środa, 6 maja 2015

Elizabeth the Uhrwerk for 'Wolsung SSG' | Elizabeth Uhrwerk do gry "Wolsung SSG"

Piotr Kupper, sculptor working for Micro Art Studio, has shown another upcoming 28mm scale miniature for 'Wolsung SSG'. New sculpt depicts Elizabeth the Uhrwerk. You can see more pictures here.

Piotr Kupper, rzeźbiarz pracujący dla Micro Art Studio, pokazał kolejną, przygotowaną przez siebie figurkę w skali 28 mm do gry "Wolsung SSG". Nowa miniaturka przedstawia Elizabeth Uhrwerk. Więcej zdjęć można zobaczyć tutaj.

New payment method at Q-Workshop webstore | Nowa metoda płatności w sklepie Q-Workshop

Q-Workshop informs, that company's webstore is running further payment option - Skrill. It is available in USD shop only at the moment, but if feedback will be positive, Skrill will be added to all versions of the shop.

Q-Workshop informuje, że firmowy sklep sieciowy obsługuje obecnie kolejną opcję zapłaty za zamówione produkty - Skrill. Opcja ta dostępna jest, na razie, jedynie w przypadku płacenia w USD, jeśli jednak odzew kupujących będzie pozytywny, zostanie dodana także do innych wersji sklepu.

Uneasy Alliances - new stretch goal for 'HINT' | Niełatwe sojusze - nowy cel dodatkowy kampanii "HINT"

Postindustrial Games has shown next stretch goal for Kickstarter campaign of its 'HINT' cyberpunk game. 'Uneasy Alliances' is an add-on designed as a cooperation scenario pack. It will consists of six new scenarios, special new cards and exclusive metal miniature. This stretch goal will be unlocked once funding of the project will reach 67 500 GBP.
There are still 13 days to the end of the campaign, which - so far - raised more then 55 500 GBP.

Firma Postindustrial Games pokazała kolejny cel dodatkowy kampanii kickstarterowej swej cyberpunkowej gry "HINT". "Uneasy Alliances" to dodatek skupiający się na scenariusza zespołowych. Będzie zawierał sześć nowych scenariuszy, specjalne nowe karty i dostępną tylko w jego ramach metalową figurkę. Cel ten zostanie odblokowany, kiedy poziom finansowania projektu przekroczy sumę 67 500 GBP.
Do końca zbiórki pozostało jeszcze 13 dni, obecnie suma zadeklarowanych wpłat przekracza 55 500 GBP.

Salamanders/Dragons Icons from Spellcrow | Ikony Salamandry/Smoka ze Spellcrow

Spellcrow informs that its upcoming set of 'Salamanders/Dragon icons' is available for pre-orders. Set contains six icons for 28mm 'heroic' scale models, it is available for 5.80 EUR now, with 8 EUR being regular price. This product will be despatched on May 11th. Icons were designed and sculpted by Piotr Pirianowicz and Marek Rurarz.

Firma Spellcrow informuje, że można składać zamówienia przedpremierowe na zestaw o nazwie "Ikony Salamandry/Smoka". Znajdzie się w nim sześć symboli przeznaczonych do konwertowania modeli w skali 28 mm "heroic". Cena wynosi obecnie 21 PLN, cena normalna będzie wynosić 29 PLN. Wysyłka zamówień będzie miała miejsce po 11 maja. Autorami projektu i rzeźb są Piotr Pirianowicz i Marek Rurarz.

Sherman tank accessories set 4 from Warchimera | Czwarty zestaw akcesoriów do czołgu Sherman z Warchimery

Warchimera company has released a new set of resin 28mm scale accessories for Sherman tank models. New set contains Deepwater Fording Kit, you can buy it for 7.14 EUR.

Firma Warchimera oferuje czwarty już zestaw żywicznych akcesoriów do modeli czołgu Sherman w skali 28 mm. Nowość zawiera tzw. Deepwater Fording Kit, wykorzystywany w czasie desantów. Cena wynosi 30 PLN.


Upcoming dwarves heroines from Scibor (WIP) | Zapowiedź krasnoludzkich bohaterek z SMM (WIP)

Scibor Monsterous Miniatures company has shown a photo of almost finished four new miniatures of dwarves heroines. Check it here.

Firma Scibor Monsterous Miniatures pokazała zdjęcie niemal gotowych nowych czterech figurek krasnoludzkich bohaterek. Fotografię można zobaczyć tutaj.