czwartek, 30 kwietnia 2015

Upcoming Cathedral from Puppets War | Zapowiedź Katedry z Puppets War

Puppets War company has shown two photos of its upcoming 28mm scale Cathedral resin model. You can see it on manufacturer's Facebook profile here. So far, Puppets War sells Ruined Cathedral set, photos show its non-ruined version, which will be released probably tomorrow.

Firma Puppets War pokazała dwie fotografie zapowiadanego żywicznego modelu Katedry w skali 28 mm. Zdjęcia można obejrzeć tutaj, na profilu fejsbukowym producenta. Puppets War tydzień temu rozpoczął sprzedaż modelu Zrujnowanej Katedry, na dziś pokazanych zdjęciach jest jej wersja bez zniszczeń, która ukaże się prawdopodobnie jutro.

Two hot releases from Kromlech | Dwie gorące nowości z Kromlecha

Kromlech company has released two new sets of 28mm 'heroic' scale weapons today. First of the new sets is labelled as 'Legionary flamethrowers', it contains five resin casts and you can buy it for 6.99 EUR. Second new release is named 'Legionary Thunder Gun with flamethrower', and price of the set is 6.99 EUR again. Set consists of five casts too.
Weapons were sculpted by Robert Kurek.

Firma Kromlech rozpoczęła dziś sprzedaż dwóch nowych zestawów broni w skali 28 mm "heroic". Pierwsza nowość nosi nazwę "Legionary flamethrower". Zestaw zawiera pięć identycznych odlewów żywicznych, można go kupić za 27,96 PLN. Drugi wydany dziś zestaw to "Legionary Thunder Gun with flamethrower". Podobnie jak wcześniejszy, tak i ten zestaw zawiera pięć odlewów, a jego cena wynosi 27,96 PLN.
Autorem rzeźb jest Robert Kurek.

Upcoming releases from Multiverse Gaming | Zapowiedź nowości z Multiverse Gaming

Multiverse Gaming informs that two new laser-cut terrains will be available in company's webstore tomorrow. First new release will be 'Rectangular Apartment Building', and the second will be set of 'Fire Escape Stairs'.

Firma Multiverse Gaming informuje, że już jutro w jej sklepie sieciowym będzie można kupić dwa kolejne wycinane laserowo modele terenu. Pierwszą z nowości będzie "Prostokątny apartamentowiec", drugą zaś zestaw "Schodów przeciwpożarowych".

New design of Skully Dice Bag from Q-Workshop | Nowy Czaszkowa sakiewka na kostki z Q-Workshop

Q-Workshop company offers new version of its 'Skully Dice Bag', You can buy it for 8 USD.

Firma Q-Workshop rozpoczęła sprzedaż nowej wersji swojej "Czaszkowej sakiewki na kostki". Jej cena to 15 PLN.

Preview of Jurgen from Ven Rier faction for 'Wolsung SSG' | Zdjęcia rzeźby figurki Jurgena z frakcji Ven Rier do gry "Wolsung SSG"

Micro Art Studio company has shown photos of Jurgen miniature from Ven Rier faction for its 'Wolsung SSG'. Miniature was sculpted by Piotr Kupper. Check it here.

Firma Micro Art Studio pokazała zdjęcia mastera figurki Jurgena z frakcji Ven Rier z gry "Wolsung SSG". Autorem rzeźby jest Piotr Kupper. Można ją zobaczyć tutaj.

Playmats.eu shows upcoming roads | Playmaty.pl zapowiadają drogi

Playmats.eu company has shown a photo of prototype of road for wargames. Road is still not fully finished - some additional small items will be added, like sewer crates, bushes, puddles. Roads will be available in sections or in complete sets.

Firma Playmaty.pl pokazała zdjęcie prototypu dróg, jakie można będzie wykorzystać w grach figurkowych. Pokazana droga nie jest jeszcze skończona, producent doda rozmaite małe detale, w rodzaju kratek ściekowych, krzaków czy kałuż. Drogi dostępne będą w pakietach lub pojedynczo.

'HINT' game's stretched goal reached | Osiągnięty kolejny cel dodatkowy kampanii gry "HINT"

Postindustrial Games company informs, that 50 000 GBP level has been crossed during game's Kickstarter campaign. There was a hidden stretch goal at this level - a miniature of Motoshige special purpose drone - which will be available for free for pledgers at 60 GBP or more level.

Firma Postindustrial Games poinformowała, że suma zadeklarowanych wpłat w kampanii kickstarterowej gry "HINT" przekroczyła 50 000 GBP. Na tym poziomie ukryty był cel dodatkowy - figurka drona specjalnego przeznaczenia Motoshige. Będzie ona dostępna za darmo dla osób wspierających zbiórkę na poziomie co najmniej 60 GBP.

środa, 29 kwietnia 2015

Dwarf Gloin from Scibor Monsterous Miniatures | Krasnolud Gloin produkcji Scibor Monsterous Miniatures

Scibor Monsterous Miniatures webstore offers new 28mm 'heroic' scale resin miniature of 'Dwarf Gloin'. New figure is supplied with resin, square 20mm scenic base and its price is 7.52 EUR.

W sklepie sieciowym firmy Scibor Monsterous Miniatures można kupić nową figurkę krasnoluda. "Dwarf Gloin" odlany jest w żywicy w skali 28 mm "heroic", dostarczany jest wraz z żywiczną podstawką sceniczną o boku 20 mm, a jego cena to 30 PLN.

Fire escape stairs from Multiverse Gaming | Schody przeciwpożarowe z Multiverse Gaming

Multiverse Gaming has shared with us two photos of models of fire escape stairs, which are currently being worked on. Producer would like to know, if stairs should be detachable or attached permanently to the building floor.

Firma Multiverse Gaming udostępniła na swoim profilu fejsbukowym dwa zdjęcia modeli schodów przeciwpożarowych. Producent chciałby wiedzieć, czy schody powinny być rozkładane, czy też na stałe przymocowane do podłogi piętra budynku.

Sherman tank accessories set 3 from Warchimera | Akcesoria do czołgu Sherman - zestaw 3 z Warchimery

Warchimera's new release, labelled as 'Sherman tank accessories set 3', is designed for converting 1:56 (28mm scale) models of this famous tank. Set consists of additional side armour made from wood and spare track links. You can buy it for 7.14 EUR.

Firma Warchimera wprowadziła do sprzedaży nowy zestaw żywicznych części przeznaczony do konwertowania modeli czołgu Sherman w skali 1:56 (28 mm). Nowość nosi nazwę "Akcesoria do czołgu Sherman - zestaw 3". W skład zestawu wchodzą dodatkowe panele boczne wykonane z beli drewna i zapasowe ogniwa gąsienic. Cena zestawu to 30 PLN.


'HINT' game's Kickstarter news | Nowości z kampanii kickstarterowej gry "HINT"

Postindustrial Games company, publisher of upcoming 'HINT' game, has updated website of game's Kickstarter campaign. First - publisher will add free additional drone weapons for all backers with pledge level of at least 60 GBP. Second - Laura Bassetti miniature has been shown. Laura is a pilot from SAR Angels Corporation, part of the stretch goal which will be unlocked once the project will gather at least 55 000 GBP.
So far more then 49 000 GBP has been pledged, campaign will run for 21 more days.

Firma Postindustrial Games, wydawca gry "HINT", zaktualizowała stronę jej kampanii kickstarterowej. Po pierwsze - w podzięce za przekroczenie progu 700 osób wspierających zbiórkę, każdy kto zadeklarował wsparcie w wysokości co najmniej 60 GBP otrzyma za darmo zestaw dodatkowych broni dla dronów. Po drugie - pokazano wersję roboczą figurki Laury Bassetti, pilotki z korporacji SAR Angels. Miniaturka ta jest częścią celu dodatkowego, który odblokowany zostanie kiedy projekt zbierze 55 000 GBP.
Dotychczas zebrano ponad 49 000 GBP, a kampania potrwa jeszcze 21 dni.

wtorek, 28 kwietnia 2015

Battlesuit Gladius

Hi-Tech Miniatures has released a new 28mm 'heroic' scale figure labelled as 'Battlesuit Gladius'. New release is a multi-part (body, arms, left panzer fist, right panzer fist, Gravitron gun, targeter, backpack, chimney, pipe) resin kit, supplied with 50mm round scenic resin base. Total height of assembled model is 60mm. You can buy this miniature for 26 EUR.

Firma Hi-Tech Miniatures oferuje nowy model żywiczny w skali 28 mm "heroic" o nazwie "Battlesuit Gladius". Nowość to wieloczęściowa figurka (korpus, ramiona, prawa i lewa pięć pancerna, broń Gravitron, celownik, plecak, rura, układ wydechowy), dostarczana wraz z okrągłą, żywiczną podstawką sceniczną o średnicy 50 mm. Wysokość sklejonej figurki wynosi 60 mm, a jej cena to 26 EUR.

Black Grom Studio shows finished Japanese heavy mortar | Black Grom Studio pokazuje gotowy japoński ciężki moździerz

Black Grom Studio company has shown finished and casted in resin model of Japanese 320 mm Type 98 heavy mortar. This 28mm scale model will be available in manufacturer's webstore next week.
Photo shows mortart without stabilisers, which will be laser cut from thin metal.

Firma Black Grom Studio pokazała gotowy, odlany w żywicy model japońskiego ciężkiego moździerza Type 98 kalibru 320 mm. Model będzie dostępny w sprzedaży w przyszłym tygodniu. Na zdjęciu brak jeszcze stabilizatorów, które będą wycinane laserowo z cienkiego metalu.

Rules for ‘HINT’ game | Zasady gry „HINT”

Website of ‘HINT’ game’s Kickstarter campaign Has been updated with PDF file containing rules. The document presents more details about the game mechanics, special rulet and factions, characters and equipment. Check full information here.

Na stronie kampanii kickstarterowej gry „HINT” zamieszczono plik PDF zawierający jej zasady. Dokument w dość szczegółowy sposób przedstawia mechanikę gry, zasady specjalne, frakcje, postaci i wyposażenie. Więcej informacji na ten temat tutaj.

Deep One bust | Popiersie Istoty z Głębin

Scibor Monsterous Miniatures webstore offers new, large sculpt - 'Deep One bust'. Total height of this product is 170mm, you can buy it for 37.71 EUR.

Firma Scibor Monsterous Miniatures rozpoczęła sprzedaż nowej, dużej rzeźby - "Popiersia Istoty z Głębin". Całkowita wysokość odlewu żywicznego to 170 mm, jego cena wynosi 150,80 PLN.

Range rulers from Warchimera | Miarki calowe z Warchimery

Warchimera company has just released a new product - range rulers made from semitransparent acrylic, perfect for 'Bolt Action' game, as they are printed with useful HE shots chart. There are four different versions available - Allies, Germany, Imperial Japan and USSR. Price of all rulers is identical - 4.52 EUR per ruler.

Firma Warchimera rozpoczęła sprzedaż nowego produktu - miarek calowych wykonanych z półprzezroczystego plastiku. Nowe miarki są idealne do gry "Bolt Action" - zawierają, oprócz podziałki, przydatną tabelkę ostrzału. Dostępne są w czterech odmiennych kolorystycznie rodzajach, przeznaczonych dla armii Aliantów, Niemiec, Cesarstwa Japonii oraz Związku Radzieckiego. Cena miarek jest identyczna, wynosi 19 PLN za dowolny jej rodzaj.

Scibor sculpts new female Dwarves | Ścibor rzeźbi kolejne krasnoludki

Scibor Monsterous Miniatures company has shared with us a photo of further dwarves being sculpted. New miniatures of female dwarves will be released soon.

Firma Scibor Monsterous Miniatures podzieliła się z nami zdjęciem kolejnych przygotowywanych figurek krasnoludów. Nowe miniaturki, przedstawiające krasnoludzkie wojowniczki, wkrótce znajdą się w sprzedaży.

poniedziałek, 27 kwietnia 2015

Upcoming 'Discworld' bust | Zapowiedź popiersia ze "Świata Dysku"

Micro Art Studio has shown two photos of upcoming 'Discworld' bust being sculpted. Check it here (two newest in the album).

Firma Micro Art Studio pokazała dwa zdjęcia rzeźbionego obecnie kolejnego popiersia z serii "Świat Dysku". Fotografie można zobaczyć tutaj (najnowsze w albumie).

Interview with Sebastian Makowski from Micro Art Studio | Wywiad z Sebastianem Makowskim z Micro Art Studio

Warchimera has released a video interview with Sebastian Makowski, owner of Micro Art Studio company, producer of wargaming accessories and publisher of 'Wolsung SSG', which is also the main subject of the conversation (Polish-only video).

Firma Warchimera zamieściła na swoim kanale YouTube wywiad z Sebastianem Makowskim, właścicielem Micro Art Studio, producentem akcesoriów do wargamingu i wydawcą gry "Wolsung SSG". Gra ta jest głównym tematem rozmowy.

Hi-Tech Miniatures announces new release | Nowa figurka z Hi-Tech Miniatures

Hi-Tech Miniatures company has shown a photo of its upcoming new 28mm 'heroic' scale figure - Battlesuit Gladius. New miniature is scheduled for tomorrow's release.

Firma Hi-Tech Miniatures pokazała zdjęcie swojej kolejnej figurki w skali 28 mm "heroic" - nosi ona nazwę Battlesuit Gladius. Nowa miniaturka będzie dostępna w sprzedaży już od jutra.

Kromlech previews upcoming flamers | Kromlech zapowiada miotacze ognia

Kromlech company has shown 3D render of its upcoming flamer model. You can see it here.

Firma Kromlech pokazała na swoim profilu fejsbukowym render 3D modelu miotacza ognia. Można go zobaczyć tutaj.

'HINT' miniatures comparison photos | Zdjęcia pokazujące wielkość figurek gry "HINT"

Postindustrial Games, publisher of upcoming 'HINT' game, which is currently running Kickstarter campaign, has shown photos with comparisons of its game's miniatures with other figures on the market. Check it here.

Firma Postindustrial Games, wydawca gry "HINT", gromadzącej obecnie fundusze za pośrednictwem kampanii kickstarterowej, opublikowała zdjęcia pokazujące figurki do swojej gry w porównaniu do innych miniaturek obecnych na rynku. Fotografie można zobaczyć tutaj.

'Heroic Ballads' released | Gra 'Heroic Ballads' już dostępna

Assault Publishing company has released its newest miniature game - 'Heroic Ballads'. New game is a narrative tabletop miniature game set in a generic fantasy setting, heavily influenced by role-playing games of the golden era of RPGs - 80s. One player plays as a group of Heroes, the second player commands hordes of evil creatures as the Master of the Dungeon.
Game is available for free. Producer of 'Heroic Ballads' just asks for voluntary donation to either Richard Holden's Wargames and Walking or Polish Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.
You can download this game (for FREE) here.

Firma Assault Publishing opublikowała właśnie swoją najnowszą grę - "Heroic Ballads". Nowa gra to narracyjna gra figurkowa, której akcja dzieje się w generycznym świecie fantasy, inspirowana mocno grami fabularnymi z lat 80. minionego wieku, ze złotego okresu tego rodzaju rozrywki. Jeden z graczy staje na czele grupy Bohaterów, drugi przewodzi siłom zła wcielając się w rolę Mistrza Podziemi.
Gra jest dostępna za darmo. Producent "Heroic Ballads" prosi jedynie o dobrowolne wpłaty na rzecz albo projektu Wargames and Walking Richarda Holdena, albo na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
"Heroiczne Ballady" można pobrać stąd (ZA DARMO).

niedziela, 26 kwietnia 2015

Assembly guides for products from Multiverse Gaming | Instrukcje montażu produktów Multiverse Gaming

Multiverse Gaming company informs, that every product in company's webstore is accompanied by pdf file with assembly guide now. You can download them freely.

Firma Multiverse Gaming informuje, że od dziś każdy z produktów, które dostępne są w jej sklepie, zaopatrzony jest w plik pdf zawierający instrukcję montażu. Pliki te można pobrać bez konieczności kupowania towarów.

New stretch goal for 'HINT' game's Kickstarter | Nowy cel dodatkowy kampanii kickstarterowej gry "HINT"

'HINT' game's Kickstarter campaign website has been updated with a new stretch goal. Backers will be able to add a miniature of combat hacker Johny 'The Machine' Maino, once the total amount of pledges will reach 60 000 GBP.
With currently declared 46 000 GBP, another stretch goal has been reached - miniature of Sylvia 'Dummy' Alvarez is unlocked and available for free for all pledges of 60 GBP and more.

Na stronie kampanii kickstarterowej gry "HINT" pojawiła się informacja dotycząca kolejnego celu dodatkowego. Osoby wspierające zbiórkę będą mogły wykupić figurkę hackera bojowego Johny'ego "The Machine" Maino, kiedy ogólna suma zadeklarowanych wpłat przekroczy 60 000 GBP.
Obecny poziom wpłat, przekraczający 46 000 GBP, oznacza, że odblokowano wcześniejszy cel dodatkowy - figurkę Sylvii "Dummy" Alvarez, która jest dostępna za darmo dla wszystkich osób, które wsparły zbiórkę sumą 60 i więcej GBP.

sobota, 25 kwietnia 2015

Siren Miniatures shows Naebo | Siren Miniatures pokazuje Naebo

Siren Miniatures website has been updated with 3D renders of Naebo, second of the female warriors, which will be released in the next few days. Miniatures will be casted in resin in 28mm 'heroic' scale.

Firma Siren Miniatures pokazała na swojej stronie internetowej rendery 3D Naebo, drugiej z wojowniczek, których żywiczne figurki w skali 28 mm "heroic" ukażą się w najbliższych dniach.

piątek, 24 kwietnia 2015

Giant upgrade set | Zestaw do konwersji olbrzymów

Rothand Studio company offers its newest product - 'Giant upgrade set'. Set contains gian head, two separate horns and a big hammer head. It may be used for converting 28mm 'heroic' scale miniatures. If you are interested in this set, you can e-mail this manufacturer here.

Firma Rothand Studio oferuje swój nowy zestaw do konwertowania figurek w skali 28 mm "heroic" - "Giant upgrade set". W zestawie znajduje się głowa olbrzyma, dwa rogi oraz głowica wielkiego młota. Jeśli ktoś jest zainteresowany kupnem zestawu, tu może skontaktować się z producentem.

Promotional Yankie Goblin from Kromlech | Promocyjna figurka goblina z Kromlecha

Kromlech offers free, promotional miniature of Yankie Goblin for every order of 50 EUR and more value, which will be placed in company's webstore from now until the end of this Sunday (26--04-2015 CET).

Firma Kromlech podała, że do każdego zamówienia o wartości co najmniej 50 EUR, złożonego w sklepie sieciowym producenta do końca najbliższej niedzieli (26 kwietnia 2015 r.), dołączona zostanie darmowa, promocyjna figurka "Yankie Goblin".

Puppets War releases Ruined Chapel and Ruined Cathedral | Zrujnowana kaplica i katedra z Puppets War

Puppets War company offers two new resin kits in 28mm 'heroic' scale. First of the new buildings is labelled as 'Ruined Chapel'. Model of the building is built on a square plan with a side 135mm long. Price of this new kit is 24 EUR.
Second of the new releases, 'Ruined Cathedral', is much bigger - model shown on the photo is built on the plan of cross with longer side 370mm long, shorter side of 240mm and edge long fro 135 mm. Maximum height of the buildings is 180 mm. Price of this Cathedral is 69 EUR.
Walls have holes for mounting 3x1mm magnets, which allows for very simple assembly and disassembly and for simple resizing of the buildings.
Additionally, producer has also previewed its next building in this range - a non-ruined version of the Cathedral, which will be released next week. You can see photo of upcoming model on company's Facebook profile here.

Firma Puppets War wprowadziła właśnie do sprzedaży dwa nowe zestawy żywicznych modeli budynków w skali 28 mm "heroic". Pierwsza z nowości nosi nazwę "Ruined Chapel". Model ten budowany jest na planie kwadratu o boku długości 135 mm. Cena to 24 EUR.
Druga z nowości - "Zrujnowana Katedra" - jest znacznie większa. Model pokazany na fotografii wykonany jest na planie krzyża o bokach długości 370 i 240 mm, krawędź ma długość 135 mm. Maksymalna wysokość obu modeli wynosi 180 mm. Cena Katedry to 69 EUR.
Ściany obu modeli zaopatrzone są w otwory do montażu magnesów o wielkości 3x1 mm. Pozwala to na błyskawiczne montowanie i demontowanie budynku, a także na zmianę jego kształtów.
Dodatkowo, producent zamieścił na swoim profilu fejsbukowym zapowiedź kolejnego budynku z serii - nie uszkodzonej katedry. Ten model ma się ukazać w przyszłym tygodniu. Zdjęcie pokazujące zapowiadany model znajdują się tutaj.

Dwarves Veterans from Scibor Monsterous Miniatures | Zestaw krasnoludzkich weteranów firmy Scibor Monsterous Miniatures

Scibor Monsterous Miniatures company has released a new unit of ten 28mm 'heroic' scale miniatures named 'Dwarves Veterans', Models are supplied with ten square 20mm scenic bases. You can buy it for 41.91 EUR.

Firma Scibor Monsterous Miniatures wprowadziła do sprzedaży nowy oddział krasnoludów. Jednostka liczy dziesięć żywicznych figurek w skali 28 mm "heroic", nosi nazwę "Dwarves Veterans". Miniaturki dostarczane są wraz z żywicznymi podstawkami scenicznymi o boku 20 mm. Cena nowości to 167,60 PLN.

MaxMini Mecha Egyptian helmets review | Recenzja zestawu Mecha Egyptian Helmets z MaxMini

Den of Imagination painting service has published a video review of 'Mecha Egyptian Helmets' set released by MaxMini. Watch it here.

Firma malarska Den of Imagination opublikowała recenzję wideo zestawu "Mecha Egyptian Helmets" produkcji MaxMini. Można ją obejrzeć tutaj.

'HINT' - first stretch goal unlocked | "HINT" - odblokowany pierwszy cel dodatkowy

'HINT' game's Kickstarter campaing has just reached another milestone - first stretch goal has been unlocked. It means, that metal miniature of Police Investigator Paul 'Old One' Kosinski and ten accompying cards are available for backers. Miniature will be free for all backers with pledge of at least 60 GBP of value.
Postindustrial Games has also shown one more stretch goal - Search and Rescue team from Angels Megacorporation. This goal will be unlocked once project will raise at least 55 000 GBP.
Game's Kickstarter has been backed by 645
backers so far, more then 42 000 GBP has been pledged. Campaing will run for 26 more days.

Kampania kickstarterowa gry "HINT" dotarła właśnie do kolejnego kamienia milowego - odblokowano pierwszy cel dodatkowy. Oznacza to, że wspierający projekt mogą dokupić metalową figurkę detektywa policyjnego Paula "Staruszka" Kosinskiego, a także 10 towarzyszących mu kart. Miniaturka dostępna jest za darmo dla wszystkich, których poziom wpłat przewyższa 60 GBP.
Firma Postindustrial Games pokazała również kolejny cel dodatkowy - zespół ratowniczy z megakorporacji Angels. Cel zostanie odblokowany po zebraniu co najmniej 55 000 GBP.
Kampania kickstarterowa gry została wsparta dotychczas przez 645 osób, które zadeklarowały wpłatę ponad 42 000 GBP. Zbiórka potrwa jeszcze 26 dni.

czwartek, 23 kwietnia 2015

Preview of upcoming buildings from Puppets War | Zapowiedź nowych budynków z Puppets War

Puppets War company has shared with us a picture of its upcoming new release - resin 28 mm scale gothic church. You can see it on manufacturer's Facebook profile here. And let me just remind You this post...

Firma Puppets War zamieściła na swoim profilu fejsbukowym zdjęcie pokazujące elementy żywicznego gotyckiego kościoła w skali 28 mm. Pozwolę sobie tylko przypomnieć jeszcze ten wpis...

Renders of Kelith from Siren Miniatures | Rendery Kelith z Siren Miniatures

Website of Siren Miniatures company has been updated with 3D renders of Kelith, one of upcoming female warriors miniatures. You can see pictures here.

Na stronie firmy Siren Miniatures zamieszczono rendery 3D figurki Kelith, jednej z dwóch zapowiadanych miniaturek wojowniczek. Zdjęcia można obejrzeć tutaj.

New Imperial miniatures for 'Warzone Resurrection' | Nowe figurki Imperialu do "Warzone Resurrection"

Prodos Games has released new Imperial miniatures for its 'Warzone Resurrection' game. Players may buy hero - 'Morten Oakenfist' (9.99 GBP, movie showing miniature here) , 'Wolfbane Commandos' (13.99 GBP, movie here) and 'Wolfbane Commandos Addon pack' (3.99 GBP) from Troops section, 'Grey Ghosts' (13.99 GBP, movie here) and 'Mourning Wolves' from Support section (13.99 GBP, movie here) and 'Hedgehog Necromower ATV' light vehicle (14.99 GBP).
Additionally, there are two more movies available, showing Imperial Special Forces and .
Imperial Pathfinders

W sklepie firmy Prodos Games można już kupić nowe figurki żołnierzy megakorporacji Imperial do gry "Warzone Resurrection". Gracze mogą zakupić figurkę bohatera - wodza "Mortena Oakenfista" (9,99 GBP, tu można zobaczyć film pokazujący figurkę), zestaw żołnierzy "Wolfbane Commandos" (13,99 GBP, film tutaj) oraz zestaw dodatkowy "Wolfbane Commandos Addon pack" (3,99 GBP). W sekcji Wsparcia dostępne są zestawy "Grey Ghosts" (13,99 GBP, film tutaj) oraz "Mourning Wolves" (13,99 GBP, film tutaj). Pojawił się też lekki pojazd "Hedgehog Necromower", którego można kupić za 14,99 GBP.
Dodatkowo, producent zamieścił filmy pokazujące figurki żołnierzy Imperialnych Sił Specjalnych oraz miniaturki Pathfinders.

Q-Workshop presents Pathfinder: 'Reign of Winter' dice set | Zestaw kostek "Pathfinder: Reign of Winter" z Q-Workshop

Q-Workshop company offers its newest addition to the range of official accessories for Pathfinder game - 'Pathfinder: Reign of Winter' dice set. Set consists of seven dice bearing markings of frost magic and arctic adventure. Price of this set is 13 USD.

Firma Q-Workshop rozpoczęła sprzedaż najnowszego produktu z serii oficjalnych akcesoriów do gry Pathfinder - zestawu kości "Pathfinder: Reign of Winter". W jego skład wchodzi siedem wielościennych kostek, noszących oznaczenia kojarzące się z magią mrozu i arktycznymi przygodami. Cena produktu to 29 PLN.

Preorder of Salamander ornaments | Zamówienia przedpremierowe ornamentów Salamandry

Spellcrow informs, that its newest product, 'Salamander ornaments for light vehicles' is now available for pre-orders. New kit contains six ornamental plates for light vehicles (three for left, three for right side of vehicle). You can pre-order this new set for 5.80 EUR, with regular price being 8 EUR. Orders will be send on 27th of April.
Plates were sculpted by Piotr Pirianowicz.

Firma Spellcrow informuje, że w jej sklepie internetowym można już składać zamówienia przedpremierowe na nowy produkt - "Ornamenty Salamandry dla lekkich pojazdów". Zestaw zawiera sześć zdobionych płyt (po trzy na lewą i prawą stronę pojazdu). Cena w zamówieniu przedpremierowym to 21 PLN, natomiast cena normalna będzie wynosić 29 PLN. Zamówienia zostaną wysłane 27 kwietnia.
Autorem rzeźb jest Piotr Pirianowicz.

