piątek, 31 stycznia 2014

Imperial Siege Mortar from Kromlech | Imperialny moździerz oblężniczy z Kromlecha

Kromlech has just released new large model in 28 mm "heroic" scale labelled as "Imperial Siege Mortar". Kit consists of 17 parts, you can buy it for 25.99 USD.

Firma Kromlech wprowadziła właśnie do sprzedaży nowy, duży model noszący nazwę "Imperialny Moździerz Oblężniczy". Model wykonany jest z żywicy w skali 28 mm "heroic", składa się z 17 części. Można go kupić w cenie 25,99 USD.

Wings of Despair | Skrzydła Rozpaczy

Hi-Tech Miniatures webstore offers new set of resin wings in 28 mm "heroic" scale. New product contains left and right wings labelled as "Wings of Despair". Total wingspan of the wings is approximately 220 mm. You can buy this set for 7.50 EUR.

W ofercie sklepu sieciowego firmy Hi-Tech Miniatures pojawił się nowy zestaw żywicznych skrzydeł w skali 28 mm "heroic". Nowość zawiera parę skrzydeł, noszących nazwę "Skrzydła Rozpaczy", o rozpiętości 220 mm. Cena nowego produktu to 7,50 EUR.

Photos of new "Warzone" miniatures | Zdjęcia nowych figurek z gry "Warzone"

There are two new photos of upcoming "Warzone" miniatures on the official game's Facebook fanpage. First shows Capitol hero, captain Henry Thomas, Necromutant leaders are visible on the second picture.

Na oficjalnym profilu fejsbukowym gry "Warzone Resurrection" można obejrzeć dwa zdjęcia pokazujące pomalowane, nowe figurki. Na pierwszym widać bohatera Capitolu, kapitana Henry'ego Thomasa, druga fotografia przedstawia dowódców Nekromutantów.

New force list for "By Fire and Sword" and alternative models | Nowa lista sił do "Ogniem i mieczem" i modele alternatywne

Wargamer, publisher of "By Fire and Sword" game, has published new pdf file with historical force list with Prussian militia units. You can download English version of this file here. Additionally, on the official game's forum you can read updated version of the list of alternative models - unfortunately this is in Polish only so far.

Wargamer, wydawca gry "Ogniem i mieczem", opublikował kolejny, darmowy plik pdf zawierający historyczną listę sił do wykorzystania w grze - tym zawiera on opis milicji pruskiej. Plik w wersji polskojęzycznej dostępny jest tutaj.
Na oficjalnym forum gry opublikowana także została uaktualniona wersja listy alternatywnych modeli - można się z nią zapoznać w tym wątku.

"Pulp City" campaign update | Informacje o kampanii "Pulp City"

"Pulp City" Kickstarter campaign is going very strong. Just about a dozen hours after the start of the campaign, not only the basic goal has been reached (in about two hours), but nine stretch goals has also been reached. Total sum of pledges declared so far is bigger then 25 000 USD.

Kampania kickstarterowa gry "Pulp City" radzi sobie naprawdę świetnie. Zaledwie kilkanaście godzin od jej rozpoczęcia osiągnięto nie tylko cel bazowy (w ok. dwie godziny), odblokowano również dziewięć celów dodatkowych. Dotychczas zadeklarowano wsparcie w wysokości ponad 25 000 USD.

"Norsgard" game rules | Zasady gry "Norsgard"

You can download full new version of the "Norsgard" game rules here. Rulebook is available as a free English pdf file.

Na oficjalnej stronie gry "Norsgard" znajduje się plik pdf zawierający pełną, darmową, najnowszą wersję zasad gry. Można go pobrać z tego miejsca.

czwartek, 30 stycznia 2014

Another test card for "Umbra Turris" | Następna karta testowa do gry "Umbra Turris"

Spellcrow is not only miniatures producer. Company has also published a free skirmish game "Umbra Turris" and some of the Spellcrow's miniatures are designed with this game in mind. Today you can preview one of the new, test cards for "UT" on company's Facebook fanpage. "Umbra Turris" itself is also available in English, as a free pdf file.

Spellcrow to nie tylko producent figurek. Firma wydała również darmową grę skirmishową "Umbra Turris", a część z miniaturek produkcji tego wytwórcy jest projektowana bezpośrednio z myślą o grze. Dziś na profilu fejsbukowym firmy można zapoznać się z nową kartą testową do "UT". Pozwolę sobie także przypomnieć, że kompletna gra w języku polskim jest dostępna tutaj w postaci pliku pdf.

