piątek, 1 sierpnia 2014

Goblin bits from Ristul's Market | Części do goblinów z Ristul's Market

Ristul's Extraordinary Market company offers four new sets of resin 28 mm "heroic" scale conversion bits for goblins. Sets of "Goblin Male Heads" and "Goblin Female Heads" are priced at 4.50 EUR each, each set contains nine different heads. "Goblin Weapons" set contains twenty weapons in ten different designs, you can buy it for 5.25 EUR. The last new set is labelled as "Goblin Shields", it consists of 18 shields in nine different designs. Price is 5.25 EUR again.

Firma Ristul's Extraordinary Market oferuje cztery nowe zestawy żywicznych części w skali 28 mm "heroic", przeznaczone do konwertowania figurek goblinów. Zestawy "Goblin Male Heads" oraz "Goblin Female Heads" kosztują po 16,68 PLN, oba zawierają po dziewięć różnych wzorów głów. Zestaw "Goblin Weapons" składa się z 20 broni w dziesięciu różnych wariantach, kosztuje 21,79 PLN. Ostatni z nowych zestawów to "Goblin Shields", zawierający 18 tarcz w dziewięciu różnych wzorach. Cena tego zestawu to także 21,79 PLN.

"The Deluge" campaign update | Aktualizacja kampanii "Potopu"

Wargamer has once again updated website of Kickstarter campaign of its "The Deluge" expansion for "By Fire and Sword". This time new pdf file with organisation of Transylvanian forces in expansion has been posted. You can find English version here.
Publisher of the game has also updated - one more time - list of available add-ons for backers of the campaign.

Wargamer po raz kolejny zaktualizował stronę kampanii kickstarterowej "Potopu", nadchodzącego dodatku do gry "Ogniem i mieczem". Tym razem opublikowany został plik ze strukturą armii siedmiogrodzkiej. Polska wersja dostępna jest tutaj. Wydawca raz jeszcze dokonał również aktualizacji listy dodatków, które wykupić mogą osoby wspierające zbiórkę.

Three for Games

It is always my great pleasure to inform about new Polish commercial wargaming related company - the newest one I'm aware of is Three for Games, which has just started. You can find its official website here. Company is currently preparing first 15 mm scale historical miniatures from Great War period. Good luck!

Zawsze z ogromną przyjemnością informuję o powstawaniu nowych, polskich, komercyjnych przedsięwzięć związanych z grami bitewnymi. Najnowszym, o jakim mi wiadomo, jest firma Three for Games. Tu znajduje się jej strona oficjalna. Firma przygotowuje w tej chwili figurki historyczne w skali 15 mm z okresu I wojny światowej. Powodzenia!

Robo Chimp sculpt for "Pulp City" | Rzeźba Robo Szympansa do "Pulp City"

Website of "Pulp City" game's Kickstarter campaign has been updated with photos of Robo Chimp sculpt - one of the new miniatures for this game, unlocked during the campaign.

Strona kampanii kickstarterowej gry "Pulp City" została zaktualizowana o wpis zawierający zdjęcia Robo Szympansa, nowej figurki, odblokowanej podczas zbiórki.