piątek, 16 stycznia 2015

Photo of upcoming Plague Lord from Spellcrow | Zdjęcie modelu Plague Lord ze Spellcrow

Spellcrow company has shown a photo of one of its upcoming 28mm 'heroic' sci-fi models - Plague Lord. New resin miniature will be available on next Friday. Check photo on producer's Facebook profile here.

Firma Spellcrow pokazała zdjęcie jednej z nowych figurek żywicznych w skali 28 mm "heroic". Jej nazwa to Plague Lord. Nowość będzie dostępna w sprzedaży od przyszłego piątku.

Photos of improved factory models from T4G | Zdjęcia ulepszonych modeli fabryk z Tereny do Gier

You can see some preview photos of upcoming improved Factory model in 28mm scale from Terrains4Games, which were published on Polish Strategie forum here.

Na forum Strategie można zobaczyć fotografie przedstawiające ulepszony model Fabryki w skali 28 mm produkcji firmy Tereny do Gier.

Fence set renders from Black Grom Studio (WIP) | Rendery zestawu ogrodzeń z Black Grom Studio (WIP)

Black Grom Studio has published on its Facebook fanpage two renders of upcoming parts from 'Metal Fence' set in 28mm scale. Hoarding will have 15cm of length and 6cm of heigh. Set will contain two poles and one fence section.

Na profilu fejsbukowym firmy Black Grom Studio opublikowane zostały dwa rendery przygotowywanego zestawu metalowego ogrodzenia w skali 28 mm. Ogrodzenie będzie miało 15 cm długości i 6 cm wysokości. W zestawie znajdzie się jedna część metalowego ogrodzenia, wykonanego z laserowo ciętej pleksi grubości 2 mm oraz dwa słupki.

Hardfoam trenches from Puppets War | Okopy z pianki produkcji Puppets War

Puppets War has released its first hardfoam terrain sets today. There are two sets containing complete trench: 'Hardfoam Trenches - Extended Set' (14 pieces, four trench endings, four bends, two corners and two straigh pieces) and 'Hardfoam Trenches - Basic Set' (six pieces, two endings, two bends and two straight pieces). All pieces are designed in 28 mm 'heroic' scale, dimensions of single piece are: height 32mm, depth 80mm and 130mm length. You can buy Extended set for 30 EUR, price of Basic set is 15 EUR.
Additionally producer offers following sets of pieces of particular kind: 'Hardfoam Trench - End Pieces' (two pieces, 6 EUR); 'Hardfoam Trench - 45° bends' (four pieces, 6 EUR); 'Hardfoam Trench - 90° corners' (two pieces, 6 EUR) and 'Hardfoam Trench - Straight pieces' (two pieces, 6 EUR).

Firma Puppets War wprowadziła dziś do sprzedaży swoje pierwsze zestawy terenów wykonanych z pianki. Dwa zestawy zawierają kompletne okopy. Pierwszy nosi nazwę 'Hardfoam Trenches - Extended Set' (14 części, cztery zakończenia okopu, cztery zakręty, dwa załamania oraz dwa fragmenty proste), drugi zaś to 'Hardfoam Trenches - Basic Set' (sześć części, dwa zakończenia, dwa końce, dwa zakręty, dwa fragmenty proste). Okopy zaprojektowano do użycia wraz z figurkami w skali 28 mm "heroic". Wymiary części są następujące: wysokość 32 mm, głębokość 80 mm oraz 130 mm długość. Zestaw Extended kosztuje 30 EUR, natomiast cena zestawu Basic to 15 EUR.
Producent oferuje również dodatkowe zestawy rozszerzające, zawierające części okopu jednego rodzaju: 'Hardfoam Trench - End Pieces' (dwie części, 6 EUR); 'Hardfoam Trench - 45° bends' (cztery części 6 EUR); 'Hardfoam Trench - 90° corners' (dwie części, 6 EUR) oraz 'Hardfoam Trench - Straight pieces' (dwie części, 6 EUR).