środa, 26 listopada 2014

Hi-Tech Miniatures previews its next model | Zapowiedź następnej figurki z Hi-Tech Miniatures

Hi-Tech Miniatures announces its nex model - Consecrated Virgin St. Eleonore. This resin 28 mm 'heroic' scale figure will be available tomorrow.

Firma Hi-Tech Miniatures zapowiedziała swoją kolejną figurkę - Konsekrowaną Dziewicę Św. Eleonorę. Ta żywiczna figurka w skali 28 mm "heroic" trafi do sprzedaży już jutro.

Gift vouchers from Kromlech | Kupony podarunkowe z Kromlecha

Kromlech's webstore - Bits of War - offers new kind of products - Gift Vouchers. There are six different vouchers available - 10 EUR, 25 EUR, 50 EUR, 75 EUR, 100 EUR and 200 EUR.

Sklep sieciowy firmy Kromlech - Bits of War - oferuje nowy rodzaj produktów - Kupony Podarunkowe. Sześć różnych kuponów, o wartości 10 EUR25 EUR50 EUR75 EUR, 100 EUR i 200 EUR - można wymienić w sklepie na figurki i modele o tej wartości.

ZEN Terrain presents third bike concept | ZEN Terrain przedstawia szkic trzeciego jednośladu

ZEN Terrain company has published a third concept art for its upcoming bike model, which will be laser-cut from HDF board.

Firma ZEN Terrain pokazała szkic koncepcyjny trzeciego z przygotowywanych modeli jednośladów. Modele będą wycinane laserowo z płytek HDF.

3D render of new Wulfkin warrior for 'Norsgard' game | Render 3D nowego wojownika Wulfkina z gry "Norsgard"

The team behind 'Norsgard' game has updated its Kickstarter campaign website, showing 3D renders of second Wulfkin warrior miniature, which will be available as add-on for 18 USD. Publisher has also revealed that all backers with pledge Scholar and higher (30 USD up) will receive digital art album with game's graphics for free.
There are 4 days till the end of this campaign, so far game has gathered more then 22 400 USD.

Zespół twórców gry "Norsgard" zaktualizował po raz kolejny stronę kampanii kickstarterowej swojego produktu, pokazując rendery 3D drugiej figurki wojownika Wulfkina, która będzie dostępna jako dodatek w cenie 18 USD. Wydawca poinformował też, że wszystkie osoby, które wsparły lub wesprą projekt na poziomie co najmniej Scholar (30 USD i więcej), otrzymają za darmo cyfrowy album z grafikami z gry.
Do końca zbiórki pozostały jeszcze 4 dni, dotychczas udało się zebrać ponad 22 400 USD.

Spellcrow announces painting competition | Spellcrow ogłasza zabawę malarską

Spellcrow company announces little painting competition, with 1000 points to spend in manufacturer's webstore and free shipping of order for three winners. Winners will be drawed, so everyone will have a chance to win. All you need to do in order to win is to send photos of Spellcrow's painted miniatures until December 6. Check detailed information here.

Firma Spellcrow ogłosiła konkurs malarski, w którym do wygrania jest 1000 punktów na zakupy w sklepie sieciowym producenta i darmowa przesyłka. Szansę na wygranie jednej z trzech takich nagród ma każdy, bowiem zwycięzcy zostaną wylosowani. By wziąć udział w konkursie, należy przesłać firmie zdjęcie pomalowanej figurki jej produkcji do 6. grudnia. Więcej informacji na temat zabawy tutaj.

Concept art for another bike from ZEN Terrain | Szkic koncepcyjny kolejnego motoru z ZEN Terrain

ZEN Terrain company has shown a new concept art for one more bike model. Miniature will be laser-cut from HDF board.

Firma ZEN Terrain pokazała nowy szkic koncepcyjny jeszcze jednego modelu motoru. Model będzie wycinany laserowo z płytki HDF.