'Pacification' supplement for 'HINT' game | Dodatek "Pacification" do gry "HINT"

Postindustrial Games, producer of the 'HINT' game, has shown first planned supplement for its product - 'Pacification'. This supplement is available as a add-on for current backers or as a separate pledge. The main theme behind 'Pacification is a special police RAID 44 detachement, with six new metal miniatures and one additional special miniature, available for Kickstarter campaign backers.

Firma Postindustrial Games, producent gry "HINT", pokazała pierwszy planowany dodatek do swojego produktu - "Pacification". Rozszerzenie gry dostępne jest jako dodatek do obecnego lub całkowicie nowy poziom wsparcia w kampanii. Tematem "Pacyfikacji" jest policja, a ściślej mówiąc jest oddział specjalny RAID 44. Rozszerzenie zawierać będzie sześć metalowych figurek policjantów, kolejna dostępna jest wyłacznie dla osób wspierających zbiórkę na Kickstarterze.

Flat plastic bases from Black Grom Studio | Płaskie podstawki plastikowe z Black Grom Studio

Webstore of Black Grom Studio company offers new flat, plastic, transparent bases in several shapes and sizes. First of the new products is a 'Basic set', which consists of two 80x120mm bases, three 55x25mm bases, 15 25mm round bases and two 60mm bases with round holes (4.03 USD). Producer offers sets of identical bases too: 'A-type 25 mm base round' (1.08 USD); 'B-type 55x25mm oblong bases' (1.08 USD); 'C-type round 60mm base' (1.34 USD); 'A-type small team base 60x30mm' (2.15 USD); 'B-type small team base' (2.82 USD); 'C-type
team base 60 mm round with three round holes' (3.23 USD).

W sklepie sieciowym firmy Black Grom Studio pojawiły się nowe, płaskie, przezroczyste podstawki w kilku różnych wielkościach i kształach. Pierwszą z nowości to "Basic set", zawierający dwie podstawki 80x120mm, trzy podłużne podstawki 55x25mm, 15 podstawek okrągłych 25 mm oraz dwie podstawki okrągłe o średnicy 60 mm z otworami na wstawienie podstawek 25 mm. Cena tego zestawu to 15 PLN. Producent oferuje także zestawy identycznych podstawek. W ofercie znajdują się: "A-type 25 mm base round" (PLN), "B-type 55x25 oblong bases" (4 PLN); "C-type 60 mm round" (5 PLN); "A-type small team base 60x30 mm" (8 PLN); "B-type small team base" (10,50 PLN); "C-type team base 60 mm round with three round holes" (12 PLN).

środa, 22 kwietnia 2015

Review of products from Ristul's Market | Recenzja produktów firmy Ristul's Market

Games Gazette website has published a rather general review of some Ristul's Extraordinary Market company's products - basing kits and accessories.

Na stronie Games Gazette ukazała się nieco ogólna recenzja części produktów firmy Ristul's Extraordinary Market - głównie zestawów akcesoriów do dekorowania podstawek i makiet.

Multiverse Gaming webstore open | Działa sklep sieciowy firmy Multiverse Gaming

Multiverse Gaming company informs, that its webstore is up and running. You can visit store here.

Firma Multiverse Gaming poinformowała, że działa już jej sklep sieciowy. Można go odwiedzić tutaj.

Hut on stilts from Black Grom Studio | Chata na palach z Black Grom Studio

Black Grom Studio company has released another laser-cut 28mm scale building model - 'Hut on stilts'. You can buy it in manufactuer's E-bay store for just 6 USD.

Firma Black Grom Studio rozpoczęła sprzedaż kolejnego laserowo wycinanego modelu budynku w skali 28 mm - nosi on nazwę "Chata na palach". Można go kupić w ebajowym sklepie producenta, cena to zaledwie 20 PLN.

Puppets War painting competition | Konkurs malarski Puppets War

Puppets War has just announced start of its first monthly painting competition, with 66 EUR voucher for buying products from producer webstore as a main prize. Check full information here.

Firma Puppets War ogłosiła właśnie rozpoczęcie pierwszego z cyklu comiesięcznych konkursów malarskich, z nagrodą w postaci vouchera o wartości 66 EUR na zakupy w sklepie firmowym. Pełna informacja znajduje się tutaj.