An Interview with author of "Pulp City" game | Rozmowa z twórcą gry "Pulp City"

You can read my interview with Maciej Żylewicz, author of the "Pulp City" game, on my second blog, Miniwojna. Text is both in Polish and English.

Na swoim drugim blogu, Miniwojnie, zamieściłem rozmowę z Maciejem Żylewiczem, autorem gry "Pulp City". Z wywiadem można zapoznać się tutaj.

New "Norsgard" starter boxes | Nowe pudełka startowe do gry "Norsgard"

Official webstore of "Norsgard" game has started to sell new starter boxes. There are two of them - one labelled as "The Scarlet Watch" (Order of the Ram faction) and second labelled as "The Howling Horde" (Mork Tribe faction). First starter contains four metal miniatures in 28 mm "heroic" scale, second contains five miniatures. Price of both starters is the same - 36 EUR per box.

Oficjalny sklep sieciowy gry "Norsgard" rozpoczął sprzedaż nowych zestawów startowych do gry. Sprzedawane są dwa takie zestawy. Pierwszy nosi nazwę "The Scarlet Watch" (frakcja Zakon Barana), drugi zaś to "The Howling Horde" (frakcja plemię Mork). Pierwszy starter zawiera cztery metalowe figurki w skali 28 mm "heroic", w drugim figurek jest pięć. Cena pudełek jest identyczna - 36 EUR za starter.

"Pulp City" Kickstarter campaign | Początek kampanii kickstarterowej gry "Pulp City"

"Pulp City" game's Kickstarter campaign has launched - it will run for one month. The team behind the game would like to gather at least 10 000 USD for printing a new full color hardback edition of the rulebook - with faster, cleaner and more fun rules. Money will also be used for creating and printing about 150 full color game cards for all existing Supremes and for making new models for entirely new faction - Grimms.
Update: It is my great pleasure to inform, that minimal sum has been raised in about two hours. Now - a month of additional pledges.

Rozpoczęła się kampania kickstarterowa gry bitewnej "Pulp City". Celem autorów jest zebranie co najmniej 10000 USD, które pozwolą wydrukować w pełni kolorowy podręcznik gry w twardej oprawie. Nowy podręcznik będzie zawierał poprawioną i szybszą wersję gry. Zebrana kwota posłuży również do wykonania i wydrukowania ponad 150 w pełni kolorowych kart wszystkich istniejących obecnie w grze bohaterów, a także do wykonania figurek postaci z całkowicie nowej frakcji - Grimmów.
Aktualizacja: z wielką przyjemnością informuję, że minimalna suma wymagana do powodzenia kampanii została zebrana w niecałe dwie godziny. Teraz miesiąc dodatkowej zbiórki.

Small teaser from MaxMini | Mała zapowiedź z MaxMini

MaxMini company's Facebook fanpage is updated with a photo showing teaser of upcoming Kickstarter campaign of this producer. I should probably add that this is really small teaser...:)

Firma MaxMini opublikowała na swoim profilu fejsbukowym małą zapowiedź zbliżającej się kampanii kickstarterowej, szykowanej przez tego producenta. Powinienem chyba dodać, że to naprawdę... niewielka zapowiedź:)

Barricades set from Puppets War | Zestaw barykad z Puppets War

Puppets War company's webstore offers new set of resin 28 mm "heroic" scale barricades. New product consists of 5 barricades (length varies - between 40 and 120 mm, maximum height 45 mm). You can buy it for 9.50 EUR.

Sklep sieciowy firmy Puppets War oferuje nowy zestaw żywicznych terenów w skali 28 mm "heroic". Zestaw zawiera pięć barykad (o długości od 40 do 120 mm i maksymalnej wysokości 45 mm). Cena produktu to 9.50 EUR.

New cards for "Pulp City" | Nowe karty do "Pulp City"

You can see how the new "Pulp City" game cards look like on the official game's Facebook fanpage. Publisher of the game has uploaded sex such new cards - from a total of about 150. And speaking about "Pulp City" - it is worth to remember that Kickstarter campaign for a new edition of this game will launch today.

