niedziela, 31 sierpnia 2014

Review of Orc Field Cannon, Howitzer, and Goblin Artillery Crew from Kromlech | Recenzja modeli Orkowego Działa Polowego, Haubicy i goblińskich artylerzystów z Kromlecha

Graven Games website has published a review of Orc Field Cannon, Howitzer, and Goblin Artillery Crew produced by Kromlech. You can read it here,

Na stronie Graven Games ukazała się recenzja modeli Orkowego Działa Polowego, Haubicy i goblińskich artylerzystów produkowanych przez firmę Kromlech. Z tekstem artykułu można zapoznać się tutaj.

Combat Actions in new "Pulp City" | Akcje bojowe w nowym "Pulp City"

Pulp Citizen blog has been updated with article about combat actions and dice pooling, two elements of game mechanics which are significantly changed in upcoming "Pulp City Supreme Edition".

Na blogu Pulp Citizen ukazał się wpis przedstawiający akcje bojowe i gromadzenie kostek, dwa elementy mechaniki gry znacząco zmienione w mającym się wkrótce ukazać nowym wydaniu "Pulp City Supreme Edition".

"The Deluge" is funded! | "Potop" ufundowany!

Second Wargamer's Kickstarter campaign has finished with great success. 55 251 GBP has been raised for publishing "The Deluge" campaign and lots and lots and lots of additional miniatures, army packs, markers, dice sets, etc. One final supries was, of course, "Armies of By Fire and Sword" book, which was revealed to be a final stretch goal - funded too! Congratulations to the whole Wargamer team,

Druga kampania kickstarterowa Wargamera zakończyła się sporym sukcesem. Ostatecznie zebrano 55 251 GBP, co pozwoli szybciej wyprodukować nie tylko "Potop", lecz także mnóstwo dodatkowych figurek, zestawów oddziałów, żetonów, kostek i podobnych akcesoriów. Wydawca gry przyszykował też nam ostatnią niespodziankę w postaci zapowiedzi książki "Armie Ogniem i mieczem", która była ostatnim celem dodatkowym - ją również udało się odblokować. Gratulacje dla całej ekipy Wargamera.

Last minutes of "The Deluge" KS campaign | Ostatnie minuty kampanii "Potopu"

"The Deluge" Kickstarter campaign will finish in less then an hour. So far players have pledged more then 54 000 GBP, which unlocked all but the one, final stretch goal. This final goal is another book - "Armies of By Fire and Sword", which will be published June next year, with a wealth of historical materials, army lists and background, fully compatible with current rules. New book will be unlocked after reaching 55 000 GBP. Backers of the current campaign will be able to buy it for a half of retail price.

Kampania kickstarterowa "Potopu" zakończy się za mniej niż godzinę. Dotychczas zebrano ponad 54 000 GBP, co odblokowało wszystkie - poza ostatnim - cele dodatkowe. Tym, który dotychczas pozostał zablokowany, jest nowa książka "Armie Ogniem i Mieczem", zawierająca materiały historyczne, nowe historyczne rozpiski sił i materiały dodatkowe do gry, w pełni zgodne z przepisami obecnie obowiązującymi. Książka zostanie odblokowana po osiągnięciu 55 000 GBP, a ukaże się w czerwcu przyszłego roku. Osoby wspierające kampanię otrzymają ją za połowę ceny detaliczne.