piątek, 31 października 2014

Another "Afterglow" stretch goal reached | Odblokowany kolejny cel dodatkowy "Afterglow"

Crowdfunding campaign of "Afterglow" game is going very well in its last hours. One more stretch goal has been unlocked (Phantom for Naiym'vael faction) and third (Construct machine) is close to being unlocked now. White Tree, company behind the game, has also revealed fourth stretch goal - Markers of War - set of plastic markers and objectives designed for this game.

Ostatnie godziny kampanii crowdfundingowej gry "Afterglow" idą znakomicie. Odblokowany został jeszcze jeden cel dodatkowy (figurka Zjawy z frakcji Naiym'vael), a trzeci (miniaturka z frakcji Konstruktów) jest bliski odblokowania. Firma White Tree, wydawca gry, ujawniła czwarty cel - Znamiona Wojny - zestaw plastikowych markerów zaprojektowanych specjalnie dla gry.

Armoured Orc SMG company | Kompania opancerzonych orków z pistoletami maszynowymi

Kromlech offers new set of resin 28 mm "heroic" scale miniatures labelled as "Armoured Orc SMG company". Set consists of 29 miniatures of orcs wearing heavy armour and wielding SMG's, miniature of Snagrat Kromm, commander armed with Crusher and 30 round plain plastic 25 mm bases. You can buy this new release for 97.99 EUR.

Firma Kromlech oferuje nowy zestaw żywicznych figurek w skali 28 mm "heroic" o nazwie "Armoured Orc SMG company", zawierający 29 figurek orków uzbrojonych w pistolety maszynowe i noszących ciężkie pancerze, figurkę dowódcy - Snagrata Kromma, uzbrojonego w Crusher, oraz 30 plastikowych, okrągłych podstawek o średnicy 25 mm. Cena tej nowości to 392 PLN.

Warzone Resurrection rulebook and Cybertronic starter review | Recenzja podręcznika gry Warzone Resurrection i zestawu startowego Cybertronicu

Bell of Lost Souls website has published two videos with reviews of "Warzone Resurrection" rulebook and Cybertronic megacorporation starter set. You can watch movies here.

Na stronie Bell of Lost Souls ukazały się wideorecenzje podręcznika gry "Warzone Resurrection" oraz zestawu startowego megakorporacji Cybertronic. Filmy można obejrzeć tutaj.

Trick or treat by Q-Workshop | Cukierki albo psikus w wersji Q-Workshop

Q-Workshop company has shown a digital render of special pumpkin dice set on its Facebook fanpage. Producer will make such special halloween set next year, if the picture will get at least 100 likes. Well - we may be sure that this set will actually be available, as the number of likes is over 100 right now:)

Firma Q-Workshop zamieściła na swoim profilu fejsbukowym render specjalnego zestawu dyniowych kostek do gry. Producent wprowadzi do sprzedaży taki zestaw w następnym roku, jeśli obrazek otrzyma co najmniej 100 polubień.
Ha - wygląda na to, że zestaw zostanie wydany - w tej chwili obrazek polubiło już ponad 100 osób.

Inbox of Dagon from Black Grom Studio | Opis Dagona z Black Grom Studio

You can read inbox of Dagon large miniature from Black Grom Studio on my War in miniature blog.

Na swoim blogu Wojna w miniaturze opublikowałem opis dużej figurki Dagona wydanej przez Black Grom Studio.

Four 30% cheaper sets from Scibor | Cztery zestawy tańsze o 30% od Ścibora

Scibor Monsterous Miniatures webstore offers four further sets of 30% cheaper sets. All currently offered cheaper sets contain resin 28 mm "heroic" scale miniatures and are available cheaper for 8 days.
First such set contains model of "Demon Lord", which is available now for 17.63 EUR (regular price 25.18 EUR). Next of cheaper miniature is named "Dwarf Warrior on War Bear #1", you can buy it for 26.4 EUR (regular price 37.71 EUR). Third cheaper set is labelled as "SF Roman Legionaries", set contains ten miniatures - yours for 56 EUR, with 80 EUR being regular price. The last of cheaper models in this wave of promotion is another "Dwarf Warrior on War Bear #2" - as the previous one price of this model is 26.4 EUR now, with regular price of 37.71 EUR.

