czwartek, 23 października 2014

Heroes of Back Alleys set - 30% cheaper | Zestaw Bohaterowie Zaułków - taniej o 30%

Spellcrow company offers "Heroes of Back Alleys" set with 30% discount. Set contains five metal 28 mm "heroic" scale miniatures, you can buy it now for 21.80 EUR (regular price is 30.50 EUR). Offer is valid till the end of this month.
Speaking of discounts - there is one more - "Arachniaq" model is 30% cheaper now too. You can buy it for 16.28 EUR instead of regular 21.80 EUR.

Firma Spellcrow oferuje zestaw pięciu metalowych figurek "Bohaterowie zaułków" w skali 28 mm "heroic" taniej o 30% w stosunku do ceny normalnej. Cena tego zestawu wynosi obecnie 79 PLN, podczas gdy normalnie można go kupić za 110,50 PLN. Oferta obowiązuje do końca miesiąca.
A skoro mowa o przecenach - jest jeszcze jedna. O 30% tańszy jest też model "Arachniaq", który obecnie kosztuje 59 PLN (zazwyczaj trzeba za niego zapłacić 79 PLN).

Three sets of street architecture from ZEN Terrain | Trzy zestawy małej architektury z ZEN Terrain

ZEN Terrain company offers three new sets of its HDF laser cut futuristic terrain models. First of the new releases is labelled as "Street set No. 1 - Street Lights". Set contains four street lamps and you can buy it for 5.98 EUR. Next release is titled "Street Set No. 1 - Benches" - inside you will find four benches, you can buy it for 4.87 EUR. The last set combines both of previous releases, it is labelled as "Street Set No. 1", it consists of two street lamps, two benches, one trashcan and one water feature. Price of this set is 8.85 EUR.

Firma ZEN Terrain oferuje trzy nowe zestawy swoich ciętych laserowo futurystycznych modeli terenów. Pierwsza z nowości to "Zestaw Uliczny NR 1 - Latarnie" - zawiera on cztery latarnie, jego cena wynosi 25 PLN. Druga nowość to "Zestaw Uliczny NR 1 - Ławki", znajdziemy w nim cztery ławki, kosztuje on 20 PLN. Trzeci z zestawów zawiera elementy obu poprzednich, nosi nazwę "Zestaw Uliczny NR 1" - w jego skład wchodzą dwie lampy, dwie ławki, jedna śmietniczka oraz fontanna. Cena to 37 PLN.

"Pulp City" - Bramble Supreme | "Pulp City" - Supreme Bramble

The team behind the "Pulp City Supreme Edition" game has revealed next Supreme Genesis character. Supreme Genesis are new Supremes, which are created with cooperation with backers of the "Pulp City" Kickstarter campaign, which backed the project with considerable sum of money. This week we are being introduced to the Bramble Supreme. Read more about her here.
Zespół twórców gry "Pulp City Supreme Edition" ujawnił kolejnego bohatera Supreme Genesis. Bohaterowie tego rodzaju to nowe postacie w grze, stworzone we współpracy z osobami, które wsparły bardzo poważną kwotą zbiórkę kickstarterową gry. W tym tygodniu możemy poznać bliżej historię Bramble. Więcej na jej temat można przeczytać tutaj.

Upcoming gobbo heads from MaxMini | Kolejne głowy goblinów z MaxMini

MaxMini company has shown on its "The Green Alliance" Kickstarter campaign website next 3D renders of goblins heads. You can see those short movies here.

Firma MaxMini pokazała na stronie swojej kampanii kickstarterowej "Zielony Sojusz" kolejne rendery 3D głów goblinów. Krótkie filmiki dostępne są tutaj.

Orc Warchief in Juggernaut Mecha-Armour | Wódz orków w mech-pancerzu juggernaut

Kromlech has released new 28 mm "heroic" scale figure labelled as "Orc Warchief in Juggernaut Mecha-Armour". This imposing, large miniature consists of 20 parts, is much larger then "ordinary" juggernaut orc and is supplied with resin scenic 40 mm round base. You can buy it for 27.99 EUR.

Firma Kromlech rozpoczęła właśnie sprzedaż kolejnej żywicznej figurki orka w skali 28 mm "heroic" - nowość nosi nazwę "Orc Warchief in Juggernaut Mecha-Armour". Figurka jest bardzo duża, składa się z 20 części, jest o wiele większa od "standardowego" orka w pancerzu juggernaut, dostarczana jest wraz z okrągłą żywiczną podstawką sceniczną o średnicy 40 mm. Cena to 112 PLN.