niedziela, 6 lipca 2014

New 15 mm scale scenic models from Terrains4Games | Nowe tereny w skali 15 mm z Tereny do Gier

Terrains4Games company has released many new terrain models in 15 mm scale. Following sets are available at the producer's webstore: "Irregular Hedges" (12.50 EUR); "Grain Field" (10 EUR); "Regular Hedges" (10 EUR); "Desert Shrublands" (7.50 EUR); "Gravel Road" (50 EUR); "Rural Road" (50 EUR); "Shrublands" (7.50 EUR); "Crops Field" (6.50 EUR); "Fences with desert shrubs" (5 EUR); "Ledge Stone" (5 EUR); "Dune" (10 EUR).

Firma Tereny do Gier wprowadziła do sprzedaży liczne nowe zestawy terenów w skali 15 mm. Następujące zestawy dostępne są w sklepie sieciowym producenta: "Płot z krzaków pustynnych" (20 PLN); "Zakrzaczenia" (30 PLN); "Zakrzaczenia pustynne" (30 PLN); "Droga kamienna - 180 cm" (200 PLN); "Droga wiejska - 180 cm" (200 PLN); "Pole uprawne" (26 PLN); "Pole zboża" (40 PLN); "Murek kamienny 6 szt." (20 PLN); "Wydma" (40 PLN); "Żywopłot nieregularny" (50 PLN); "Żywopłot regularny" (40 PLN).