Sklep sieciowy firmy Scibor Monsterous Miniatures przygotował kolejną falę zestawów modeli i figurek tańszych o 30% w stosunku do normalnej ceny. Wszystkie oferowane w tej promocji modele wykonane są z żywicy, a oferta obowiązuje przez 8 dni.
Pierwszym z modeli jest "Demon Lord", dostępny obecnie za 70,49 PLN (cena standardowa to 100,70 PLN). Drugim zestawem jest "Dwarf Warrior on War Bear #1", którego można kupić za 105,56 PLN, a zazwyczaj kosztuje on 150,80 PLN. Trzeci zestaw to podobna figurka, "Dwarf Warrior on War Bear # 2" (podobnie - 105,56 PLN, cena standardowa 150,80 PLN).
Ostatnim z tańszych zestawów jest "SF Roman Legionaries", liczący dziesięć figurek. Jego cena promocyjna to 223,23 PLN, podczas gdy normalnie trzeba za niego zapłacić 318,90 PLN.

New son of Adremelech spotted | Zauważono nowego syna Adremelacha

Werewoolf Miniatures company has shown a new sculpt from its Sons of Adremelech range. You can see picture on company's Facebook profile.

Firma Werewoolf Miniatures pokazała na swoim profilu fejsbukowym nową rzeźbę z linii Synów Adremelecha. Można ją zobaczyć tutaj.

"Afterglow" news | Wiadomości o "Afterglow"

There is still one more day of "Afterglow" game crowdfunding campaign left and additional funds are coming. Not only game is finally funded but first of the stretch goals - Acolyte miniature - has been unlocked.
White Tree, publisher of this upcoming postapocalyptic skirmish game set in fantasy world, has shown pictures of painted miniatures of Constructs - one of the next factions.

Do końca kampanii gry "Afterglow" pozostał jeszcze jeden dzień, i z dużą przyjemnością mogę napisać, że fundusze spływają nadal. Nie tylko ufundowane zostało wydanie dwóch pierwszych frakcyjnych zestawów startowych figurek, odblokowany został też pierwszy z celów dodatkowych - figurka delaryjskiego Akolity.
Firma White Tree, wydawca gry, pokazała też zdjęcia pierwszych pomalowanych figurek z frakcji Konstruktów.

One more "Pulp City Supreme Edition" update | Jeszcze jedna aktualizacja stanu "Pulp City Supreme Edition"

"Pulp City Supreme Edition" game's Kickstarter campaign website is again updated. This time we have an oppurtunity to see another Supreme Genesis character, Antaean.
The team behind the game talks about current status of production. It seems that everything is more on less on time, with final shipping date being announced soon. Read full information here.

Strona kampanii kickstarterowej gry "Pulp City Supreme Edition" została ponownie zaktualizowana. Tym razem mamy możliwość przyjrzenia się kolejnej postaci Supreme Genesis - Antaeanowi.
Zespół twórców dzieli się z nami także informacjami dotyczącymi obecnego stanu przygotowań gry. Jak się wydaje, większość materiałów jest mniej lub bardziej gotowa, wkrótce też podany zostanie ostateczny termin wysyłki. Pełna informacja jest tutaj.

Dyniaqs set for free | Darmowy zestaw Dyniaqów

Spellcrow runs a small competition now, with a set of eight metal miniatures of Dyniaqs as a prize. Rules are simple - write a comment under this post on manufacturer's Facebook profile. Winner will be randomly selected today.

Spellcrow prowadzi właśnie szybki konkurs, w którym nagrodą główną jest zestaw ośmiu figurek metalowych Dyniaqów. Zasady są proste - wystarczy napisać komentarz do tej wiadomości, zamieszczonej na profilu fejsbukowym producenta. Zwycięzca wybrany losowo zostanie ogłoszony jeszcze dziś.

Orc Football Gang | Banda futbolowa orków

Puppets War company has released its first fantasy sport team - "Orc Football Gang". Set contains 12 miniatures and two game balls, models are casted in resin in 28 mm "heroic" scale. Figures were designed and sculpted by AR. You can buy this new release for 49 EUR.

Firma Puppets War oferuje swój pierwszy zestaw figurek przeznaczonych do gier sportowych fantasy - "Orc Football Gang". W zestawie znajduje się 12 figurek i dwie piłki, modele są odlane z żywicy w skali 28 mm "heroic". Projekty figurek oraz rzeźba są dziełem AR. Zestaw kosztuje 49 EUR.

Heads of veterans from MaxMini | Głowy weteranów z MaxMini

Another update of "The Green Alliance" Kickstarter website, another renders of upcoming orc heads. This time MaxMini shows heads of veteran soldiers. You can see these short 3D renders here.

Kolejna aktualizacja strony kampanii kickstarterowej "Zielonego Sojuszu", kolejne rendery głów żołnierzy-orków. Tym razem MaxMini pokazuje nam głowy weteranów. Krótkie filmy z renderami 3D można obejrzeć tutaj.