sobota, 27 września 2014

Small Kromlech competition | Szybki konkurs Kromlecha

Facebook profile of Kromlech company has reached 5000 likes today. To celebrate this, company will randomly select one person who liked this post and likes company's profile. Winner will be selected  on Monday 29.09.2014 at 12:000 CET. He or she will receive one, yet unreleased model - Orc Gratcoat General. You can see new model here.

Profil fejsbukowy firmy Kromlech doczekał się dziś 5000 polubień. By to uczcić, producent zdecydował się na przeprowadzenie szybkiego konkursu. Spośród wszystkich osób, które polubią ten wpis i profil producenta do poniedziałku 29 września, do południa, losowo wybrana zostanie jedna z nich. Otrzyman ona dotychczas niewydany model Generała Orków w płaszczu. Model można zobaczyć tutaj.


Consul Titus Helva from Hi-Tech Miniatures | Konsul Titus Helva z Hi-Tech Miniatures

Hi-Tech Miniatures has released a new 28 mm "heroic" scale resin miniature - "Consul Titus Helva". New miniature comes in five parts (body, left arm with scroll, right arm, rod and pennant) and is supplied with round 25 mm resin scenic base. Price of this new release is 7 EUR.

Firma Hi-Tech Miniatures wprowadziła na rynek nową figurkę żywiczną w skali 28 mm "heroic" - nosi nazwę "Consul Titus Helva". Figurka składa się z pięciu elementów (korpus, lewa ręka ze zwojem, prawa ręka, laska, zawieszka), jest dostarczana wraz z okrągłą, żywiczną podstawką sceniczną o średnicy 25 mm. Cena nowości wynosi 7 EUR.

Upcoming card changes in "Warzone Resurrection" | Zapowiedź zmian w kartach do gry "Warzone Resurrection"

Prodos Games is considering some changes with advanced game of "Warzone Resurrection". Size of all cards will be standard, strategy/tactical and gear cards won't be available any more with squads and starter boxes (with exception of resource and stats cards) but they will be sold separately as full decks (faction desks probably). It will also add a oppurtunity of creation mini cards deck for squads in the future or campaign related desks. Publisher of the game would like to know players' opinion on this approcach. Check full information here.

Prodos Games rozważa wprowadzenie pewnych zmian w zaawansowanych zasadach gry "Warzone Resurrecion". Ujednoliceniu miałyby ulec wymiary wszystkich kart, które przestano by dodawać do zestawów startowych i zestawów oddziałów (z wyjątkiem kart zasobów i cech). Karty byłyby sprzedawane oddzielnie, w postaci kompletnych talii (prawdopodobnie dzielonych wg. frakcji). Dzięki temu możliwe byłoby tworzenie dodatkowych minitalii, poświęconych konkretnym oddziałom lub kampaniom. Wydawca chciałby poznać zdanie graczy - więcej na temat proponowanych zmian można przeczytać tutaj.

Complete lists of sets produced by Oddział Ósmy | Kompletne listy zestawów produkcji Oddziału Ósmego

Oddział Ósmy is one of the world leading manufacturers of 3 mm scale miniatures but it doesn't run its own website. It makes finding particular models really troublesome. Fortunately there are complete lists of all available sets of Oddział Ósmy's models available now. Lists were posted on Polish Strategie forum by owner of the company. You can check lists here: Modern (1:600); Napoleonic (1:600); WWI (1:600 scale); ACW (1:600 scale); SF (1:600 scale); SF (15 mm scale); WW2 (1:600 scale).

Oddział Ósmy to jeden z czołowych światowych producentów figurek i modeli w skali 3 mm, producent nie prowadzi jednak własnej strony internetowej. Dość mocno utrudnia to znalezienie konkretnego zestawu modeli. Na szczęście na forum Strategie właściciel firmy udostępnił kompletne listy wszystkich dostępnych zestawów. Można się z nimi zapoznać tutaj: wojska współczesne (1:600); epoka napoleońska (1:600); I wojna światowa (1:600); amerykańska wojna secesyjna (1:600); science-fiction (1:600); science-fiction (15 mm); II wojna światowa (1:600).