sobota, 31 stycznia 2015

Renders of Armoured Chassers for 'Warzone Resurrection' | Rendery Opancerzonych Szaserów do gry "Warzone Resurrection"

Irek Zieliński, digital sculptor working for Prodos Games, publisher of 'Warzone Resurrection' game, has shown 3D renders of Armoured Chasseurs miniatures for Cybertronic megacorporation.

Irek Zieliński, rzeźbiarz cyfrowy pracujący dla Prodos Games, wydawcy gry "Warzone Resurrection", zamieścił na swoim profilu fejsbukowym rendery 3D figurek Opancerzonych Szaserów megakorporacji Cybertronic.

News from 'Norsgard' | Informacje z "Norsgardu"

The team of developers of 'Norsgard' game has published new photos of upcoming and finished miniatures and new concept sketches. You can see preview of Wulfkin Commander, Crimson Champion and first prints of actual miniatures here, on game's official Facebook profile.

Zespół twórców gry "Norsgard" opublikował nowe zdjęcia opracowywanych i już gotowych figurek oraz nowe szkice koncepcyjne. Tu można zobaczyć jak wyglądać będzie figurka Wulfkin Commandera, Szkarłatnego Czempiona, pokazane też są pierwsze wydruki skończonych figurek.

Spellcrow previews its sci-fi troopers | Spellcrow pokazuje swoich żołnierzy sci-fi

Spellcrow company has shown a photo of its currently developed sci-fi trooper and would like to know opinion of players. Do you like design? Answer here.

Firma Spellcrow pokazała zdjęcie opracowywanych obecnie żołnierzy sci-fi. Producent chciałby poznać opinię graczy na temat tego projektu. Swoje opinie można wyrazić tutaj.