sobota, 1 listopada 2014

Weapons and arms of ogre fantasy gladiators | Bronie i ramiona ogrów-gladiatorów fantasy

Werewoolf Miniatures company has shown a photo of weapons and arms of upcoming fantasy ogre gladiators.

Firma Werewoolf Miniatures pokazała zdjęcie zestawów broni i ramion przygotowywanych figurek ogrów-gladiatorów fantasy.

Draft of "Norsgard" Kickstarter campaign website | Wersja próbna strony kampanii kickstarterowej gry "Norsgard"

Draft of the "Norsgard" game's Kickstarter website is up. You can preview the look of the site, check all perks and prizes and comment about this upcoming campaign here. It is definitely worth to see, as the site is full of photos of painted miniatures and renders of new figures.

Na witrynie Kickstartera pojawiła się wersja próbna strony kampanii gry "Norsgard". Można nie tylko sprawdzić poziomy wsparcia, związane z nimi nagrody, lecz również wypowiedzieć się na temat zarówno funkcjonalności strony, jak i przygotowania samej kampanii. Warto zajrzeć też dla samych zdjęć pomalowanych figurek, renderów przygotowywanych figurek i podobnych smaczków.

One more "Afterglow" stretch goal unlocked | Odblokowany kolejny cel dodatkowy "Afterglow"

9 more hours till the end of "Afterglow" crowdfunding campaign and third stretch goal is unlocked - Constructs faction starter set will be released at the roughly same time as first two starter sets. Additionally White Tree, publisher of the game, has also revealed more goals - Rules of War (softcover rulebook of the game) and Behemoth (giant machine constructed with dead bodies and machinery from Constructs faction).

Do końca zbiórki społecznościowej gry "Afterglow" pozostało jeszcze dziewięć godzin, odblokowany został trzeci z celów dodatkowych - starter frakcji Konstrukty. Pojawi się on na rynku w mniej więcej tym samym czasie, co startery dwóch pierwszych frakcji.
Dodatkowo wydawca gry, firma White Tree, ogłosiła kolejne dwa cele - pierwszy nosi nazwę Behemot, zostanie odblokowany w przypadku zebrania 12 500 PLN i wprowadzi do gry olbrzymią maszynę frakcji Konstruktów, drugi zaś to Zasady Wojny - drukowany podręcznik do gry w miękkiej oprawie, zostanie wydany jeśli uda się zebrać 16 000 PLN.

Space Knights Sonic/Steam torsos from Spellcrow | Torsy Kosmicznych Rycerzy wersja Sonic/Steam ze Spellcrow

Spellcrow offers new set of resin 28 mm "heroic" scale bits labelled as "Space Knights Sonic/Steam torsos". Set contains ten casts in five different designs, you can buy it for 8 EUR. Models were designed and sculpted by Marek Rurarz and Piotr Pirianowicz.

Firma Spellcrow wprowadziła do sprzedaży zapowiadany kilka dni temu zestaw żywicznych części w skali 28 mm "heroic" o nazwie "Torsy Kosmicznych Rycerzy wersja Sonic/Steam". W zestawie znajduje się dziesięć odlewów w pięciu różnych wzorach, cena nowości wynosi 29 PLN. Autorami projektów i rzeźb są Marek Rurarz i Piotr Pirianowicz.


Photo of Spedition Company building/Dice Tower from ZEN Terrain | Zdjęcie budynku firmy specydyjnej/wieży do kostek z ZEN Terrain

ZEN Terrain company has shown photo of assembled prototype of "luxury" dice tower, masked as sci-fi Spedition Company building with integrated landing pad. See it here.
UPDATE: you can also see a short movie showing how dice tower works here.

Firma ZEN Terrain pokazała zdjęcie gotowego prototypu "luksusowej" wieży do kostek, pełniącej też funkcję modelu budynku, siedziby przyszłościowej firmy spedycyjnej, wyposażonej w zintegrowane lądowisko. Zdjęcie można zobaczyć tutaj.
AKTUALIZACJA: tutaj można też zobaczyć krótki film, pokazujący jak wygląda i działa wieża do kostek.