piątek, 8 sierpnia 2014

Steampunk and Freebooter Orc Heads from Spellcrow | Steampunkowe i pirackie głowy orków ze Spellcrow

Spellcrow has released two new 28 mm "heroic" scale sets of orc heads - "Bulky Freebooters Orc Heads" and "Steampunk Orc Heads". Both sets contain ten resin parts in five different designs. Prices of new releases are identical - 8 EUR per set. All new bits were sculpted by Piotr Pirianowicz.

Firma Spellcrow wprowadziła do sprzedaży dwa nowe zestawy głów w skali 28 mm "heroic" - "Głowy wielkich/czarnych orków piratów" oraz "Orkowe głowy typu Steampunk". W obu zestawach znajduje się po dziesięć odlewów w pięciu różnych wzorach, ceny obu nowości są identyczne - 29 PLN za zestaw. Autorem wszystkich nowych rzeźb jest Piotr Pirianowicz.

New look of Kitharion from Pulp City | Nowy wygląd Kithariona z Pulp City

The team behind "Pulp City" has updated its Kickstarter campaign website showing changed look of Kitharion, upcoming miniature from Ulthar faction. You can read more details about these changes here.

Zespół twórców gry "Pulp City" zaktualizował stronę kampanii kickstarterowej nowej edycji swojej gry, publikując grafikę przedstawiającą zmieniony wygląd Kithariona, nowej figurki z frakcji Ulthar. O powodach stojących za zmianami można przeczytać tutaj.

Giant Golem for Wolsung SSG (WIP) | Olbrzymi golem do gry Wolsung SSG (WIP)

Irek 3D Facebook profile has been updated with 3D renders of Giant Golem miniature for "Wolsung SSG" game by Micro Art Studio. Irek 3D profile belongs to Irek Zieliński, digital sculptor working for many wargaming companies all over the world.

Na profilu fejsbukowym Irek 3D opublikowane zostały rendery 3D figurki olbrzymiego golema do gry "Wolsung SSG" produkcji Micro Art Studio. Profil Irek 3D należy do Irka Zielińskiego, rzeźbiarza cyfrowego pracującego dla rozmaitych firm wargamingowych z całego świata.

New information about Polish partisans for "The Deluge" supplement | Nowe informacje na temat polskich partyzantów z "Potopu"

Wargamer, publisher of "By Fire and Sword" game, has made some clarifications about upcoming Polish partisans skirmish level force, which will be covered in upcoming "The Deluge" expansion. You can find more detailed information on Kickstarter campaign website, where publisher of the game gather funds to publish first major supplement for "BFaS".

Wargamer, wydawca gry "Ogniem i mieczem", zamieścił kilka nowych informacji dotyczących podjazdu polskich partyzantów, jaki znajdzie się w dodatku "Potop". Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie kampanii kickstarterowej wydawcy, który zbiera właśnie fundusze na wydanie "Potopu".

ZEN Terrain

Another month, another Polish wargaming company, it seems. It is my pleasure to welcome ZEN Terrain, company which will soon release its own HDF laser cut terrain accessories. Its website is still under construction, but one can preview some of upcoming products on Facebook right now. Welcome and good luck!

Kolejny miesiąc, kolejna polska firma wargamingowa. Z wielką przyjemnością witam ZEN Terrain, firmę która będzie wydawać laserowo cięte z płyty HDF tereny i akcesoria. Strona firmy jeszcze nie działa, ale można już obejrzeć niektóre z planowanych pierwszych modeli na profilu fejsbukowym tego nowego producenta. Witam i życzę powodzenia!