Na oficjalnym fanpejdżu gry "Pulp City" można zapoznać się z wyglądem nowych kart do gry. Wydawca pokazał sześć kart spośród około 150, jakie występują obecnie w grze. A skoro mowa o "Pulp City" - warto pamiętać, że dziś rozpoczyna się kampania kickstarterowa, której celem jest sfinansowanie wydania nowej, poprawionej edycji gry.

środa, 29 stycznia 2014

Legs for Space Knights from Spellcrow (WIP) | Nogi Kosmicznych Rycerzy ze Spellcrow (WIP)

Spellcrow company's Facebook fanpage has been updated with a photo showing upcoming legs for Space Knights. These are resin casted generic parts, which will be used for as a basis for upcoming legs for different Spellcrow's ranges, for example Dragon/Salamander Knights.

Na profilu fejsbukowym firmy Spellcrow można obejrzeć fotografię, na której widoczne są dwa odlane wzory nóg Kosmicznych Rycerzy. Te generyczne odlewy posłużą do wykonania nóg dostosowanych do konkretnych linii produkowanych przez tego producenta, jak na przykład Rycerzy Salamandry/Smoka.

Hover Cats for "Pulp City" (WIP) | Lewitujące koty z "Pulp City" (WIP)

"Pulp City" game's Facebook fanpage has been updated with a concept art of Hover Cats, minions to the heroic Supremes from the game.

Na fanpejdżu gry "Pulp City" można zapoznać się ze szkicem koncepcyjnym nowych postaci, jakie pojawią się wkrótce w rozgrywce. Będą to Lewitujące Koty, podwładni heroicznych Supremów.

Snowman veteran (WIP) | Bałwan-weteran (WIP)

Ristul's Extraordinary Market company has updated its Facebook fanpage showing photo of upcoming miniature of Snowman veteran  - still being worked on.

Firma Ristul's Extraordinary Market zaktualizowała swój fanpejdż fejsbukowy, publikując zdjęcie przygotowywanej figurki bałwana-weterana.

Gorguts from Hi-Tech Miniatures | Gorguts z Hi-Tech Miniatures

Hi-Tech Miniatures just released another from its large models - "Gorguts". This is multi-part (body, left and right hands, axe handle, axe blade, left and right wings, horn) resin kit in 28 mm "heroic" scale, supplied with 60 mm round scenic resin base. Total height of the model is approximately 130 mm, wingspan is 200 mm. You can buy this kit for 34.50 EUR. Size comparison picture is available here.

Firma Hi-Tech Miniatures wprowadziła do sprzedaży kolejny ze swoich dużych modeli żywicznych w skali 28 mm "heroic" - nosi on nazwę "Gorguts". Model składa się z ośmiu części (korpus, prawa i lewa ręka, trzonek topora, ostrze topora, lewe i prawe skrzydło, róg), dostarczany jest wraz z okrągłą, żywiczną podstawką sceniczną o średnicy 60 mm. Całkowita wysokość modelu wynosi ok. 130 mm, rozpiętość skrzydeł 200 mm. Nowość kosztuje 34,50 EUR w sklepie producenta. Tutaj można obejrzeć zdjęcie, pokazujące wielkość modelu.

wtorek, 28 stycznia 2014

Preview of Salamander/Dragon Knights weapons from Spellcrow | Zapowiedź broni Rycerzy Salamandry/Smoka ze Spellcrow

One of the growing Spellcrow's ranges is Salamander/Dragon Knights line. Company has just previewed upcoming new set from this line - new weapons. Photo posted on manufacturer's Facebook fanpage shows two hammers from the total of six which will be included in the new set.

Jedną z rozwijających się linii produktów firmy Spellcrow jest seria akcesoriów dla Rycerzy Salamandry/Smoka. Producent pokazał właśnie na swoim fanpejdżu fejsbukowym zdjęcie, na którym widoczne są dwa młoty z nadchodzącego zestawu broni z tej serii. W gotowym zestawie znajdzie się prawdopodobnie sześć różnych wzorów uzbrojenia.

Set of "Polish Officers 1939" available | Zestaw "Polscy oficerowie 1939" w sprzedaży

Scibor Monstrous Miniatures company has started to sell its newest 20 mm scale set of resin historical miniatures. New release is labelled as "Polish Officers 1939 set 1". It contains three resin miniatures, you can buy it for 4.20 EUR.

