środa, 9 lipca 2014

Photos of new building for "Wolsung" | Zdjęcia nowego budynku do gry "Wolsung"

Micro Art Studio has published on its Facebook profile photos of new building which will be made for one of the upcoming new factions for the "Wolsung SSG". New model will represent The Scylla pizzeria.
Additionally, Kickstarter campaign of first expansion for "Wolsung" game has gathered more then 60 000 USD so far. Publisher of the game has listed all the freebies unlocked so far and available for all backers who pledged 75 USD or more.

Micro Art Studio opublikowało na swoim profilu fejsbukowym zdjęcia nowego budynku, powstającego dla jednej z frakcji, jakie pojawią się w dodatku do gry "Wolsung SSG". Nowy model będzie przedstawiać pizzerię Scylli.
Podczas trwającej jeszcze kampanii kickstarterowej pierwszego dodatku zdołano dotychczas zgromadzić ponad 60 000 USD. Wydawca zamieścił niedawno zestawienie wszystkich odblokowanych do tej pory darmowych dodatków, dostępnych dla osób, które zadeklarowały wsparcie w wysokości co najmniej 75 USD.

Brandenburgian officer for "BFaS" (WIP) | Brandenburski oficer do "OiM" (WIP)

Wargamer has shown another sculpt of upcoming miniature from first expansion to its "By Fire and Sword" rules - "The Deluge". Brandenburgian officer was sculpted in 15 mm scale by Rafał Szwelicki. His horse is a temporary one, borrowed from Ottoman range.

Wargamer pokazał kolejną rzeźbę figurki z nadchodzącego pierwszego dodatku do "Ogniem i mieczem" - "Potopu". Autorem figurki w skali 15 mm jest Rafał Szwelicki. Brandenburski oficer dosiada konia, chwiliwo wypożyczonego od Osmanów.

Preview of miniatures from REM | Zapowiedź kolejnych figurek z REM

Ristul's Extraordinary Market company has shown a photo with greens of some upcoming miniatures and bits - Succubus, Satyr and heads of goblins.

Firma Ristul's Extraordinary Market pokazała na swoim profilu fejsbukowym zdjęcie, na którym widoczne są opracowywane obecnie figurki i części - Sukub, Satyr oraz głowy goblinów.

New Imperial Highlanders sets from Kromlech | Nowe zestawy Imperialnych Górali z Kromlecha

Kromlech company has released a large wave of new models from its "Imperial Highlanders" range. All of them in 28 mm "heroic" scale of course. First new release is "Imperial Highlanders Squad" - set contains ten miniatures including sergeant, plasma gunner and heavy machine gun. You can buy this new set for 34.99 EUR. Next set is labelled as "Imperial Highlanders HMG" - it contains two miniatures and heavy machine gun, you can buy it for 11.99 EUR. Next set is named "Imperial Highlanders Autocannon" - again, set consists of two miniatures and model of autocannon. Price is 12.99 EUR. Another new release is set of "Imperial Highlanders with magma rifles" - consisting of two miniatures and available for 9.99 EUR. Wave of new releases is rounded up by three new sets of weapons - first contains  "Guardsmen Autocannon" (one multipart model of autocannon, 8.99 EUR), second is labelled as "Sunbeam Pattern Laser Rifles" (ten rifles, 6.99 EUR), third contains "Guardsmen HMG" (multipart model of heavy machine gun, 7.99 EUR).

Firma Kromlech wprowadziła do swojej oferty kolejną falę modeli z serii "Imperialnych Górali". Wszystkie nowe modele wykonane są z żywicy w skali 28 mm "heroic". Pierwsza z nowości to "Imperial Highlanders Squad" - w zestawie znajduje się dziesięć figurek, w tym sierżant, operator plazmy oraz ciężki karabin maszynowy. Cena zestawu wynosi 34,99 EUR. Druga nowość to "Imperial Highlanders HMG" - zestaw zawiera dwie figurki i model karabinu maszynowego, można go kupić za 11,99 EUR. Następny zestaw to "Imperial Highlanders Autocannon" - ponownie - dwie figurki i model działa automatycznego, cena wynosi 12,99 EUR. Kolejna z nowości to zestaw dwóch figurek o nazwie "Imperial Highlanders with magma rifles". Cena tego zestawu to 9,99 EUR. Nowości uzupełniają trzy nowe zestawy broni: pierwszy to "Guardsmen Autocannon" (wieloczęściowy model działka automatycznego, 8,99 EUR), drugi to "Sunbeam Pattern Laser Rifles" (dziesięć odlewów karabinów, 6,99 EUR), ostatni zaś to "Guardsmen HMG" (wieloczęściowy model ciężkiego karabinu maszynowego, cena to 7,99 EUR).