poniedziałek, 11 sierpnia 2014

Goblin porter from Spellcrow | Goblin tragarz ze Spellcrow

Spellcrow company has shown a photo of its next miniature - Goblin Porter. Figure will be sold in a set containing porter itself and four barrels. New goblin should be available next week at the producer's webstore.

Firma Spellcrow pokazała zdjęcie swojej kolejnej figurki - gobliniego tragarza. Figurka będzie sprzedawana w zestawie składającym się z samego tragarza i czterech beczek. Nowa miniaturka powinna w przyszłym tygodniu trafić do sklepu sieciowego producenta.

Nuke 3D dice set from Q-Workshop | Zestaw kości Nuke 3D z Q-Workshop

Q-Workshop company has released today a new dice set labelled as "Nuke 3D". Set consists of seven black and yellow dices, you can buy it for 17 USD.

Firma Q-Workshop wprowadziła dziś do sprzedaży nowy zestaw czarno-żółtych kości o nazwie "Nuke 3D". W zestawie znajduje się siedem różnych kostek, jego cena wynosi 17 USD.

Huge update of "Wolsung SSG" Kickstarter website | Duża aktualizacja kickstartera gry "Wolsung SSG"

Micro Art Studio, publisher of "Wolsung Steampunk Skirmish Game", has updated its Kickstarter campaign website. New update covers a lot of things: beta version of rules for vehicles, changed and probable final design of game cards, two new finished sculpts and colors added to some of the earlier shown sketches.

Firma Micro Art Studio, wydawca gry "Wolsung Steampunk Skirmish Game", zaktualizowała stronę swojej kampanii kickstarterowej. Aktualizacja poświęcona jest wielu sprawom - opublikowane zostały eksperymentalne zasady dla pojazdów, pokazano zmieniony i prawdopodobnie ostateczny wygląd kart do gry, pokazane zostały ukończone dwie nowe figurki, a także kolorowe wersje znanych już szkiców koncepcyjnych.

New SF Lion Knight from SMM | Nowy SF Rycerz Lwa z SMM

Scibor Monsterous Miniatures company has started to sell new 28 mm "heroic" scale miniature labelled as "Lion SF Knight #7". Miniature is supplied with resin scenic 40 mm round base, price of this new release is 20.98 EUR.

Firma Scibor Monsterous Miniatures rozpoczęła sprzedaż nowej figurki żywicznej w skali 28 mm "heroic", jest ona opatrzona nazwą "Lion SF Knight #7". Figurka dostarczana jest wraz z żywiczną okrągłą podstawką sceniczną o średnicy 40 mm. Cena nowości to 83,80 PLN.

Miniatures from "Warzone Resurrection" universe | Figurki ze świata "Warzone Resurrection"

Modiphius, company publishing role-playing "Mutant Chronicles" game, which share a universe with "Warzone Resurrection" by Prodos Games, has released many videos showing 28 mm "heroic" scale miniatures which will be available for "MC". Miniatures are being sculpted by Prodos Games sculptors and they are fully compatible with "Warzone Resurrection" game. Check this really large gallery of new sculpts here.

Firma Modiphius, wydawca gry role-playing "Mutant Chronicles", w której świecie toczy się również akcja gry figurkowej "Warzone Resurrection" wydawanej przez Prodos Games, opublikowała na swojej stronie obszerną galerię filmów, pokazujących cyfrowe rzeźby figurek do swojej gry. Miniaturki w skali 28 mm "heroic" przygotowane zostały przez pracowników Prodos Games, są więc w pełni kompatybilne z miniaturkami z "Warzone Resurrection". Galerię nowych miniaturek można obejrzeć tutaj.

New stretch goal for "The Deluge" KS | Nowy cel dodatkowy kampanii kickstarterowej "Potopu"

Wargamer's "The Deluge" Kickstarter campaign has just reached 30 000 GBP, which unlocked Imperial Skirmish starter set. Publisher of "By Fire and Sword" rules has announced new stretch goal - when campaign will reach 35 000 GBP, new Transylvanian unit will be unlocked - Comitatus cavalry. This unit will also allows to field second Skirmish level force - Pillage Raid.

Kampania kickstarterowa dodatku do "Ogniem i mieczem" - "Potopu" - przekroczyła właśnie prób 30 000 GBP, co odblokowało zestaw startowy Cesarstwa Niemieckiego. Wydawca gry ogłosił wobec tego kolejny cel dodatkowy - po zebraniu 35 000 GBP ukażą się modele siedmiogrodzkiej kawalerii Comitatus. Dzięki ich odblokowaniu możliwe stanie się wystawienie drugiego podjazdu siedmiogrodzkiego - Rajdu Łupieżczego.

Vei-Banshee concept art | Szkic koncepcyjny Vei-Banshee

Norsgard game's Facebook profile has been updated with a concept art of Vei-Banshee miniature. This is one of the upcoming miniature of the Mork Tribe. You can see digital sculpt of this figure here.

Na profilu fejsbukowym gry "Norsgard" zamieszczony został szkic koncepcyjny Vei-Banshee. Figurka tej postaci, należącej do frakcji plemiona Mork, znajdzie się w jednym z zestawów startowych gry. Cyfrową rzeźbę miniaturki można zobaczyć w jednej z wcześniejszych informacji na temat gry "Norsgard".

Photos of two special miniatures for "BFaS" | Zdjęcia dwóch figurek specjalnych do "OiM"

Wargamer has updated its Kickstarter campaign page of "The Deluge" expansion, showing photos of two special miniatures. You can see now how the figures of Erik Dahlberg Jönsson and Polish queen Marie Louise Gonzaga will look like. Check it here.

Wargamer zaktualizował stronę kampanii kickstarterowej swojego dodatku do gry "Ogniem i mieczem", "Potopu". Zamieszczono tam zdjęcia dwóch figurek specjalnych, dostępnych dla osób wspierających kampanię. Można więc zobaczyć już, jak wyglądać będą figurki  Erika Dahlberga Jönssona i królowej Polski Ludwiki Marii Gonzagi.

Preview of conversion kit for buildings from ZEN Terrain | Zapowiedź zestawu do konwersji budynków z ZEN Terrain

ZEN Terrain company has shown on its Facebook profile a preview of Conversion Kit for blocky buildings. You can see concept art here.

Firma ZEN Terrrain pokazała na swoim profilu fejsbukowym szkic zestawu konwersyjnego do budynków. Rysunek można obejrzeć tutaj.

Special rules for Captive miniature for "BFaS" | Zasady specjalne dla figurki Jeńca do "OiM"

Wargamer has published another set of rules for one of its special miniatures - Captive. Miniature itself was available during last Polish Championship tournament. PDF file with rules may be downloaded here (Polish version only).

Firma Wargamer opublikowała kolejne zasady dla jednej ze swych figurek specjalnych - Jeńca. Miniaturka ta dostępna była podczas ostatnich Mistrzostw Polski. Plik PDF zawierający zasady można pobrać stąd.