Firma Scibor Monstrous Miniatures rozpoczęła sprzedaż najnowszego zestawu żywicznych figurek w skali 20 mm, nosi on nazwę "Polscy oficerowie 1939 zestaw 1". W jego skład wchodzą trzy figurki, cena nowości to 16,80 PLN.

Photo of a Capitol Light Infantry | Zdjęcie Lekkiej Piechoty Capitolu

One of the "Warzone Resurrection" game designers has published a photo of painted miniatures of Capitol Light Infantry.

Jeden z projektantów gry "Warzone Resurrection" udostępnił zdjęcie, pokazujące pomalowane figurki żołnierzy Lekkiej Piechoty megakorporacji Capitol.

New Cossacks division for "By Fire and Sword" | Nowa dywizja kozacka do "Ogniem i mieczem"

Wargamer company has released new divisional force list for Cossacks players in a free pdf file. This new force represents Cossack army laden with plunder after victories at Korsun, Zhovti Vody and Pyliavtsi. You can download English version here.

Firma Wargamer opublikowała nową dywizyjną listę sił przeznaczoną dla graczy kozackich, dostępną w postaci darmowego pliku pdf. Opisane w niej siły przedstawiają oddziały kozackie obładowane łupem wojennym, zdobytym po wiktoriach pod Korsuniem, Żółtymi Wodami i Piławcami. Polska wersja pliku dostępna jest tutaj.

"Pulp City" Kickstarter campaign will start on Thursday | Kampania kickstarterowa "Pulp City" już w czwartek

"Pulp City" game's Kickstarter campaign will begin on Thursday this week. You can see photos of all miniatures from new starter sets on the game's Facebook fanpage (photo 1, photo 2).

Kampania kickstarterowa nowego wydania gry "Pulp City" rozpocznie się w najbliższy czwartek. Na oficjalnym profilu fejsbukowym gry można obejrzeć zdjęcia figurek, które znajdą się w nowych zestawach startowych (zdjęcie 1, zdjęcie 2).

Preview of new Droids models from Puppets War | Zapowiedź nowych droidów z Puppets War

You can see a teaser photo of a new Droid miniature on the official Puppets War company's Facebook fanpage. New models should be available next week.

Na oficjalnym fanpejdżu fejsbukowym firmy Puppets War można zobaczyć zdjęcie nowego modelu Droida. Nowe figurki droidów powinny pojawić się w sprzedaży w przyszłym tygodniu.

Helios Twin Laser Cannon from Bitsbox | Zdwojone działo laserowe Helios z Bitspudło

Bitsbox company offers new set of heavy weapons - "Helios Twin Laser Cannon". This is resin 28 mm "heroic" scale kit consisting of weapon turret along with mounting and base plate. You can buy it for 13 USD. Model was created by Mateusz "Matus" Gajos and Grzegorz Wilczek.

Firma Bitspudło wprowadziła do sprzedaży nowy model wieżyczki z uzbrojeniem ciężkim - "Zdwojone działo laserowe Helios". Model wykonany jest z żywicy w skali 28 mm "heroic", w jego skład wchodzi wieżyczka wraz z podstawą oraz płytą montażową. Cena nowego zestawu wynosi 39 PLN. Autorami modelu są Mateusz "Matus" Gajos i Grzegorz Wilczek.

Spell templates for 'Norsgard" game | Wzorniki czarów do gry "Norsgard"

You can see sample spell templates for "Norsgard" game on its Facebook fanpage. This week we will see a new starter sets for this game.

Na fanpejdżu fejsbukowym gry "Norsgard" można obejrzeć przykładowe dwa wzorniki czarów. Przypomnę, że jeszcze w tym tygodniu rozpocznie się sprzedaż nowych zestawów startowych do tej gry.

poniedziałek, 27 stycznia 2014

Space Knights from Spellcrow | Kosmiczni Rycerze ze Spellcrow

Just short information here from Spellcrow - company has updated its Facebook fanpage, showing a teaser pic of upcoming new releases - Space Knights.

Krótka informacja z firmy Spellcrow - producent zaktualizował swój fanpejdż fejsbukowy, publikując zdjęcie zapowiadające nową linię figurek - Kosmicznych Rycerzy.

Leviathan tank for "Warzone" (WIP) | Czołg Leviathan z gry "Warzone"

"Warzone" game's Facebook fanpage has been updated with a photo of upcoming large tank of Capitol megacorporation - AFT 210 Leviathan. Model visible on the picture is not finished yet, it will be used for mould making purposes.

