czwartek, 29 maja 2014

"Pulp City" progress update #13 | 13. aktualizacja stanu prac nad "Pulp City"

As every Thursday, the team behind "Pulp City" game has updated its status on game's Kickstarter website. Today's information is rather short - the team is still sorting through all pledges. News is accompanied by a photo of finished sculpt of Feartigo miniature though.

Jak co czwartek, twórcy gry "Pulp City" przekazali informację na temat postępu prac nad nową edycją. Tym razem wiadomość jest raczej krótka - trwa sortowanie zamówień. Wpisowi towarzyszy jednak zdjęcie ukończonej kolejnej figurki - Feartigo.

Review of Large Paint Stand from HobbyZone | Recenzja Dużego Stojaka na Farby z HobbyZone

Den of Imagination painting studio has published a videoreview of Large Paint Stand produced by HobbyZone. You can watch movie on YouTube here.

Studio malarskie Den of Imagination opublikowało na swoim kanale na YouTube wideorecenzję Dużego Stojaka na Farby produkcji HobbyZone. Z filmem można zapoznać się tutaj.

"By Fire and Sword" June releases | Czerwcowe nowości do "Ogniem i mieczem"

Wargamer offers six new sets for its game "By Fire and Sword": "Ottoman medium artillery darbzen 2 oka" (13.75 EUR); "Cossacks Medium Artillery - quarter culverin 5pdr" (13.75 EUR); "Tatar Casualties Markers Set" (13.75 EUR); "Muscovite lancer rota" (7.50 EUR); "Cossack Moloitsy" (20 EUR); "Cossack Wagon Train" (24 EUR). All sets will be available next week.

Firma Wargamer wprowadziła do swojego sklepu internetowego sześć nowych zestawów figurek do gry "Ogniem i mieczem". Będą one wysyłane w przyszłym tygodniu. Nowości to: "Osmańska średnia artyleria darbzen 2 oka" (55 PLN); "Kozacka średnia kolubryna - quarta kolubryna 5f" (55 PLN); "Tatarskie znaczniki strat" (55 PLN); "Rota kopijników moskiewskich" (30 PLN); "Mołojcy" (55 PLN); "Tabor kozacki" (45 PLN).


Laser Cut pavements from Terrains4Games | Chodniki do zestawów Laser Cut z Tereny do Gier

Terrains4Games company has shown a photo of one of its new products from Laser Cut range - pavements. You can see picture on manufacturer's Facebook profile.

Firma Tereny do Gier pokazała na swoim profilu fejsbukowym zdjęcie jednego z przygotowywanych produktów - chodników z serii Laser Cut.

Chrome Knights from Bitsbox | Rycerze Chromu z Bitspudło

Bitsbox company offers three new sets of 28 mm "heroic" scale resin parts labelled as "Chrome Knights Torsos", "Chrome Knights Legs (standing)" and "Chrome Knights Legs (running)". First set contains five torsos in four different designs and five backpacks. Price of this new release is 10 USD. Second and third sets contain five legs each, you can buy those sets for 11 USD each. All models were sculpted by Kamil "Smok" Milaniuk.

Firma Bitspudło oferuje trzy nowe zestawy żywicznych części do konwertowania figurek w skali 28 mm "heroic" - noszą one nazwy "Chrome Knights Torsos" oraz "Chrome Knights Legs (standing)" i "Chrome Knights Legs (running). Pierwszy zestaw zawiera pięć korpusów w czterech różnych wzorach oraz pięć plecaków, jego cena to 30 PLN. Druga i trzecia z nowości zawierają po pięć odlewów nóg. Te zestawy kosztują po 33 PLN. Autorem wszystkich modeli jest Kamil "Smok" Milaniuk.

"Mission: Katharsis" update | Aktualizacja kampanii "Mission: Katharsis"

Kickstarter website of "Mission: Katharsis" miniatures tactical boardgame has been updated with a long post by rules creator, describing game in depth. There are lots of examples of gameplay and pictures of various cards used in the game. Kickstarter campaign of this game will run for 28 more days, there are 4332 GBP pledged so far (with 22 000 GBP being the goal).
Game will be released by Hi-Tech Miniatures company, it will contain resin miniatures produced by this manufacturer.

Na stronie kampanii kickstarterowej taktycznej figurkowej gry planszowej "Mission: Katharsis" pojawił się długi wpis autora zasad, przedstawiający zasady rozgrywki i przykłady gry. Informacje są szczegółowe i dobrze pokazują sposób grania. Dodatkowo, całość ilustrowana jest wieloma kartami wykorzystywanymi podczas zabawy. Kampania kickstarterowa gry potrwa jeszcze 28 dni, na razie zdołano zebrać 4332 GBP, podczas gdy celem zbiórki jest uzyskanie 22 000 GBP.
Przypomnę, że gra ma się ukazać nakładem Hi-Tech Miniatures, będzie zawierać żywiczne figurki tego producenta.