czwartek, 22 maja 2014

Dark Temple Fortification Set from Micro Art Studio | Zestaw fortyfikacji Mroczna Świątynia z Micro Art Studio

Micro Art Studio has released a new 28 mm "heroic" scale resin fortification set labelled as "Dark Temple". Set consists of 4 short walls and 4 long ones, overall length of the fortification set is approximately 72 cm. You can buy it for 27.06 EUR. Created by Irek Zieliński.

Firma Micro Art Studio wprowadziła do sprzedaży nowy zestaw żywicznych fortyfikacji w skali 28 mm "heroic", nazwany "Mroczna Świątynia". W zestawie znajdują się cztery krótkie i cztery długie ściany, ogólna długość fortyfikacji wynosi ok. 72 cm. Cena nowości w sklepie producenta to 100,12 PLN. Autorem modelu jest Irek Zieliński.

Wargamer's Grenadier promotion | Grenadierowa promocja Wargamera

Grenadier is one of the biggest Polish wargaming conventions, it will take place this weekend at Warsaw. To celebrate this, Wargamer, publisher of "By Fire and Sword" rules, will be there and is offering a special promotion for all customers buying "BFaS" sets. In short - buy any five sets for this game and the cheapest one you will get for free.
Well, as we all know, not everyone can attend convention, but fear not! Wargamer is offering the same promotion for all "BFaS" orders placed at the company's webstore. Just write in a comment section "GRENADIER" and the cheapest set will be free. Promotion is valid till this Sunday, 25 of May.

Grenadier to jeden z największych konwentów wargamingowych w Polsce, odbędzie się już w ten weekend w Warszawie. Wargamer, wydawca gry "Ogniem i mieczem" będzie na nim obecny, będzie również oferował specjalną promocję. Każdy, kto zakupi pięć dowolnych zestawów do gry "Ogniem i mieczem", najtańszy spośród nich otrzyma za darmo.
Ponieważ nie wszyscy mogą uczestniczyć w konwencie, identyczną promocją objęte są zamówienia na zestawy do gry "Ogniem i mieczem", złożone w sklepie sieciowym producenta. Wystarczy w polu komentarzy zamówienia wpisać słowo "GRENADIER" i najtańszy spośród zamówionych zestawów zostanie przesłany za darmo. Oferta ważna jest do niedzieli 25 maja włącznie.

Norsgard's Executioner concept art | Szkic koncepcyjny kata z gry "Norsgard"

"Norsgard" game's Facebook profile has been updated with a concept art for a executioner miniature belonging to the faction of Ice Elves. Publisher also has reminded, that Kickstarter campaign for this new race of undead will begin in about two weeks.

Na profilu fejsbukowym gry "Norsgard" można obejrzeć szkic koncepcyjny figurki kata z frakcji lodowych elfów. Wydawca przypomina również, że kampania kickstarterowa, której celem jest publikacja tej rasy ożywieńców, rozpocznie się za około dwa tygodnie.

"Pulp City: Supreme Edition" progress update #12 | Aktualizacja stanu "Pulp City: Supreme Edition" nr 12

The team behind the game has shared with us some latest information about developing background for the new edition. Additionally, there are pictures of painted miniature of Grimmsham. You can read the update here.

Zespół odpowiedzialny za grę "Pulp City" podzielił się z nami, już po raz dwunasty, tym co dzieje się wokół nowej edycji. Tym razem uchylono nieco rąbka tajemnicy spowijającej tło fabularne gry, pokazana została również pomalowana figurka Grimmshama. Z treścią aktualizacji można zapoznać się tutaj.

Orc suicide bombers | Wybuchowi samobójcy orków

Werewoolf Miniatures company has published photos of assembled miniatures from the "Orc suicide bombers" pack, which will be released this weekend. You can view pictures on company's Facebook profile.

Firma Werewoolf Miniatures opublikowała zdjęcia złożonych figurek z zestawu "Orc suicide bombers", który trafi do sprzedaży w najbliższy weekend. Fotografie można obejrzeć na profilu fejsbukowym producenta.

Three new releases from REM | Trzy nowości z REM

Ristul's Extraordinary Market company has released three new products. Two of the new sets contain resin scenic bases, third new set belongs to the terrain accessories category. First base set is labelled as "Robotic Gear 25 mm round", it contains three bases. You can buy it for 4.25 EUR. Next set is named "Elven Rosarium 20 mm square", it contains three bases for 4.25 EUR again. The last new release is labelled as "Old Stone Wall Terrain", set contains 11 elements in 28 mm "heroic" scale (five walls and six columns). Price of this set is 12.50 EUR.

Firma Ristul's Extraordinary Market wprowadziła do sprzedaży trzy nowe produkty. Dwie nowości to zestawy żywicznych podstawek scenicznych, trzecia to zestaw akcesoriów terenowych. Pierwszy zestaw podstawek nosi nazwę "Robotic Gear 25 mm round", zawiera trzy odlewy. Cena to 17,78 PLN. Drugi zestaw nazwano "Elven Rosarium 20 mm square", zawiera on trzy podstawki, cena to ponownie 17,78 PLN. Ostatnia z nowości nosi nazwę "Old Stone Wall Terrain", w zestawie znajduje się 11 elementów w skali 28 mm "heroic" (pięć murków i sześć kolumn). Cena tego zestawu to 52,29 PLN.