czwartek, 30 października 2014

Zombie apocalypse survivor kit | Zestaw narzędzi do przeżycia apokalipsy zombie

MaxMini company offers new set of 28 mm "heroic" scale accessories labelled as "Zombie apocalypse survivor kit". Set contains six iconic improvised weapons such as baseball bat, chainsaw, gas pipe, axe or katana. Gear your heroes befire it will be too late! BRAINSSSS!
Price of this new release is 6.99 EUR.

Firma MaxMini rozpoczęła sprzedaż nowego zestawu akcesoriów żywicznych w skali 28 mm "heroic", nosi on nazwę "Zombie apocalypse survivor kit". W zestawie znajduje się sześć żywicznych odlewów ikonicznych improwizowanych broni, takich jak kij baseballowy, piła łańcuchowa, gazrurka, siekiera czy katana. Uzbrój swoich bohaterów, nim będzie za późno! Mózzzzggggi!
Cena zetawu to 6,99 EUR.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz