piątek, 31 stycznia 2014

Imperial Siege Mortar from Kromlech | Imperialny moździerz oblężniczy z Kromlecha

Kromlech has just released new large model in 28 mm "heroic" scale labelled as "Imperial Siege Mortar". Kit consists of 17 parts, you can buy it for 25.99 USD.

Firma Kromlech wprowadziła właśnie do sprzedaży nowy, duży model noszący nazwę "Imperialny Moździerz Oblężniczy". Model wykonany jest z żywicy w skali 28 mm "heroic", składa się z 17 części. Można go kupić w cenie 25,99 USD.

Wings of Despair | Skrzydła Rozpaczy

Hi-Tech Miniatures webstore offers new set of resin wings in 28 mm "heroic" scale. New product contains left and right wings labelled as "Wings of Despair". Total wingspan of the wings is approximately 220 mm. You can buy this set for 7.50 EUR.

W ofercie sklepu sieciowego firmy Hi-Tech Miniatures pojawił się nowy zestaw żywicznych skrzydeł w skali 28 mm "heroic". Nowość zawiera parę skrzydeł, noszących nazwę "Skrzydła Rozpaczy", o rozpiętości 220 mm. Cena nowego produktu to 7,50 EUR.

Photos of new "Warzone" miniatures | Zdjęcia nowych figurek z gry "Warzone"

There are two new photos of upcoming "Warzone" miniatures on the official game's Facebook fanpage. First shows Capitol hero, captain Henry Thomas, Necromutant leaders are visible on the second picture.

Na oficjalnym profilu fejsbukowym gry "Warzone Resurrection" można obejrzeć dwa zdjęcia pokazujące pomalowane, nowe figurki. Na pierwszym widać bohatera Capitolu, kapitana Henry'ego Thomasa, druga fotografia przedstawia dowódców Nekromutantów.

New force list for "By Fire and Sword" and alternative models | Nowa lista sił do "Ogniem i mieczem" i modele alternatywne

Wargamer, publisher of "By Fire and Sword" game, has published new pdf file with historical force list with Prussian militia units. You can download English version of this file here. Additionally, on the official game's forum you can read updated version of the list of alternative models - unfortunately this is in Polish only so far.

Wargamer, wydawca gry "Ogniem i mieczem", opublikował kolejny, darmowy plik pdf zawierający historyczną listę sił do wykorzystania w grze - tym zawiera on opis milicji pruskiej. Plik w wersji polskojęzycznej dostępny jest tutaj.
Na oficjalnym forum gry opublikowana także została uaktualniona wersja listy alternatywnych modeli - można się z nią zapoznać w tym wątku.

"Pulp City" campaign update | Informacje o kampanii "Pulp City"

"Pulp City" Kickstarter campaign is going very strong. Just about a dozen hours after the start of the campaign, not only the basic goal has been reached (in about two hours), but nine stretch goals has also been reached. Total sum of pledges declared so far is bigger then 25 000 USD.

Kampania kickstarterowa gry "Pulp City" radzi sobie naprawdę świetnie. Zaledwie kilkanaście godzin od jej rozpoczęcia osiągnięto nie tylko cel bazowy (w ok. dwie godziny), odblokowano również dziewięć celów dodatkowych. Dotychczas zadeklarowano wsparcie w wysokości ponad 25 000 USD.

"Norsgard" game rules | Zasady gry "Norsgard"

You can download full new version of the "Norsgard" game rules here. Rulebook is available as a free English pdf file.

Na oficjalnej stronie gry "Norsgard" znajduje się plik pdf zawierający pełną, darmową, najnowszą wersję zasad gry. Można go pobrać z tego miejsca.