piątek, 19 października 2012

Budowa lepszych Marines Zarazy - przegląd bitsów | Building better Plague Marines - 3rd party accessories review

Na łamach blogu "Dark Future Gaming" pojawił się wpis, prezentujący części i modele firm alternatywnych, pozwalające zbudować lepsze, zdaniem autora, modele Marines Zarazy. Pokaźną część omówienia zajmują modele MaxMini oraz Puppets War.

"Dark Future Gaming" blog has another "Building better.." article. This time it's about 3rd party accessories and models allowing to build better, according to the author, Plague Marines. Large part of the review is dedicated to the models from MaxMini and Puppets War.

Stanowiska obronne z Bitspudło (WIP) | Bitspudło Defence Line (WIP)

Profil fejsbukowy firmy Bitspudło wzbogacił się o kilka zdjęć, pokazujących przygotowywany model stanowisk obronnych. Fotki można obejrzeć tutaj.

Bitspudło's Facebook profile has been updated with some photos, showing Defence Line model being worked on. You can see photos here.

Ciężki sprzęt dla NVL (WIP) | Heavy gear for NVL (WIP)

W wątku na forum Strategie firma Oddział Ósmy opublikowała zdjęcia przedstawiające wczesne stadium prac nad ciężkim pancerzem wspomaganym (lub też minimechem), który docelowo będzie częścią linii figurek SF 15 mm, produkowanej przez OO.

Oddział Ósmy published some early work-in-progress photos of heavy power armor (or minimech), which will be part of the SF 15 mm line of company's miniatures. You can find photos on the "Strategie" forum here.

Głowy Żelaznych Mutantów | Iron Mutant Heads

W sklepie Puppets War można kupić nowy zestaw głów, nazwany "Iron Mutant Heads". W zestawie znajduje się dziesięć żywicznych odlewów głów w skali 28 mm "heroic". Autorem rzeźby jest Maciej Powarunas. Cena zestawu wynosi 10 EUR.

Puppets War's webstore offers new alternative "Iron Mutant Heads" set. Set contains ten resin heads in 28 mm "heroic" scale. Sculpted by Maciej Powarunas. Price of the set is 10 EUR.