poniedziałek, 13 października 2014

Dwarfs from Norsgard - first sculpts | Krasnoludy z Norsgardu - pierwsze rzeźby

"Norsgard" game's Facebook profile has been updated with a photos of first Dwarfs miniatures. There are two finished sculpts shown. Producer has also declared the date of start of Kickstarter campaign - it will begin on November 3rd.

Na profilu fejsbukowym gry "Norsgard" pojawiły się zdjęcia pierwszych figurek krasnoludów. Pokazane zostały dwie ukończone figurki. Producent gry określił również dokładną datę rozpoczęcia kampanii kickstarterowej - rozpocznie się ona 3 listopada.

Further "Infinity" templates from MAS | Kolejne wzorniki do "Infinity" z MAS

Micro Art Studio offers further three acrylic templates for 3rd edition of "Infinity" game - Blue, Green and Orange Circles. All templates are made from 3 mm thick fluorescent and transparent acrylic, you can buy it for 11.07 EUR each. Those templates are official, licenced product from "Designed for Infinity" range produced by MAS.

Firma Micro Art Studio oferuje kolejne trzy wzorniki przeznaczone dla 3. edycji gry "Infinity" - koła Niebieskie, Zielone oraz Czerwone. Wzorniki wykonane są z fluorescencyjnego, półprzezroczystego akrylu grubości 3 mm, cena każdego wzornik to 40,96 PLN. Są one licencjonowanym, oficjalnym produktem z serii "Designed for Infinity" firmy MAS.

The end of "The Green Alliance" Kickstarter campaign | Koniec kampanii kickstarterowej "Zielony sojusz"

"The Green Alliance" Kickstarter campaign by MaxMini company has ended yesterday. Final results are really good - everything unlocked, 212 backers and 24 872 GBP for producer of upcoming greenskins army based on the look of US Army from World War Two. Congratulations to the whole MaxMini team. Well done, guys!

Wczoraj zakończona została kampania kickstarterowa "Zielony Sojusz" MaxMini. Rezultat końcowy jest znakomity - odblokowano wszystkie cele dodatkowe, kampanię wsparło 212 osób sumą 24 872 GBP. Znakomita większość tej kwoty trafi do producenta nadchodzącej armii zielonoskórych, której wygląd oparty będzie na wyglądzie jednostek armii amerykańskiej z czasów II wojny światowej. Gratulacje dla całego zespołu MaxMini, doskonała robota, panowie!

Chain Actions in "Pulp City" explained | Objaśnienie akcji powiązanych w "Pulp City"

Pulp Citizen blog has been updated with a text explaining new Chain Actions and Chain Activasions system from the upcoming "Pulp City Supreme Edition" game.

Na blogu Pulp Citizen opublikowany został artykuł, objaśniający działanie Akcji i Aktywacji Powiązanych ze zbliżającej się nowej edycji gry "Pulp City" - "Pulp City Supreme Edition".

Chrome Knight helmet preview | Hełmy Chrome Knights (WIP)

Bitsbox company has shown a photo of one of the Chrome Knights' helmets being currently sculpted. You can see it on company's Facebook profile.

Firma Bitspudło pokazała zdjęcie jednego z opracowywanych właśnie hełmów Rycerzy Chromu. Można je obejrzeć na profilu fejsbukowym producenta.

Preview of fortifications from Puppets War | Zapowiedź fortyfikacji z Puppets War

Puppets War has shown a new album of photos on its Facebook fanpage. Pictures shows upcoming terrain fortifications resin models, which will be available in about two weeks. Producer declares, that this range of fortifications will grow with additional kits.

Firma Puppets War zamieściła na swoim profilu fejsbukowym album ze zdjęciami przygotowywanych żywicznych modeli fortyfikacji ziemnych. Mają być one dostępne w sprzedaży w ciągu dwóch tygodni. Producent deklaruje, że seria tych umocnień będzie rozwijana kolejnymi zestawami.