wtorek, 8 lipca 2014

Preview of Wargames Objectives markers | Zapowiedź markerów celów do gier

Mini Monsters has shown a photo of upcoming resin Wargames Objectives markers. New product will be available at the producer's webstore soon.

Firma Mini Monsters pokazała zdjęcie swoich żywicznych markerów celów do gier. Nowy produkt wkrótce znajdzie się w sprzedaży w sklepie producenta.

Prodos Games' Crusaders Demo Team programme | Program Promotorów Crusaders z Prodos Games

Prodos Games has informed about forming a team of dedicated demo gamers - Crusaders. You can read more about this here.

Firma Prodos Games poinformowała o tworzeniu zespołu promotorów Crusaders. Więcej na ten temat można przeczytać tutaj.

Halodynes - official scenic bases for "Godslayer" | Halodynes - oficjalne podstawki sceniczne do gry "Godslayer"

Micro Art Studio has released a new range of scenic resin bases. New line is labelled as "Halodynes" and is official product for "Godslayer" game. There are three sets of bases in this line currently - all of them are wround. First set contains five randomly selected 30 mm wround bases, second consists of two randomly selected 40 mm bases and the last one contains one randomly selected 50 mm wround base. Prices of all sets are identical - 4.92 EUR per set. All bases were sculpted by Jan Horydowiec.

Firma Micro Art Studio wprowadziła do sprzedaży nową linię żywicznych podstawek scenicznych. Nosi nazwę "Halodynes", linia to oficjalny produkt do gry "Godslayer'. Obecnie w serii dostępne są trzy zestawy - wszystkie okrągłe z wypukłym brzegiem. Pierwszy zestaw zawiera pięć losowo wybranych podstawek o średnicy 30 mm, drugi dwie losowo wybrane podstawki o średnicy 40 mm, ostatni zaś jedną losowo wybraną podstawkę o średnicy 50 mm. Cena wszystkich zestawów jest identyczna, wynosi 18,20 PLN za zestaw. Autorem wszystkich podstawek jest Jan Horydowiec.

New updates of "Wolsung SSG" campaign | Nowe aktualizacje kampanii "Wolsunga SSG"

"Wolsung SSG" campaign has still 11 days to go and there is 56 000 USD pledged so far. Publisher of the game, Micro Art Studio, is updating the campaign page on daily basis. Latest update shows green of a new miniature - Sumo Wrestler - and concept arts for further new figures. Check it here.

Kampania kickstarterowa dodatku do gry "Wolsung SSG" potrwa jeszcze 11 dni, dotychczas udało się zebrać ponad 56 000 USD. Wydawca gry, Micro Art Studio, praktycznie codziennie aktualizuje stronę kampanii, publikując informacje o grze oraz kampanii, a także nowe cele do odblokowania. W ostatniej aktualizacji, z którą można zapoznać się tutaj, pokazana została rzeźba nowej figurki - zapaśnika Sumo - a także szkice koncepcyjne kilku kolejnych miniaturek. 

Sales at Scibor's webstore | Promocje w sklepie Scibor Monsterous Miniatures

Scibor Monsterous Miniatures' webstore offers another round of 30% off sales. This time we may buy cheaper following models: "Cthulhu" - available for close to two days for 32.28 EUR; "SF Cezar of Rome" priced at 17.63 EUR for next two days and "Lion SF Knight #4" which for next two days is available for 14.69 EUR.

W sklepie sieciowym firmy Scibor Monsterous Miniatures pojawiły się kolejne modele dostępne o 30% taniej niż zwykle. Są to następujące zestawy: "Cthulhu" - przez prawie dwa kolejne dni Wielkiego Przedwiecznego można kupić za 128,87 PLN; "SF Cezar of Rome" - kosztujący przez następne dwa dni 70,49 PLN oraz "Lion SF Knight #4", kosztujący przez kolejne dwa dni 58,66 PLN.