Na profilu fejsbukowym gry "Warzone" pojawiła się fotografia, na której widoczny jest jeden z przygotowywanych obecnie dużych pojazdów - czołg AFT 210 Leviathan megakorporacji Capitol. Model widoczny na zdjęciu czeka jeszcze na wykończenie, posłuży do wykonania form.

Cover of the new edition of "Pulp City" game | Okładka nowej edycji gry "Pulp City"

"Pulp City" new edition Kickstarter campaign will launch really soon. You can see a cover of the upcoming new edition rulebook on game's Facebook fanpage. Publishing rulebook as a hard cover, full color book will be one of the campaign's goals.

Wielkimi krokami zbliża się początek kampanii kickstarterowej nowego wydania gry "Pulp City". Na fanpejdżu tej gry przedstawiono wygląd okładki nowego wydania. Jednym z celów do osiągnięcia podczas zbiórki będzie publikacja w pełni kolorowego podręcznika gry w twardej oprawie.

Zdjęcie nowego modelu z MaxMini | Photo of upcoming new miniature from MaxMini

MaxMini company's Facebook fanpage has been updated with a photo of a new miniature. According to the information of the producer, this is one figure from the upcoming whole squad.

Profil fejsbukowy firmy MaxMini został zaktualizowany zdjęciem nowej figurki. Zgodnie z podpisem, na fotografii widoczna jest miniaturka z powstającego całego oddziału podobnych figurek.

Devilyn of Despair - Gorguts (WIP) | Zapowiedź nowej dużej figurki z Hi-Tech Miniatures - Gorgyn

Photo of upcoming new large miniature labelled as "Devilyn of Despair - Gorguts" has been shown on the official Hi-Tech Miniatures company's Facebook fanpage.

Profil fejsbukowy firmy Hi-Tech Miniatures został zaktualizowany zdjęciem pokazującym opracowywaną obecnie nową dużą figurkę. Nosi ona nazwę "Devilyn of Despair - Gorguts".

Preview of heavy artillery from Kromlech | Zapowiedź ciężkiej artylerii z Kromlecha

Offficial Kromlech's Facebook fanpage has been updated with a new photo, showing upcoming heavy artillery piece.

Na oficjalnym fanpejdżu fejsbukowym firmy Kromlech można obejrzeć nowe zdjęcie, będące zapowiedzią mającego ukazać się w najbliższym czasie modelu ciężkiej haubicy.

Informations from Norsgard | Wiadomości z Norsgardu

"Norsgard" game's Facebook fanpage has been updated with a information about new starters set which will be available from this Friday. Additionally, publisher has announced that works on the new faction - Undead Elves - have been started. There are two new names amongst the artists working on "Norsgard" too - Dider Poli (of "Confrontation fame), who is responsible for concept arts, and Genzoman - colour artist.

Na fanpejdżu fejsbukowym gry pojawił się wpis, w którym wydawca przypomina, że już w ten piątek rozpoczyna się sprzedaż nowych zestawów startowych gry. Podano także informację, że rozpoczęły się prace nad frakcją ożywieńczych elfów. Wśród projektantów znalazły się dwie nowe osoby - Dider Poli (znany z prac nad "Confrontation"), który odpowiada za szkice koncepcyjne, oraz Genzoman - jego działką jest kolorowanie szkiców.

niedziela, 26 stycznia 2014

Burning demons shoulder pads from REM | Naramienniki "Płonace demony" z REM

Ristul's Extraordinary Market company has released a new set of resin 28 mm "heroic" scale shoulder pads labelled as "Burning Demons". Set contains eight resin parts in four different designs. You can buy it for 5.25 EUR.

Firma Ristul's Extraordinary Market wprowadziła do sprzedaży nowy zestaw naramienników w skali 28 mm "heroic", noszący nazwę "Płonące demony". W skład zestawu wchodzi osiem części w czterech różnych wzorach. Cena to 21,86 PLN.

sobota, 25 stycznia 2014

Inbox of TK-3 | Recenzja modelu TK-3

Modelarski blog Zwierzaka has been updated with a inbox of newest First to Fight's model - Polish tankette TK-3 in 1:72 scale (wargaming 20 mm). It is written in Polish but there are photos too.

