piątek, 19 kwietnia 2013

Dwie nowości z Kromlecha | Two new releases from Kromlech

Firma Kromlech rozpoczęła dziś sprzedaż dwóch nowych zestawów. Pierwszy z nich nosi nazwę "Głowy Orków Sowietów", zawiera dziesięć (pięć różnych wzorów) żywicznych odlewów głów przeznaczonych do konwertowania figurek w skali 28 mm "heroic". Jego cena to 9,29 USD. Autorem rzeźb jest Igor Karpow. Drugi zestaw przeznaczony jest do urozmaicania podstawek, zatytułowano go "Czaszki i kości zwierząt". Znajduje się w nim 11 odlanych z żywicy zwierzęcych czaszek i kości różnej wielkości. Również i ten zestaw kosztuje 9,29 USD, jego elementy wyrzeźbił Smok. Wzory w obu zestawach pomalował Edwin Smolinski.

Kromlech has started selling of two new sets. First is labelled as "Orc Soviet Heads", it contains ten (five different designs) resin casts of heads designed for converting 28 mm "heroic" scale miniatures. It is priced at 9.29 USD. Heads are sculpted by Igor Karpow. Second set is designed for decorating bases, it is labelled as "Beast Skulls and Bones". This set consists of eleven resin animal skulls and bones of varying size. Its' price is 9.29 USD too. Sculpted by Smok. Samples of both sets are painted by Edwin Smolinski. 

June Summers czasowo w sprzedaży | June Summers temporarily in store

Wydawca "Pulp City" poinformował, że w najbliższą niedzielę będzie można przedpremierowo kupić figurkę June Summers. Przestanie ona być dostępna w poniedziałek.

"Pulp City" publisher has informed, that miniature of June Summers will be temporarily available in online store from this Sunday till Monday.

Nowe kwadratowe podstawki "Elven Sky" w sklepie SMM | New square "Elven Sky" bases in SMM store

Oferta podstawek sklepu firmy Scibor Monstrous Miniatures wzbogaciła się o zestaw kwadratowych scenicznych podstawek żywicznych o boku 20 mm. Zestaw, nazwany "Elven Sky", zawiera 5 losowo dobranych takich podstawek w cenie 20,10 PLN.

Scibor Monstrous Miniatures webstore offers new set of square resin scenic 20 mm bases. Set, labelled as "Elven Sky", contains five randomly chosen bases. It costs 4.60 EUR.