6M3 Hamp (8 models per pack); Deciduous Trees (8 per pack); Horse Cart (15 models per pack).

Oddział Ósmy, czołowy producent modeli i figurek w skali 3 mm, przedstawił swoje nowości z lipca. Producent oferuje następujące zestawy w skali 3 mm:  Leopard 2A6 (15 modeli w zestawie); GTK Boxer (15 modeli w zestawie); Panzerhaubitze 2000 (15 modeli w zestawie); MAN 630 (15 modeli w zestawie); J-10A (8 modeli w zestawie); BJ2022 Yongshi (15 modeli w zestawie); P-38G Lightning (8 modeli w zestawie); A6M3 Hamp (8 modeli w zestawie); Drzewa liściaste (zestaw 8); Wóz Konny (15 modeli w zestawie).


Further previews from Multiverse Gaming | Kolejne zapowiedzi z Multiverse Gaming

Multiverse Gaming has shown two more upcoming products. First of them is a set of stackable scaffoldings. Set of four modules (two ground level modules, two upper floor modules) will be priced at 10.99 EUR. Second of the previewed sets will contain three portable construction lights - price of this upcoming release will be 3.99 EUR.

Na profilu fejsbukowym firmy Multiverse Gaming zapowiedziano kolejne dwa produkty. Pierwszym będzie zestaw zawierający Rusztowania. Opakowanie zawierać będzie cztery moduły (po dwa parterowe i nakładkowe), jego cena będzie wynosić 10,99 EUR. Drugi z zapowiadanych zestawów będzie zawierał trzy przenośne reflektory budowlane - w cenie 3,99 EUR.