wtorek, 28 lipca 2015

Olympus on discount | Tańszy Olimp

Multiverse Gaming has announced, that one of its biggest models - Olympus building - is available in lower price till the end of July. You can buy it now for 56.99 EUR instead of 63.99 EUR.

Firma Multiverse Gaming podała, że do końca miesiąca jeden z jej największych modeli - budynek Olympus - dostępny jest w niższej cenie. Można go kupić za 56,99 EUR zamiast 63,99 EUR.

Valhalla Champions | Wybrańcy Valhalli

Puppets War company has previewed greens of its upcoming Norse-based sci-fi miniatures - Valhalla Champions. You can see photo on manufacturer's Facebook profile here.

Firma Puppets War pokazała na swoim profilu fejsbukowym zdjęcie przygotowanych nowych figurek, łączących elementy sciencie fiction i wikińskie - Wybrańców Valhalli. Fotografię można obejrzeć tutaj.