Na Modelarskim blogu Zwierzaka pojawiła się krótka recenzja najnowszego modelu produkcji First to Fight, polskiej tankietki TK-3 w skali 1:72 (wargamingowej 20 mm).

Creative Fridays at MaxMini | Kreatywne piątki w MaxMini

MaxMini's official website has been updated with an article showing two 3D renders - slightly unusual for this manufacturer. First is heroic scale orc armed with a goblin shooting gun, second is a post-apocalyptic armoured car. Both projects will be eventually casted, models will be available at the MaxMini's webstore in a few months.

Na stronie firmy MaxMini pojawił się wpis, w którym pokazane zostały dwa rendery 3D projektów nieco nietypowych dla tego producenta - heroicznego orka strzelającego z działa i postapokaliptycznego samochodu z uzbrojeniem. Oba projekty zostaną skierowane do produkcji, a powstałe modele będą dostępne w ciągu kilku miesięcy.

Review of "Big Fat Uncle" model from SMM | Recenzja modelu "Big Fat Uncle" produkcji SMM

Fat Lazy Painter blog has been updated with a review of "Big Fat Uncle" model by Scibor Monstrous Miniatures. Read it here.

Na blogu Fat Lazy Painter zamieszczona została recenzja modelu "Big Fat Uncle" produkcji firmy Scibor Monstrous Miniatures. Z tekstem można zapoznać się tutaj.

piątek, 24 stycznia 2014

Photos of casted Ironshields Sentinels miniatures | Zdjęcia odlanych figurek Ironshields Sentinels

Titan-Forge company has updated its Kickstarter "Metal Beards" campaign website, showing photos of casted and assembled Ironshields Sentinels miniatures. There are resin scenic bases which were promised in one of the earlier updates shown too.

Firma Titan-Forge zamieściła na stronie swojej kickstarterowej kampanii nową aktualizację, w której pokazano zdjęcia gotowych, odlanych figurek tworzących oddział Ironshields Sentinels. Figurki są także wyposażone w omawiane we wcześniejszych wpisach żywiczne podstawki sceniczne.

New promo sales at Scibor's webstore | Nowe promocje w sklepie firmy SMM

There are three new promo deals available now at the Scibor Monstrous Miniatures' webstore. You can save 30% off the regular price buying one of these sets: "Goblins Warband" (14.69 EUR); "Celtic SF Bear Rider #2" (26.40 EUR) and "Mantus The Necromancer" (20.52 EUR). All prices are given with discount.

W sklepie sieciowym firmy Scibor Monstrous Miniatures ma miejsce kolejna sprzedaż promocyjna trzech zestawów. Tym razem taniej o 30% można kupić następujące zestawy: "Goblins Warband" (58,66 PLN); "Celtic SF Bear Rider #2" (105,56 PLN) i "Mantus The Necromancer" (84,04 PLN). Podane ceny uwzględniają już promocyjną obniżkę.

Tau Ceti Power Plant from MAS | Generator energii Tau Ceti z MAS

Micro Art Studio offers new set from its Battlefield Hardfoam Terrain range - "Tau Ceti Power Plant". New model is made from high quality hardfoam, it has 20 cm of length, 15 cm of width and height of 10 cm. You can buy it for EUR. Created by Irek Zieliński.

Firma Micro Art Studio oferuje nowy model budynku ze swojej serii Battlefield Hardfoam Terrain - "Tau Ceti Power Plant". Nowy model wykonany jest z wysokiej jakości pianki, ma 20 cm długości, 15 cm szerokości i jest wysoki na 10 cm. Cena w sklepie producenta to 88,56 PLN. Autorem modelu jest Irek Zieliński.

Photo of Vei-Banshee from "Norsgard" | Zdjęcie figurki Vei-Banshee z gry "Norsgard"

Official "Norsgard" game Facebook fanpage has been updated with a photo of a new miniature of Vei-Banshee.

Na oficjalnym fanpejdżu fejsbukowym gry "Norsgard" można obejrzeć zdjęcie gotowej nowej figurki Vei-Banshee.

M413 Assault Rifles from Kromlech | Karabiny szturmowe M413 z Kromlecha

Kromlech has released a new set of resin 28 mm "heroic" scale weapons. New set is labelled as "M413 Assault Rifles", it contains ten weapons. You can buy it for 9.29 USD. Total weapon length is 26 mm.

