środa, 4 czerwca 2014

Another review of Fiat 621 model by FtF | Kolejna recenzja modelu Fiata 621 z FtF

Strategie Portal has been updated with a review of Fiat 621, newest :1:72 fast assembly model released by First to Fight as a part of its "September 1939" magazine. Text of the review is written only in Polish but there are plenty of photos too.

Na portalu Strategie ukazała się recenzja najnowszego modelu produkcji firmy First to Fight, samochodu ciężarowego Fiat 621, który ukazał się w ostatnim numerze kolekcji "Wrzesień 1939".

Upcoming orcs from Puppets War | Wkróce nowe orki z Puppets War

Puppets War company has shown on its Facebook profile a photo of new orc miniature being worked on. Check it here.
Additionally, producer offers 15% off discount on all orc sets available in its webstore.

Firma Puppets War zamieściła na swoim profilu fejsbukowym zdjęcie opracowywanej właśnie nowej figurki orka. Można je obejrzeć tutaj.
Producent oferuje również zniżkę 15% na wszystkie zestawy orków dostępne w jego sklepie sieciowym.

Review of Stygian bits from Kromlech | Recenzja zestawów stygijskich produkcji Kromlecha

Spanish-language blog Akihabara Station has published a review of "Stygian" sets produced by Kromlech. Read it here.

Hiszpańskojęzyczny blog Akihabara Station opublikował recenzję zestawów "stygijskich", produkowanych przez firmę Kromlech. Z tekstem można zapoznać się tutaj.

Heroes of the Warzone universe | Bohaterowie świata Warzone

Prodos Games has announced that we will get free pdf document that will include everything necessary for building our own Warlord soon. Document will also include rules for Warlords and Lords, Squad Commander upgrades and additional unit choices. The title of this document will be "Heroes of the Solar System".

Firma Prodos Games ogłosiła, że wkrótce do rąk graczy trafi darmowy plik pdf, zawierający wszystkie zasady potrzebne do stworzenia własnego Warlorda. W dokumencie znajdą się zasady dotyczące grą Warlordami i Lordami, modyfikacje wyposażenia dowódców, dodatkowe opcje dla oddziałów i jednostek. Dodatek będzie nosić nazwę "Bohaterowie Układu Słonecznego".

Photos of Chrome Knights from Bitsbox | Zdjęcia Chrome Knights z Bitspudła

Bitsbox company has updated its Facebook profile showing photos of recently released Chrome Knights models. Check pictures here.

Firma Bitspudło zaktualizowała swój profil fejsbukowy, udostępniając na nim album ze zdjęciami wydanych kilka dni temu modeli Chrome Knights. Zdjęcia można obejrzeć tutaj.