piątek, 31 października 2014

Another "Afterglow" stretch goal reached | Odblokowany kolejny cel dodatkowy "Afterglow"

Crowdfunding campaign of "Afterglow" game is going very well in its last hours. One more stretch goal has been unlocked (Phantom for Naiym'vael faction) and third (Construct machine) is close to being unlocked now. White Tree, company behind the game, has also revealed fourth stretch goal - Markers of War - set of plastic markers and objectives designed for this game.

Ostatnie godziny kampanii crowdfundingowej gry "Afterglow" idą znakomicie. Odblokowany został jeszcze jeden cel dodatkowy (figurka Zjawy z frakcji Naiym'vael), a trzeci (miniaturka z frakcji Konstruktów) jest bliski odblokowania. Firma White Tree, wydawca gry, ujawniła czwarty cel - Znamiona Wojny - zestaw plastikowych markerów zaprojektowanych specjalnie dla gry.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz