piątek, 10 kwietnia 2015

Upcoming vehicle parts from Spellcrow | Zapowiedź części pojazdów ze Spellcrow

Spellcrow has shown its upcoming ornamental parts for vehicles of Salamander/Dragon Knights. Photo shows parts for the left side of the transport vehicle. According to the producer's description, new parts will be used as a kind of applique armor for side doors and side panels.

Firma Spellcrow pokazała zdjęcie przygotowywanych płyt ozdobnych dla pojazdów Rycerzy Salamandry/Smoka. Na fotografii widać części dla lewej strony pojazdu transportowego. Według stwierdzenia producenta, nowe części będą wykorzystywane jako rodzaj dodatkowego pancerza, montowanego na istniejącym pancerzu pojazdu.