wtorek, 2 września 2014

Spellcrow shows wooden pegs and scraps of skin | Spellcrow pokazuje drewniane nogi i strzępy skór

Spellcrow has shared with us photo of its two upcoming new releases - Freebooters legs, arm and pistol and flayed flesh tabards. Check it on company's Facebook profile.

Firma Spellcrow udostępniła na swoim profilu fejsbukowym zdjęcie kolejnych nowości, które wkrótce trafią do sklepów. Tym razem są to nogi orków-piratów, ręka z szablą i pistolet, a także przepaski biodrowe ze zdartych skór.

The Green Alliance Kickstarter campaign will launch soon | Wkrótce kampania kickstarterowa Zielonego Sojuszu

MaxMini company has announced that Kickstarter campaign of The Green Alliance - complete ork and goblin force based on WW2 US Army - will start on 10th of September.

Firma MaxMini podała, że kampania kickstarterowa Zielonego Sojuszu - pełnej armii orków i goblinów opartej wizualnie na armii amerykańskiej z okresu II wojny światowej - rozpocznie się 10 września tego roku.

Rincewind bust from Micro Art Studio | Popiersie Rincewinda z Micro Art Studio

Micro Art Studio offers new bust from "Discworld" range - "Rincewind". You can buy this resin sculpt for 36.90 EUR. Sculpt, done by Piotr Kupper, is based on drawings by Paul Kidby.

Firma Micro Art Studio oferuje nowe popiersie ze swojej serii "Świat Dysku" - "Rincewind". Wykonana z żywicy statuetka kosztuje 136,53 PLN. Autorem rzeźby, wykonanej na podstawie ilustracji Paula Kidby'ego, jest Piotr Kupper.

Afterglow game crowdfunding campaign | Zbiórka społecznościowa gry Afterglow

White Tree company, publisher of upcoming "Afterglow" postapocalyptic skirmish game, has started game's crowdfunding campaign on Polish Wspieram.to website. The goal of the campaign is raising funds for finalising and producing starter sets for two first factions for the game. Publisher would like to raise 6 200 PLN (about 1470 EUR). Campaign will run for 60 days.
White Tree has also announced a competition with five "Afterglow" models to win. Rules are rather simple - to take part in the competition, one need to buy pledge on the campaign website and then share this post on his Facebook profile. Person with most likes of his shared post will win.

Firma White Tree, wydawca mającej ukazać się wkrótce na rynku gry "Afterglow" osadzonej w postapokaliptycznej przyszłości, rozpoczęła akcję zbiórki społecznościowej na polskiej stronie Wspieram.to. Celem zbiórki, która potrwa 60 dni, jest osiągnięcie pułapu wpłat co najmniej 6 200 PLN, co pozwoli wydać zestawy startowe dla dwóch pierwszych frakcji.
Wydawca ogłosił z okazji rozpoczęcia kampanii konkurs, w którym można wygrać pięć modeli z gry, które ukażą się do końca trwania zbiórki. Zasady są raczej proste - by wziąć udział w zabawie konieczne jest wykupienie jednego z poziomów wsparcia, a następnie udostępnienie tego posta na fejsbuku. Osoba, która uzyska przy udostępnionym przez siebie poście najwięcej lajków, wygra figurki.

Rules for Prince Bolesław Radziwiłł | Zasady dla księcia Bolesława Radziwiłła

Wargamer has published a new set of rules for historical commander - this time it is Prince Bolesław Radziwiłł, who can command either Polish/Lithuanian/Swedish or Brendenburgian division. English version of the rules may be downloaded here. Rules are designed for "By Fire and Sword" rules of course.

Wargamer opublikował kolejny zestaw przepisów dla dowódcy historycznego - tym razem jest nim książę Bolesław Radziwiłł, mogący stać na czele dywizji polsko-litewsko-szwedzkiej lub brandenburskiej. Polska wersja pliku znajduje się tutaj. Zasady dostosowane są, oczywiście, do gry "Ogniem i mieczem".

"Wolsung SSG" KS update | Aktualizacja prac nad kickstarterem gry "Wolsung SSG"

Micro Art Studio company has updated its "Wolsung SSG" Kickstarter campaign website with some new information - there are new renders of upcoming miniatures, colored concept sketches and an option of finalising one's pledge.

Firma Micro Art Studio zaktualizowała stronę swojej kampanii kickstarterowej gry "Wolsung SSG", publikując na niej nowe informacje - rendery kolejnych figurek oraz kolorowe szkice koncepcyjne. Pojawiła się również możliwość sfinalizowania złożonego zamówienia.

Review of Painting Palette from HobbyZone | Recenzja palety z HobbyZone

Bishop Miniatures blog has been updated with a review of Acrylic Painting Palette produced by HobbyZone. Read it here.

Na blogu Bishop Miniatures ukazała się recenzja akrylowej palety do malowania produkowanej przez firmę HobbyZone. Tekst można przeczytać tutaj.