sobota, 13 września 2014

Update of MaxMini's Kickstarter campaign | Aktualizacja kampanii kickstarterowej MaxMini

Website of MaxMini's Kickstarter "The Green Alliance" campaign has been updated again - this time you can watch a short movie showing bikes, new orc heads and unit cards. Check it here.

Na stronie kampanii kickstarterowej "Zielony Sojusz" firmy MaxMini pojawiła się kolejna aktualizacja - tym razem na krótkim filmie zaprezentowano motory, nowe głowy orków i karty jednostek. Film można obejrzeć tutaj.

Discworld Vimes bust from MAS | Popiersie Vimesa ze Świata Dysku produkcji MAS

Micro Art Studio offers new bust from its "Discworld" range - "Vimes". New bust is based on drawings by Paul Kidby, it was sculpted by Piotr Kupper. You can buy this new release for 36.90 EUR.

Micro Art Studio rozpoczęło sprzedaż kolejnego popiersia z serii "Świat Dysku" - "Vimes". Popiersie zostało wyrzeźbione przez Piotra Kuppera na podstawie rysunków Paula Kidby'ego. Cena tej nowości to 136,53 PLN.

Prodos Games hiring in Poland | Prodos Games szuka pracowników w Polsce

Prodos Games, publisher of "Warzone Resurrection" and "Alien vs. Predator" games, is looking for 2D artist. You can find job advert here.

Firma Prodos Games, wydawca gier "Warzone Resurrection" i "Alien vs. Predator", poszukuje w Polsce grafika 2D. Ofertę pracy znajdziecie tutaj.

Two models 30% cheaper at Scibor's webstore | Dwa modele tańsze o 30% w sklepie SMM

Scibor Monsterous Miniatures company offers two resin 28 mm "heroic" scale models 30% cheaper. First of these models is "SF Angel of Death", which is available for 17.63 EUR for next four days. Second of cheaper kits is "Dwarf General on War Boar" - 26.4 EUR for next four days too.

Sklep sieciowy firmy Scibor Monsterous Miniatures oferuje dwa modele żywiczne w skali 28 mm "heroic" w cenach niższych o 30% od cen standardowych. Pierwszy z oferowanych modeli to "SF Angel of Death", który w ciągu kolejnych czterech dni jest do kupienia w cenie 70,49 PLN. Drugi z modeli ze zniżką nosi nazwę "Dwarf General on War Boar" - przez następne cztery dni można go kupić płacąc 105,56 PLN.

Upcoming Wicked Trees from Bitsbox | Wkróce Potworne drzewa z Bitspudła

Bitsbox company has shown two photos of upcoming sets of resin Widked Trees. You can see pictures on company's Facebook profile here.

Firma Bitspudło pokazała dwa zdjęcia opracowywanego zestawu Potwornych drzew. Fotografie dostępne są na profilu fejsbukowym producenta.

Update of "The Green Alliance" campaign | Aktualizacja kampanii "Zielony Sojusz"

MaxMini has updated website of "The Green Alliance" campaign, showing mainly new 3D renders of upcoming vehicles. Campaign is still going strong, after just three days it already reached eleven stretch goals, with more then 12 200 GBP pledged. Next stretch goal waiting go be unlocked is labelled as "Airborne Squad".

Firma MaxMini dokonała aktualizacji strony swojej zbiórki społecznościowej "Zielony Sojusz", pokazując głównie kolejne rendery 3D nowych pojazdów. Zbiórka, prowadzona za pośrednictwem serwisu Kickstarter, radzi sobie znakomicie. W trzy dni zdołano zebrać ponad 12 200 GBP, co odblokowało jedenaście celów dodatkowych. Kolejnym z nich będzie "Drużyna powietrznodesantowa".