sobota, 8 lutego 2014

Another photo of Cro Mag being worked on | Kolejne zdjęcie powstającego Cro Maga

Publisher of the "Pulp City" game has released another photo showing new miniature of Cro Mag being sculpted on. In other news - game's Kickstarter campaign is going strong, with more then 61 000 USD declared so far. Two latest unlocks were "Mambo" miniature which will be available for a special Kickstarter price of 7 USD and Spartagrimm, one of the heroes of the new Grimm faction, unlocked after reaching 300 supporters.

Wydawca gry "Pulp City" opublikował kolejne zdjęcie, pokazujące prace nad powstającą figurkę Cro Maga. Tymczasem, sama kampania crowdfundingowa gry nadal radzi sobie doskonale - dwa ostatnie odblokowane cele dodatkowe to figurka "Mambo", która dostępna będzie w specjalnej cenie 7 USD dla osób wspierających zbiórkę, oraz Spartagrimm, jeden z bohaterów nowej frakcji, Grimmów, odblokowany po uzyskaniu wsparcia od 300 osób.

First design of Space Knights' helmets from Spellcrow | Pierwszy wzór hełmów Kosmicznych Rycerzy ze Spellcrow

Spellcrow company has published a photo showing first casts of resin 28 mm "heroic" scale helmets for its upcoming Space Knights. According to the publisher, we will see many different helmets designs and bare heads in this range.

Firma Spellcrow opublikowała zdjęcie pokazujące pierwsze odlewy żywicznych hełmów Kosmicznych Rycerzy w skali 28 mm "heroic". Zgodnie z informacją producenta, w przygotowaniu znajduje się wiele różnych rodzajów hełmów i gołych głów, które zostaną opublikowane w ramach tej linii.

Photo of a painted Brotherhood's Crucifier miniature | Zdjęcie pomalowanej figurki Crucifiera Bractwa

"Warzone Resurrection" game's Facebook fanpage has been updated with another photo of painted miniature - this time it's Brotherhood's Crucifier.

Na fanpejdżu fejsbukowym gry "Warzone Resurrection" można obejrzeć następne zdjęcie pomalowanej figurki - tym razem jest to Crucifier Bractwa.