środa, 15 października 2014

One more "Wolsung SSG" Kickstarter update | Jeszcze jedna aktualizacja kickstartera "Wolsunga SSG"

Website of Kickstarter campaign of "Wolsung Steampunk Skirmish Game" is updated one more time. Micro Art Studio, publisher of the game, shows finished cards and painted miniatures and pizzeria. This building model looks splendid.

Na stronie kampanii kickstarterowej gry "Wolsung Steampunk Skirmish Game" zamieszczono kolejną aktualizację. Tym razem wydawca gry, firma Micro Art Studio, pokazuje nam gotowe karty do gry oraz pomalowane figurki i model pizzerii. Zwłaszcza ten ostatni robi naprawdę znakomite wrażenie.

Masters for next Modern miniatures from Oddział Ósmy | Odlewy wzorcowe kolejnej serii miniaturek współczesnych z Oddziału Ósmego

Oddział Ósmy company has shown a photo of masters of its upcoming new modern miniatures. You can see it on company's Facebook profile here.

Firma Oddział Ósmy pokazała zdjęcie figurek odlewów wzorcowych swoich nadchodzących nowych figurek przedstawiających współczesnych żołnierzy. Można je zobaczyć na profilu fejsbukowym producenta.

Photo of completed freebooter orcs from Spellcrow | Zdjęcie sklejonych orków piratów ze Spellcrow

Spellcrow has published a photo of miniatures assembled from its "Freebooter Orcs" bits. You can see this picture on company's Facebook profile. Additionally, producer has announced that we will soon see sets of Technologically Advanced Blunderbusses for orcs and little cannons for goblins.

Spellcrow zamieścił na swoim profilu fejsbukowym zdjęcie figurek orków-piratów, sklejonych z części produkowanych przez tego producenta. Dodatkowo pojawiła się też informacja, że wkrótce zobaczymy zestawy Technologicznych Garłaczy dla orków oraz dział dla goblinów.