niedziela, 4 maja 2014

Imperial heroes 3D renders | Rendery 3D bohaterów Imperialu

You can see some 3D renders of Imperial heroes for "Warzone Resurrection" game on Irek Zieliński's Facebook profile. Mr. Zieliński is a digital sculptor working currently for Prodos Games, publisher of the game. You will also find a lot of other 3D sculpts for the "Warzone" game on Irek's profile.

Na profilu fejsbukowym Irka Zielińskiego, cyfrowego rzeźbiarza pracującego obecnie dla Prodos Games, można obejrzeć kilka renderów 3D bohaterów Imperialu do gry "Warzone Resurrection". Na stronie rzeźbiarza widoczne są także inne rendery jednostek i figurek do tej gry.

New photos of "Alien vs. Predator" miniatures | Nowe zdjęcia figurek z gry "Alien vs. Predator"

GMorts Chaotica blog has published a lot of new photos of actual miniatures from "Alien vs. Predator" game which will soon be released by Prodos Games. Miniatures were shown during a visit of a Prodos Games team in one of the British hobbystores.

Na blogu GMorts Chaotica opublikowane zostały liczne nowe zdjęcia gotowych figurek do gry "Alien vs. Predator", która ukaże się wkrótce na rynku nakładem Prodos Games. Miniaturki pokazano w trakcie wizyty członków zespołu wydawcy w jednym z brytyjskich sklepów hobbystycznych.