Firma Kromlech rozpoczęła sprzedaż nowego zestawu broni wykonanej z żywicy w skali 28 mm "heroic". Nowość nosi nazwę "Karabiny szturmowe M413", w opakowaniu znajduje się dziesięć odlewów. Cena zestawu wynosi 9,29 USD. Długość broni to 26 mm.

New "Norsgard" miniatures | Nowe figurki do gry "Norsgard"

Publisher of the "Norsgard" game shows few of the new miniatures on game's Facebook fanpage. New figures will be available next week in new starter sets.

Na fanpejdżu fejsbukowym gry "Norsgard" pojawiło się kilka zdjęć, na których wydawca prezentuje nowe figurki do gry, które w przyszłym tygodniu trafią do sprzedaży w nowych zestawach startowych.

czwartek, 23 stycznia 2014

Three new products by REM | Trzy nowe produkty z REM

Ristul's Extraordinary Market has released three new sets of resin products. There are two new sets of shoulder pads and one set of new resin scenic bases. First set of shoulder pads is labelled as "Winged Justice Shoulder Pads", second bears name "SF Mechanical Shoulder Pads". Both new releases contain eight resing parts (in four different designs each), price is identical too - 5.25 EUR. Set of resin bases is labelled as "Elven Rosarium 50x100 mm square", it contains one such base, its price is 7.25 EUR.

Firma Ristul's Extraordinary Market wprowadziła do sprzedaży trzy nowe zestawy żywicznych produktów - dwa to zestawy naramienników, ostatni zaś to sceniczna podstawka żywiczna. Pierwszy zestaw naramienników nosi nazwę "Winged Justice Shoulder Pads", drugi nazwano "SF Mechanical Shoulder Pads". Cena obu zestawów, zawierających po osiem odlewów w czterech różnych wariantach, jest identyczna, 5.25 EUR za zestaw. Nowa podstawka to "Elven Rosarium 50x100 mm square", w zestawie znajduje się jedna sztuka. Cena to 7.25 EUR.

Next Ogrown Cyber Headhunter from Werewoolf Miniatures | Kolejny ogrown - cyber łowca nagród z Werewoolf Miniatures

Werewoolf Miniatures company has shown one of its new ogrowns again. This one is labelled as "Ogrown Cyber Headhunter". This is resin 28 mm "heroic" scale miniature, available at the company's E-bay webstore for 18.88 USD. Miniature was sculpted by Marcin Szymański.

Firma Werewoolf Miniatures udostępniła na swoim fanpejdżu fejsbukowym zdjęcie kolejnego ogrowna, noszącego nazwę Cyber Łowca Nagród. Miniaturka wykonana jest z żywicy w skali 28 mm "heroic", obecnie jest dostępna w sklepie producenta w serwisie E-bay. Jej cena wynosi 18,99 USD. Autorem rzeźby jest Marcin Szymański.

Russian language reviews of First to Fight models | Rosyjskojęzyczne recenzje modeli First to Fight

You can read two Russian-language reviews describing all models issued by First to Fight company so far here. Both are written by Taucon on his livejournal blog. Here you can read a review of TKS armed with 20 mm gun, here is a review of all other models.

Wszystkie wydane dotychczas modele firmy First to Fight omówione zostały w dwóch rosyjskojęzycznych recenzjach, zamieszczonych przez Taucona na jego blogu livejournal. Tu można przeczytać recenzję modelu TKS uzbrojnego w działko 20 mm, tutaj zaś jest recenzja pozostałych modeli.

środa, 22 stycznia 2014

Photo of Mike Sanders miniature from "Warzone Resurrection" | Zdjęcie figurki Mike'a Sandersa z "Warzone Resurrection"

You can see photo of a new miniature of Mike Sanders piloting Blue Shark flying vehicle on the "Warzone Resurrection" game's Facebook fanpage. According to the caption, Valpurgis miniature will be next.
Update: there are two new renders of improved Grizzly heavy tank posted in the comments below original photo.

Na fanpejdżu fejsbukowym gry "Warzone Resurrection" można obejrzeć zdjęcie pokazujące figurkę Mike Sandersa pilotującego Blue Sharka. Według podpisu pod fotografią, kolejną nowością będzie miniaturka Valpurgisa.
Aktualizacja: w komentarzach pod oryginalnym zdjęciem zamieszczone zostały dwa rendery, pokazujące poprawiony wygląd modelu ciężkiego czołgu Grizzly.